Facebook icon Twitter icon Forward icon

Greentocolour® voorwaarden sortiment

Voorwaarde 11: Maaibaar

Greentocolour® denkt vanuit het beheer en probeert het beheer zo eenvoudig mogelijk uitvoerbaar te maken.

De dure eerste onderhoudsbeurt aan vasteplantenvakken, traditioneel met het schaartje op de knieën per soort netjes op de juiste hoogte terugzetten en meteen het eerste onkruid meenemen, staat menigeen nog voor de geest.

Met het introduceren van ‘maaien/mulchen/mesten’ was dit over en is de eerste beurt heel simpel geworden.

Behalve de juiste machine, waarover in de vorige nieuwsbrief geschreven is, moet het gebruikte sortiment natuurlijk ook geschikt zijn. De grootste vergissing is dat Greentocolour® of ‘het Griffioensysteem’ alleen bestaat uit het afmaaien van planten.

Iedere soort die in het concept meedoet, moet voldoen aan 21 voorwaarden, waarvan ‘maaibaar’ er slechts één is.

Zo is, vanwege de groei, een aantal bodembedekkers ongeschikt, bijvoorbeeld omdat ze te fijn zijn om te kunnen maaien. Denk dan aan Ajuga, een groot aantal Geraniums, kruipende Phlox, Helianthemum, etc.

Ook bij hoog groeiende soorten, zoals Delphinium, die een holle steel maken, is kortmaaien een probleem. De plant zal van binnenuit verrotten als de holle steel vol water loopt.

Anderzijds is er een, wellicht, verrassende hoeveelheid soorten die je wél kunt maaien, wat op de kwekerij volop gebeurt met artikelen voor de tuincentrummarkt, maar die niet aan de andere voorwaarden voldoen.

Zo is Echinacea purpurea en purpurea ‘Alba’ heel goed te maaien en in principe zouden alle nieuwe, moderne Echinacea’s dat ook moeten verdragen, alleen zijn die vrijwel zonder uitzondering genetisch kortlevend en voldoen niet aan de eis van lange levensduur.

Gelijkend

In bestekken wordt Greentocolour® of ‘Vergelijkbaar’ steeds vaker voorgeschreven.

Niet zelden ontstaat de vraag of 11 cm pot en 9 cm pot ‘vergelijkbaar’  zijn of wordt ‘maaien’ verward met extreem kort maaien, mulchen en mesten, zoals het moet.

Ondanks alle formele voorwaarden: Greentocolour® is niet enkel een methode die te omschrijven is in een aanlegbestek.
Greentocolour® is eerder een resultaat: een volledig gesloten beplanting binnen één groeiseizoen, maar ook in het derde, twaalfde en vijfentwintigste seizoen.

Greentocolour® wordt niet aangelegd voor zeven of tien jaar; het moet even lang meegaan als heesters, tegen aantrekkelijke kosten van beheer.

Het is daarom wel eens lastig te begrijpen waarom ‘Vergelijkbaar’, (in de praktijk wordt bedoeld ‘goedkoper’), wordt ingezet om alleen bij de eerste kosten een eventueel kostprijsvoordeel te halen, terwijl de nadelige gevolgen mogelijk al enkele maanden later zichtbaar zijn.

Greentocolour® is een concept voor de long-run; het is ook de duurzaamheid die de meerwaarde van het concept onderstreept.

aanplant maart 2014

foto september 2014

Onderhoud

De fraaie zomer van 2014, het was op en top groeizaam, levert momenteel nog een mooi voordeel op: na het maaien blijkt onder de beplanting in veel gevallen een ‘schone’ ondergrond vandaan te komen. De onkruiddruk is opvallend laag.

Daar kunnen we in het werk een voordeel mee opdoen. In veel gevallen is het aantal vierkante meters waar iets aan gedaan moet worden gering. Hier en daar een ‘randje en kantje’ (niet vergeten te doen!) met een schoffeltje nalopen en voor de rest kan het dichtgroeien beginnen.

Natuurlijk geldt dit voor bestaande vakken. Plekken die na vorig jaar juni zijn geplant, zijn mogelijk nog wat opener en vergen wat meer aandacht in de periode tot komende juni.

Voor degenen die voor het eerst met Greentocolour® werken: de meeste tijd in het onderhouden ga je besteden in de komende 10 weken. Soms trekt iemand die tijd door over het hele jaar en schrikt dan van het aantal uren. Greentocolour® was toch onderhoudsarm?

Klopt helemaal, maar je zult zien dat nadat het gewas begint te sluiten,  in de loop van juni, de benodigde onderhoudstijd heel snel afneemt. Denk er aan: hoge frequentie, korte tijd.

Greentocolour® - resultaat eerste groeiseizoen

Aanplant maart 2014, foto september 2014.