Facebook icon Twitter icon Forward icon

Onze laatste nieuwsbrief van 2015

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van 2015 die we inzetten om praktische informatie over het gebruik van vasteplanten in de openbare ruimte met u te delen. Waar projecten uitgevoerd zijn vermelden wij niet in de nieuwsbrief, maar u kunt er altijd naar vragen.

De grootste zorg, ook afgelopen jaar, was het consequent zijn bij het toepassen van de Greentocolour®-beplantingen:

  • Zorg voor de juiste voorbereiding van de bodem.
  • Gebruik alleen de juiste soorten op de juiste plaats. Wij kweken er ruim 800, maar kennen de beperkingen per soort en passen er rond de 100 toe.
  • Maar bovenal: zorg voor onderhoud met een hoge frequentie. De beste resultaten zien we daar, waar vaak en heel kort wordt ingegrepen. Niet schoonmaken, maar schoonhouden is de truc.
  • Tenslotte het maaien. Over vijf maanden zijn we er weer mee bezig; de 4M’s: maaien, mulchen, mesten in maart. Doe dit niet eerder! Maaien in januari of februari doet niets aan het verlengen van de levensduur van de beplanting. Onze eerste nieuwsbrief, midden februari 2016, zal daar alle aandacht aan besteden.

Vergeet niet in de komende weken nog een laatste rondje onderhoud te doen. Je verdient het in het voorjaar weer terug!

Maaioffertes

In december maken wij overzichten van projecten die gemaaid moeten worden. Sommige opdrachtgevers vinden het plezierig dat wij hen herinneren aan een offerte.

Dit jaar sturen wij voor alle in aanmerking komende projecten een ongevraagde offerte, zodat er geen vakken vergeten worden.
Wij vernemen dan graag of wij het werk mogen uitvoeren.

Grond uitwisselen

In de afgelopen tijd horen we wel eens dat bij Greentocolour® standaard grond uitgewisseld wordt:
20-25 cm afgraven en aanvullen met een mengsel Greentocolour 3 of 4 of het BasvanBuuren/ Griffioenmengsel.

Het 'standaard' uitwisselen berust op een misverstand. Wel vullen wij te laag liggende, leeggeknepen vakken met deze mengsels aan, evenals nieuwe situaties bij, bijvoorbeeld nieuwe rotondes of verkeersgeleiders. Ook bij het werken in vakken waar veel wortelonkruid of puin in voorkomt is wisselen de beste oplossing.

In alle andere gevallen kijken we eerst of we met 'verbeteren' uit de weg kunnen, waardoor in die gevallen met wat lagere kosten gewerkt kan worden.

Het succes van het Greentocolour®-concept hangt voor 100% af van de goede voorbereiding. Neem die in ieder geval heel serieus.

Voorwaarde 16: Bestand tegen natte omstandigheden

Het is duidelijk dat het weer extremer aan het worden is. Lange droge perioden worden afgewisseld met extreme nattigheid. Een goed voorbeeld is het jaar 2015, waarin een koud en droog voorjaar werd gevolgd door een droge en warme zomer. September en oktober brachten veel neerslag, met dit jaar als positief gevolg dat in deze maanden een groei-explosie is opgetreden.

Als extreem veel regen in de periode juni tot en met augustus valt kan in vasteplanten schade optreden. Om te beginnen, in het algemeen, gebeurt dit als de planten meer dan 24 uur met de wortels in het water staan. Meestal wordt dit veroorzaakt door onvoldoende grondbewerking, met als resultaat dat de planten kunnen gaan afsterven of, in ieder geval, een tijd ‘uit de groei’ zijn.

Sommige soorten, zoals Nepeta rac.‘Grog’, hebben al zonder met hun voeten in het water te staan moeite met veel vocht. In Iris germanica ontstaat gemakkelijk rot in de rhizomen, Pachysandra valt ten prooi aan Phytophthora, en andere soorten, waaronder Pulmonaria en Helleborus, verrotten eenvoudig.

Ondanks de sierwaarde van dit soort planten passen ze daarom niet in de sortimenten die in Greentocolour® gebruikt worden.

Greentocolour® - resultaat eerste groeiseizoen

Aanplant oktober 2014, foto september 2015.