Vrijdag 23 december 2016
Nieuwsbrief voor bedrijven

Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector. We richten ons op het optimaal ondersteunen van werknemers en werkgevers bij hun invulling van duurzame inzetbaarheid. En dagen jou uit hier zelf mee aan de slag te gaan. Werknemers en bedrijven kunnen met al hun vragen rondom de thema's Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit bij ons terecht.

Uitschrijven
Wil je geen nieuwsbrief van Volandis ontvangen? Onderaan de nieuwsbrief kun je je uitschrijven. Je gegevens worden dan direct uit ons adressenbestand verwijderd.

Het schip is uit de haven

Het eerste halfjaar van Volandis is bijna achter de rug. Een mooi moment om terug te blikken op de start-up fase van Volandis. Met een nieuw team, een nieuw bestuur en samen met bestaande én nieuwe partners lanceerden wij op 1 juli jl het nieuwe  kenniscentrum, of beter kennisnetwerk, voor duurzame inzetbaarheid in bouw en infra. Onder het motto ‘bewust werken werkt’ hebben wij tal van activiteiten opgestart voor werknemers én werkgevers om hen in beweging te brengen voor #werkveilig #houdplezier en #kijkvooruit. Een halfjaar van veel denken – netwerken – experimenteren - veel leren, en ook oogsten van kleine successen door gedreven mensen. En het is fijn te ervaren dat hier waardering voor is in de sector. In deze nieuwsbrief, op de website van Volandis en in de social media hebt u er al van alles over kunnen lezen. Wellicht hebt u al persoonlijk kennisgemaakt met ons bij  één van de events waar wij aan deelnamen.

Ligt Volandis dan al op koers voor 2017? Nog niet helemaal. In het eerste kwartaal zullen wij ons samen met partners richten op het opschalen van een aantal activiteiten, zoals de DIA (duurzame inzetbaarheidsanalyse) voor werknemers, het DIA-bedrijfsadvies voor werkgevers, en de Vraagbaak van Volandis. Na een succesvolle pilot in december start in januari ook de vernieuwde Leermeestercursus. Bij al deze activiteiten richten wij ons op nieuwe vormen van samenwerken en kennisdelen rondom het thema duurzame inzetbaarheid en blijven wij leren. Denkt u hier een waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren? Dan nodigen wij u graag uit om in 2017 samenwerking met ons te verkennen!

Lex Kreulen en Tjeerd Willem Hobma
Directie Volandis

Meld je aan voor de Infratech en de Bouwbeurs

Volandis neemt samen met haar partners deel aan de Infratech en de Bouwbeurs. Deze partners zijn Bouw & Gezond, Arbo Unie, ArboNed, James, Bouwopleiders en MijnLoopbaancoach

Deelname aan de beurzen is gratis als je je registreert. Onderstaand vind je de registratielink. Na ontvangst ontvang je per e-mail een digitaal entreebewijs.

Wat kun jij er doen en wat ga je op de beurzen van ons merken?

Lees meer over onze activiteiten
Standhouder op de Bouwbeurs?

Zet samen met Volandis duurzame inzetbaarheid op de kaart

Duurzame inzetbaarheid bestaat voor Volandis uit drie thema’s: Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Deze thema’s en bijbehorende onderwerpen brengen we ook tijdens de Bouwbeurs onder de aandacht bij bezoekers. Hier hebben wij jouw hulp bij nodig!

Is jouw bedrijf aantoonbaar actief op het gebied van duurzame inzetbaarheid of faciliteert je bedrijf veilig werken, plezier houden of vooruit kijken? Laat ons weten waarom en maak onderdeel uit van één van onze wandelroutes. Je maakt dan bovendien kans op de DIA Innovation Award.

Meer informatie en aanmelden
Image Caption
Duurzame inzetbaarheid: wat is dat?

Voor Volandis bestaat duurzame inzetbaarheid uit drie thema's: Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Onder ieder thema vallen verschillende onderwerpen. Onderwerpen waarover we graag met jou in gesprek gaan. 

Ons doel? Jouw organisatie uitdagen zelf in actie te komen op duurzame inzetbaarheid. Bekijk de thema's en de bijbehorende onderwerpen op de website en in onze gesprekskaart.

Direct naar de website
EVC-centra Bouw & Infra wederom erkend aanbieder

Op 16 november 2016 werd het EVC-centra Bouw & Infra van Volandis als eerste EVC-aanbieder door het Nationaal Kenniscentrum EVC erkend. Testudo uit Dronten gaf op basis van de nieuw EVC kwaliteitscode 2.0 een positief advies.

Lees meer
Verantwoord Opdrachtgeverschap - Wijziging Bouwprocesbepalingen in het Arbobesluit

Vorig najaar is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Gezond en Veilig Werken, gestart met het project Verantwoord Opdrachtgeverschap. Opdrachtgevers hebben een belangrijke rol bij het realiseren van goede randvoorwaarden voor gezond en veilig werken in alle fases van een opdracht (van aanbesteding tot oplevering en gebruik). In de praktijk is er niet altijd voldoende besef dat de opdrachtgever veel invloed kan uitoefenen op arbeidsomstandigheden, door al tijdens de aanbesteding van werkzaamheden aandacht te besteden aan gezond en veilig werken.

Begin december zijn de nieuwe bouwprocesbepalingen in de Staatscourant gepubliceerd. Daarnaast is een speciale pagina Verantwoord Opdrachtgeverschap gelanceerd op het Arboportaal. Op deze pagina heeft het ministerie alle informatie die van betekenis is voor de rol van opdrachtgevers bij gezond en veilig werken bijeengebracht, inclusief de informatie over de bouwprocesbepalingen.

Direct naar het Arboportaal
Image Caption
De Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) in 3 stappen

Met de DIA breiden we het medische onderzoek (PAGO) uit met een adviesgesprek met een DIA-adviseur van Volandis. In dit gesprek gaan we in op drie thema's: Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. In totaal bestaat de DIA uit drie stappen.

Benieuwd wat deze stappen precies inhouden? En wat we van jouw werknemers verwachten? Lees het in de folder.

Direct naar de folder
Eerste PeP-gesprekken EVC gestart!

De EVC-adviseurs van Volandis voerden de afgelopen weken de eerste PeP-gesprekken met EVC-deelnemers en hun werkgevers. Het PeP (Persoonlijk EVC-Plan) maakt onderdeel uit van de nieuwe werkwijze van de EVC-centra Bouw & Infra van Volandis. In het PeP maken we afspraken over hoe de kandidaat zijn bewijslast gaat opbouwen en aanleveren. De PeP is dus een op de persoon afgestemd document, dat aansluit bij de kennis, kunde en praktijkervaring van de EVC-kandidaat. Maatwerk dus.

Meer informatie over EVC
Vorige nieuwsbrieven

Nieuwsbrief voor werknemers en voor bedrijven
Bekijk de nieuwsbrief voor werknemers van 8 december 2016
Bekijk de nieuwsbrief voor bedrijven van 24 november 2016
Bekijk de nieuwsbrief voor werknemers van 11 november 2016
Bekijk de nieuwsbrief voor bedrijven van 28 oktober 2016


Abonneer op deze nieuwsbrief