Vrijdag 11 november 2016
Nieuwsbrief voor werknemers

Op 1 juli 2016 was de start van Volandis. Per die datum zijn de organisaties Arbouw en Fundeon opgehouden te bestaan. Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector. We richten ons op het optimaal ondersteunen van werknemers en werkgevers bij hun invulling van duurzame inzetbaarheid. En dagen je uit hier zelf mee aan de slag te gaan. Werknemers en bedrijven kunnen met al hun vragen rondom de thema's Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit bij ons terecht.

Welk nieuwsbrief wil jij van ons ontvangen?

Nieuwsbrief voor werknemers en voor bedrijven
Volandis brengt maandelijks een digitale nieuwsbrief uit voor zowel werknemers als bedrijven. Graag sturen we jou alleen die informatie, die relevant is voor jou. Laat ons via de website daarom weten welke nieuwsbrief (of nieuwsbrieven) jij wilt ontvangen.

Bekijk de nieuwsbrief voor bedrijven van 27 oktober 2016

Uitschrijven
Wil je geen nieuwsbrief van Volandis ontvangen? Onderaan de nieuwsbrief kun je je uitschrijven. Je gegevens worden dan direct uit ons adressenbestand verwijderd.

Overgangsregeling individueel budget

Per 1 september 2016 is de overgangsregeling individueel budget van kracht, die beschikbaar wordt gesteld door cao-partijen in de bouw en infra. Werknemers in deze sector kunnen deze regeling eenmalig inzetten voor opleidingskosten die voortvloeien uit het adviesgesprek, dat onderdeel uitmaakt van de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA).

Het bedrag is een aanvulling op het bestaande individueel budget. De overgangsregeling maakt het mogelijk dat jij écht in actie kunt komen op jouw eigen duurzame inzetbaarheid.

Lees meer
Wat gebeurt er met de gegevens uit mijn DIA-Actieplan?

Jij bepaalt zelf wie jouw actieplan te lezen krijgt. Volandis stuurt geen Actieplan door aan bijvoorbeeld je werkgever. Wel registreren we jouw gegevens in ons systeem, zodat wij deze over vier jaar – wanneer je wederom voor een DIA wordt uitgenodigd – er tijdens het adviesgesprek weer eens bij kunnen pakken. Met de geanonimiseerde gegevens – vanuit zowel de medische keuring als de adviesgesprekken – stelt Volandis bedrijfsrapportages op ten behoeve van werkgevers, branches en de bouw- en infrasector als geheel.

Eerste resultaten DIA-experiment positief

Adviesgesprek met DIA-adviseur waardevolle toevoeging

Sinds de start van het DIA-experiment op 6 september jl., voerden de DIA-adviseurs van Volandis ruim 200 adviesgesprekken met werknemers uit de Bouw en Infra. De toevoeging van een adviesgesprek aan het al bestaande medische onderzoek (het PAGO), wordt door de deelnemers als positief ervaren. Over het algemeen geven zij aan zich naar aanleiding van dit gesprek, (weer) bewuster te zijn van zijn/haar eigen duurzame inzetbaarheid.

Lees meer
Inhoud leermeestercursus in concept gereed

De afgelopen maanden werkten we samen met Concreet Onderwijsproducten aan de (nascholing) leermeestercursus nieuwe stijl. De inhoud van de cursus is inmiddels in concept gereed. Aan het einde van het jaar houden we een try-out. De resultaten daarvan gebruiken we voor het definitief vaststellen van de cursusinhoud. De lengte van de leermeestercursus gaat in ieder geval van vier naar drie dagen.

Kosten cursussen
Ook de kosten voor de cursussen zijn inmiddels bekend. Voor de leermeestercursus bedragen deze € 650,00 excl. btw. De kosten voor de nascholingscursus bedragen € 280,00 excl. btw. Deze kosten worden door de werkgever aan Volandis betaald. Indien er premie wordt afgedragen aan APG (cao Bouw), komt de werkgever in aanmerking voor een vergoeding van de cursuskosten (excl. btw) en verletkosten van € 160,00 per dag.

Meer informatie en aanmelden
Waar kan ik terecht voor de uitvoering van de acties uit mijn DIA-actieplan?

In het DIA-Actieplan staan de acties omschreven die jij kunt ondernemen op de thema's Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Voor de uitvoering van deze acties, verwijzen de DIA-adviseurs je o.a. door naar Bouwopleiders (Bouwend Nederland), James (CNV) of Mijn Loopbaancoach (FNV). Wat kunnen deze partners van Volandis voor jou betekenen?

Lees meer over hun aanbod
Wat wijzigt in de Arbowet vanaf 2017?

Vanaf 2017 wijzigt de Arbowet. Het doel hiervan is werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbodienstverlening. De regering wil beroepsziekten en arbeidgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen.

Bekijk de belangrijkste wijzigingen

Abonneer op deze nieuwsbrief