Se nyhedsbrevet i browseren
Hjemmesiden

Særnummer: Værktøjer og cases om grønne indkøb

Velkommen til dette særnummer af Forums og POGIs nyhedsbrev, hvor du får et link til den værktøjskasse, som Miljøstyrelsens Rejsehold for Grønne og Cirkulære Offentlige Indkøb har udviklet og benyttet sig af fra november 2019 til november 2020. I den periode besøgte rejseholdet 14 kommuner, regioner og andre offentlige institutioner og gav konkret rådgivning til implementering af grønne og cirkulære indkøb.

Tre case-historier til inspiration

Rejseholdets rådgivning har taget afsæt i de konkrete behov og har omfattet alt fra støtte til at udarbejde beslutningsgrundlag for valg af indsatsområder for grønne og cirkulære indkøb til hjælp til at organisere og gennemføre et konkret udbudsforløb. Her i nyhedsbrevet har vi udvalgt tre case-historier om nogle af de organisationer som Rejseholdet har hjulpet.

Værktøjer til indkøbere

- Med Rejseholdet har vi tilbudt hands-on hjælp til kommuner og institutioner, som nu er kommet godt i gang eller godt videre med de grønne og cirkulære indkøb. Samtidig har vi fået opsamlet mange nyttige erfaringer om både barrierer og muligheder. Vi håber, at både værktøjer og case-historierne kan motivere og inspirere mange andre i arbejdet med grønne indkøb, siger Dorte Mindegaard Petersen, Miljøstyrelsens Sekretariat for Grønne Indkøb.

Værktøjskassen indeholder:

 • Procesvejledning til offentlige grønne og cirkulære indkøb
 • Værktøj til screening af hvilke miljøkriterier, der kan være relevante at anvende i et givent udbud
 • Værktøj til planlægning af grønne indkøb
 • Værktøj til planlægning af markedsdialog
 • Værktøj til selve markedsdialogen
 • Værktøj til planlægning af brugerdialog
 • Værktøj til forankring af grønne indkøb
 • Batteri med generiske indkøbskriterier
 • Verdensmålsværktøj
 • Procesværktøj med socioøkonomi
 • Prioriteringsværktøj
 • Bæredygtighedsparadigme

På hjemmesiden finder du desuden et værktøj til kortlægning af viden og videnshuller ved indkøb af delebiler, miljøkriterier til udendørs legeredskaber og eksempler på tekstinput til en grøn indkøbspolitik.

Du finder værktøjerne her

TRE CASE-HISTORIER FRA REJSEHOLDET:

 
Alt

Frederiksberg Kommune: Ny indkøbspolitik og verdensmål som overordnet ramme

”Medejerskab i hele organisationen er noget af det allervigtigste, hvis vores nye indkøbspolitik skal komme ud og leve”. Sådan siger Natascha Mehlin Lund Hansen, udbudskonsulent i Frederiksberg Kommune, om den proces, afdelingen for Økonomi og Udbud har været igennem for at lægge sporene til en ny indkøbspolitik for kommunen.

Se hvordan Frederiksberg Kommune fik omsat ønsket om medejerskab til grønne indkøb i praksis, når indkøb kun er et delelement af andre forvaltningers kerneopgave, skabt en politik, der giver mening for dem, der skal være med til at agere på den samt tænkt verdensmålsagendaen ind i indkøbs- og udbudsarbejdet.

Læs hele historien her

 
Alt

Gladsaxe Kommune: Politiske ambitioner bakkes op med innovative grønne indkøb

I Gladsaxe er der et stort ønske fra politisk side om, at indkøbspolitikken afspejler den grønne omstilling og at kommunen skal være drivende over for markedet i forhold til miljø- og klimavenlige løsninger. Men kan man det, når man arbejder med længerevarende kontrakter, hvor kravene i udgangspunktet ikke ændrer sig i løbet af kontraktperioden over flere år?

Det mener Karen Pilt, indkøbschef i Gladsaxe Kommune, at man både kan og skal: ”Den grønne omstilling går stærkt i disse år, og hvis vi skal nå at leve op til målsætningerne fra kommunal- og folketingspolitikere, så er vi nødt til at arbejde med det i løbet af kontraktperioden. Det kan man med innovationsklausuler.”

Se hvordan Gladsaxe Kommune fik udviklet et paradigme for innovationsklausuler, som kan sættes ind i alle udbud på en meget konkret og håndgribelig måde og tilpasset det enkelte udbud.

Læs hele historien her

 
Alt

Region Syddanmark: Hospitalskøkkeners plastikforbrug under lup

Region Syddanmark har fået en ny klimastrategi og en ny indkøbspolitik med større fokus på grønne indkøb. Engangsplastik bliver brugt af hospitalskøkkenerne for at servere og udportionere mad, bl.a. af hygiejnemæssige grunde.

”Som led i klimastrategien vil vi nedsætte vores affaldsmængde og være mere cirkulære i regionen, og engangsbrug rimer jo ikke så godt med dette”, konstaterer Hanna Merrild som er chefkonsulent i regionens indkøbsteam. Men hvordan kan man som indkøber hjælpe hospitalskøkkenerne med at reducere plastikforbruget?

Se hvordan Region Syddanmark fik hjælp til at få større viden om hospitalskøkkenernes nuværende forbrug af engangsplast og alternative muligheder ved udfasning af disse.

Læs hele historien her

 

Kommende arrangementer

Invitation til Nordisk markedsdialog ’Nulemissions varelevering’ den 21. april. Tilmeld dig her.

Følg med i alle aktiviteter vedrørende Forum, POGI og regeringens strategi for offentlige grønne indkøb i vores LinkedIn-gruppe: Forum for Bæredygtige Indkøb.

 
Alt

Bliv medlem af forums linkedin gruppe

Husk at melde dig til Forum for Bæredygtige Indkøbs LinkedIn-gruppe, hvor du kan holde dig ajour med nyheder om grønne indkøb, få svar på spørgsmål fra de øvrige medlemmer og selv poste nyheder og arrangementer.

Og for hver gang du synes godt om eller deler et opslag, hjælper du os med at få nyhederne endnu længere ud, så tusind tak på forhånd.

 

VIDENDELING FOR POGI-MEDLEMMER

Arbejder du i en organisation, som er medlem af POGI? Meld dig ind i denne LinkedIn-gruppe, hvor alle kan dele viden om offentlige grønne indkøb.

Gå til POGIs LinkedIn-side

 

2021-temagrupperne er skudt i gang

Det første møde i temagruppen ’Produktstandarder og indkøb’ blev afholdt den 10. marts. Du kan stadig nå at være med til næste møde den 7. april.Tilmeld dig her. 3. møde er den 4. maj.

Første møde i temagruppen ’Cirkulære forretningsmodeller og møbler’ er den 28. april . 2. møde er den 20. maj og 3. møde den. 9. juni. Tilmeld dig her.

 
Frameld nyhedsbrevet