Se nyhedsbrevet i browseren
Hjemmesiden
Alt

TEMANUMMER: DET KLIMAVENLIGE OG BÆREDYGTIGE BYGGERI

Byggeri er en af de vigtigste brikker i den grønne omstilling. Derfor satte vi på Forum for Bæredygtige Indkøbs og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøbs (POGI) årskonference den 28. oktober spot på det bæredygtige og klimavenlige byggeri. Særligt fokus var der på kravene til fremtidens byggeri og til det offentlige som bygherre.

- Byggeri er meget mere end bare mursten. Det skaber jobs og nye fysiske rammer for vores børn, ældre, medarbejdere og borgere, som dagligt bruger vores by, sagde Christoffer Lilleholt (V) i sin velkomsttale i festsalen på Odense Rådhus, hvor konferencen blev afholdt for både de fysisk fremmødte deltagere og de mange, der fulgte med online.

- Den grønne omstilling i Odense Kommune afspejler et grundlæggende syn om, at byggeriet skal være bæredygtigt i bred forstand. Derfor lader vi os inspirere af DGNB, FNs 17 Verdensmål og Den frivillige bæredygtighedsklasse fra Bolig- og Planstyrelsen. Her i kommunen har vi fået politisk opbakning til, at alt nybyggeri over 20 millioner kroner skal være DGNB-certificeret eller tilsvarende, sagde Christoffer Lilleholt.

Forum og POGI spiller afgørende roller

Han pointerede, at i arbejdet med den grønne omstilling er det vigtigt at indgå partnerskaber. Og her spiller Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb en helt afgørende rolle.

- Odense Kommune har været med i POGI siden begyndelsen i 2006. Vi sætter stor pris samarbejdet og ikke mindst på, at vi kan tage POGIs indkøbsmål direkte og implementere dem i vores indkøb, sagde han.

Her i nyhedsbrevet finder du et par gode artikler med pointer fra formiddagens oplæg om det bæredygtige og klimavenlige byggeri og link til POGIs nye indkøbsmål for transport og IKT.

Rigtig god læselyst


Rikke Dreyer, Forum for Bæredygtige Indkøb
Anette Winther, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb

 

Du er, hvad du bygger!

Med to power-talks om det klimavenlige og bæredygtige byggeri indledte Camilla Damsø Pedersen fra CONCITO og Signe Kongebro, Partner i Henning Larsens Architects Forum og POGIs årskonference.

Camilla Damsø Pedersen præsenterede pointer fra de såkaldte fremsynsnotater fra projektet ’Bygninger og Grøn Omstilling´.

Signe Kongebro viste med sit indlæg og flere konkrete eksempler, at fremtiden allerede er landet. Men det kræver både innovation og intuition at føre visionerne ud i livet.

Få den helt korte udgave af de to indlæg her. Du finder også link til CONCITOS fremsynsnotater.

 
Alt

TÆNK småt - skalér op

Vi skal både reducere CO2-udledningerne og samtidig fortsætte med at bygge endnu mere nyt. Hvordan skal de offentlige bygherrer forholde sig til den udfordring, og hvad kan indkøberne gøre?

Det var temaet for anden session på Forums og POGIs årskonference, hvor seniorforsker Kim Haugbølle havde en række anbefalinger med i tasken.

Også Københavns Kommune og Region Syddanmark kom med deres indspark.

Læs deres pointer her.

 
Alt

Region Syddanmark er Verdens Bedste Indkøber 2021

Region Syddanmark modtog på Forums og POGIs årskonference prisen som Verdens Bedste Indkøber for deres modige nytænkning af egen indkøbspraksis og samarbejde med virksomheden HOLMRIS B8 om køb af brugte kvalitetsmøbler til Regionshuset.

Indsatsen er et stærkt eksempel på, hvordan offentlige institutioner kan arbejde konkret med Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Læs mere her.

Se også Forum for Bæredygtige Indkøbs nye pjece 'Cirkulære forretningsmodeller ved indkøb af møbler'

 
Alt

SE DE NYE POGI-MÅL

I 2021 har POGI offentliggjort to helt nye indkøbsmål for Transport og IKT.

Find indkøbsmålene her.

I 2022 gælder arbejdet revidering af indkøbsmålene for Fødevarer, Rengøring og Bæredygtigt træ.

I 2023 er det planlagt, at POGI går i gang med nye indkøbsmål for Møbler og Genbrugshjælpemidler.

 
Alt

Jeanette Sandberg Andersen, projekt- og udviklingschef hos CADO:

"Vi leverer svanemærkede legepladsløsninger, så jeg har været med på konferencen for at få en forståelse af, hvad der rører sig på bygherreniveau i kommunerne. Vi oplever, at det er svært at være first mover på de bæredygtige løsninger, da prisen stadig ofte er den afgørende parameter. Derfor er jeg glad for at høre, at der er en stigende vilje til at fremme mere bæredygtigt byggeri i det offentlige."

 
Alt

Henrik Larsen, indkøbs- og forsikringschef i Slagelse Kommune:

"Jeg har helt klart fået nye ideer og inspiration med hjem til arbejdet i Slagelse Kommune, som jeg kan bringe videre til de af mine kollager, som arbejder med byggeri. Jeg synes også, at jeg har fået et indblik i, hvad der rører sig på området, og hvor det bevæger sig hen. Jeg er også blevet bekræftet i, at det er svært og tager meget lang tid, men byggeri og anlæg står jo for et væsentligt CO2-bidrag, så det skal vi selvfølgelig bruge tid på."

 
Alt

Bliv medlem af forums linkedin gruppe

Husk at melde dig til Forum for Bæredygtige Indkøbs LinkedIn-gruppe, hvor du kan holde dig ajour med nyheder om grønne indkøb og med Forums og andre aktørers arrangementer.

Og for hver gang du synes godt om eller deler et opslag, hjælper du os med at få nyhederne endnu længere ud, så tusind tak på forhånd.

 

 
Alt

VIDENDELING FOR POGI-MEDLEMMER

Arbejder du i en organisation, som er medlem af POGI? Meld dig ind i denne LinkedIn-gruppe, hvor alle kan dele viden om offentlige grønne indkøb.

Gå til POGIs LinkedIn-side

 
Frameld nyhedsbrevet