Facebook icon Twitter icon Forward icon

Nut van het mulchen

Green-to-Colour mulchen

Hoewel de periode van het maaien/mulchen alweer achter de rug is, is het goed nogmaals het nut van het mulchen te noemen.

Het oude blad, de skeletten, takken, maar ook materiaal van bomen in de omgeving wordt door de maai/mulchmachine kortgehakt en moet op het plantvak blijven liggen. Op deze manier blijven de nog aanwezige mineralen ‘aan boord’. Er ontstaat een laagje organisch materiaal op de grond dat onkruid mee helpt onderdrukken en we houden het organische stofgehalte zo goed mogelijk op peil.

Bij maaien met de bosmaaier moet je materiaal afruimen. Dat betekent een dubbele hoeveelheid arbeid en je bent bovendien de bovenstaande voordelen kwijt.

Het is fout om na het mulchen de vakken netjes af te harken, wat soms nog steeds gebeurt. Gewoon laten liggen, de planten zullen de mulchlaag snel onzichtbaar maken.

Onkruid beheren met verstand

In deze periode van het jaar, van eind april tot en met de laatste week van mei, moeten vasteplanten op een hoge frequentie worden bijgehouden. Randjes en kantjes even zwart schoffelen, ze zullen straks bedekt worden.

Houd vooral muur in de gaten. Nu is dat nog bijna individueel te pakken, later wordt het ‘grazen’, waarbij schade aan de beplanting kan optreden. Met name in Geranium is het zaak hier oog op te houden.

In jonge aanplant in deze fase dien je ook alert te zijn op een eventueel opduikend stukje kweek; het betekent later tijd besparen.

Je legt nu, in deze zes weken, de basis voor een makkelijke zomer!

Vogelmuur (Stellaria media)

Vogelmuur (Stellaria media)

Kweek (Elymus repens/Agropyron repens)

Kweek (Elymus repens/Agropyron repens)

Green-to-Colour toepassing

Green-to-Colour in april

De foto toont onze voorbeeldtuin in april.

Op onze website greentocolour.com worden ook dit jaar vasteplanten van maand-tot-maand gevolgd. De foto's van april van de nieuwe projecten zijn toegevoegd.