Vrijdag 24 maart 2017
Nieuwsbrief voor bedrijven

Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector. We richten ons op het optimaal ondersteunen van werknemers en werkgevers bij hun invulling van duurzame inzetbaarheid. En dagen jou uit hier zelf mee aan de slag te gaan. Werknemers en bedrijven kunnen met al hun vragen rondom de thema's Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit bij ons terecht.

Jaarplanning of kwartaalplanning?

Veel van de processen rondom het PAGO, gelden nu voor de DIA. Volandis stuurt jaarlijks planningsoverzichten van werknemers die in aanmerking komen voor een DIA naar gecontracteerde arbodiensten. Dit kunnen kwartaal- of jaarplanningen zijn. Als werkgever kun je kiezen of je gebruikmaakt van een kwartaal- of jaarplanning.

Lees meer
Veel Nederlandse bouwvakkers hebben handeczeem

Gezonde handen de nieuwe norm

Al jaren wordt met het dragen van een bouwhelm erkend dat het hoofd een bijzonder kwetsbaar deel van het lichaam is. De veiligheidshelm is dus met recht een hoofdzaak. Helaas is dit met de handen nog niet het geval. Uit het proefschrift van dr. Johan Timmerman, specialist arbeidsepidemiologie bij Volandis, blijkt dat 1 op de 4 bouwvakkers handeczeem heeft. Om de handen tijdens het fysieke werk van de bouwvakker zo goed mogelijk te beschermen, zouden handcrème en handschoenen de norm moeten worden in de bouw. Met als resultaat gezonde handen voor iedere bouwvakker.

Op 23 maart jl. organiseerden we een seminar over dit onderwerp. De aanwezigen, voornamelijk bedrijfsartsen die werkzaam zijn in de bouw, kregen inzicht in waarom handeczeem in de bouw een probleem is en waar voor hen aanknopingspunten liggen.

Lees meer
Is het nu Volandis? Of was het Arbouw?

Arbouw eruit, Volandis erin. In tegenstelling tot wat er in de Cobouw van 17 maart stond, is de bedrijfstak altijd blijven voorzien in een instituut wat zich over veiligheidsaspecten kon en kan buigen. Daar waar Arbouw op 30 juni 2016 ter ziele ging, stond Volandis op 1 juli op. Omdat veiligheid een onderdeel van Duurzame Inzetbaarheid is, adviseert Volandis onder andere werkgevers en werknemers. Bijvoorbeeld welke acties er genomen moeten worden op het gebied van veiligheid. O.a. op het gebied van gehoorschade.

Lees meer
Achter de schermen: de bedrijfsadviseurs van Volandis

Inmiddels ontvang je als werkgever al enige tijd nieuwsbrieven van ons. We nemen je graag mee in wie wij zijn en wat we doen. De komende tijd houden we je op de hoogte over de ontwikkelingen rondom de bedrijfsadviezen.

Wie zijn wij?
Het team adviseurs bestaat uit René du Pon en Marco Maasse. Marco heeft 10 jaar ervaring op het gebied van onderzoek en advies vanuit een commerciële setting. René komt voort uit de Fundeon-organisatie, waar hij organisaties ondersteunde in het opleiden & ontwikkelen.

2.000 bedrijfsadviezen
De opdracht die we meekregen, is de bedrijfstak laten reflecteren op en het activeren van de duurzame inzet van medewerkers. 2.000 bedrijfsadviezen is daar een concrete uitwerking van. Met dit uitgangspunt zijn we met verschillende initiatieven gestart.

Lees meer over onze bedrijfsadviseurs
Jouw bedrijf klaar voor de toekomst: leidinggeven aan sterk vakmanschap

Bijeenkomst op 11 mei 2017 van 15:00 – 20:00 uur

Wil je als HRM-professional, directielid of OR-lid bij een bouwbedrijf werken aan een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf? Waar de medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn? Dan is deze bijeenkomst bedoeld voor jou!

Op 11 mei organiseren wij samen met SBRCURNET in Soesterberg een gratis bijeenkomst om enerzijds ervaring en kennis te delen en anderzijds kennis op te doen over hoe je de gewenste bedrijfscultuur kunt bewerkstelligen. Een middag met inspirerende sprekers en workshops. Ook worden de uitkomsten van het onderzoek van USP m.b.t. de belangrijkste HR thema’s van 2017 in de bouw besproken.

Lees meer over het programma en aanmelden
Hoe stimuleer je werknemers deel te nemen aan de DIA? Een aantal tips.

Waarom is de DIA belangrijk? Het lijkt flauw, maar als je zelf niet kunt zeggen waarom het belangrijk is, dan kun je het ook niet overdragen. Waarom is de DIA dus belangrijk voor jou als werkgever?

Neem zelf ook deel. Goed voorbeeld doet goed volgen. En hoe serieus word je genomen als je zelf niet deelneemt?

Herhaal de boodschap op verschillende manieren. Zowel nieuwsbrief, als werkoverleg, als poster, als intranet, etc.

De rol van de leidinggevende is essentieel. De leidinggevende is vaak de brug tussen werkgever en werknemer. Betrek dus de leidinggevende in het stimuleren van de DIA.

Vraag achteraf naar de ervaring. Medewerkers bepalen zelf wat ze delen, maar hiermee laat je wel je betrokkenheid zien en dat je het echt belangrijk vindt.

Laat je medewerker zien hoe jij als werkgever kunt ondersteunen. Veel bedrijven hebben zelf ook diensten ter beschikking om hun medewerkers te ondersteunen. Dit kan gaan over veiligheidsmiddelen, maar ook over bijvoorbeeld een bedrijfsfysiotherapeut, coach of opleidingsbudget.

Mochten medewerkers vragen hebben, neem tijd om ze te beantwoorden.

Besteed aandacht aan de privacy. Niet te veel, maar zeker ook niet te weinig. “Wat gebeurt er met mijn gegevens? Krijgt mijn werkgever iets te horen? Wat als ik iets heb?” zijn vragen die regelmatig terugkeren.

Image Caption
Werknemers kunnen tot 30 juni 2017 kosteloos gebruikmaken van een EVC-traject

De cao Bouw is verlengd tot 31-1-2018. Voor je medewerkers de kans nog voor 30 juni 2017 gebruik te maken van een kosteloos EVC-traject. Via de EVC-centra Bouw & Infra (zelfstandig onderdeel van Volandis) kunnen werknemers een ervaringscertificaat halen. Op basis van een ervaringscertificaat (EVC) geeft een regionaal opleidingencentrum (ROC) vrijstellingen voor een opleiding of reikt het diploma uit.

Reden voor deelname aan een EVC-traject kan zijn dat je medewerker erkenning wil voor zijn werkzaamheden. Of omdat hij met een officieel certificaat of diploma op zak een stap wil zetten in zijn loopbaan. Ook als werkgever kun je er baat bij hebben als je kunt aantonen dat je bedrijf over echte vakmensen beschikt.

Lees meer over het EVC-traject
Volandis op social media

Op de hoogte blijven van nieuws van Volandis, onze partners en ontwikkelingen in de sector? Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Vorige nieuwsbrieven

Abonneer op deze nieuwsbrief