Donderdag 6 april 2017
Nieuwsbrief voor werknemers

Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector. We richten ons op het optimaal ondersteunen van werknemers en werkgevers bij hun invulling van duurzame inzetbaarheid. En dagen jou uit hier zelf mee aan de slag te gaan. Werknemers en bedrijven kunnen met al hun vragen rondom de thema's Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit bij ons terecht.

Jouw bedrijf klaar voor de toekomst: leidinggeven aan sterk vakmanschap

Bijeenkomst op 11 mei 2017 van 15:00 – 20:00 uur

Wil je als HRM-professional, directielid of OR-lid bij een bouwbedrijf werken aan een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf? Waar de medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn? Dan is deze bijeenkomst bedoeld voor jou!

Op 11 mei organiseren wij samen met SBRCURNET in Soesterberg een gratis bijeenkomst om enerzijds ervaring en kennis te delen en anderzijds kennis op te doen over hoe je de gewenste bedrijfscultuur kunt bewerkstelligen. Een middag met inspirerende sprekers en workshops. Ook worden de uitkomsten van het onderzoek van USP met betrekking tot de belangrijkste HR thema’s van 2017 in de bouw besproken.

Meer informatie over het programma + aanmelden
Van betontimmerman naar kraanmachinist

De 56-jarige Sjack werkt al zijn hele leven in de bouw. De laatste jaren als torenkraanmachinist, daarvoor in het betontimmerwerk. Werken aan duurzame inzetbaarheid is bekend terrein voor Sjack:

"Werken als betontimmerman ging niet meer. Hoewel ik met allerlei klachten in de ziektewet zat, had ik dat zelf niet in de gaten. De bedrijfsarts vertelde me dat ik zo niet door kon gaan.” Voor Jack aanleiding zich om te scholen tot kraanmachinist: "Ik heb alles gedaan en geleerd wat ervoor nodig was. Twee hijsbewijzen en mijn vakdiploma’s gehaald. Laatst heb ik weer een traject gedaan. Ik check om de vijf jaar wat mijn niveau is. De laatste keer zat ik op mbo-5.”

Benieuwd wat deelname aan de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) jou kan opleveren? Bekijk onze video.

Direct naar de video
Individueel budget duurzame inzetbaarheid; wat is dat?

Sinds 1 januari 2016 ontvang je van jouw werkgever een bijdrage voor duurzame inzetbaarheid: het individueel budget duurzame inzetbaarheid. Dit budget stelt jou in staat zelf het heft in handen te nemen over de ontwikkeling van jouw loopbaan. Dit is belangrijk om gemotiveerd en gezond te blijven deelnemen aan het arbeidsproces. De tijd dat iemand na het doorlopen van een beroepsopleiding veertig jaar hetzelfde werk kan blijven doen, is voorbij. Iedereen moet zich blijven ontwikkelen! Het budget duurzame inzetbaarheid is voor bouwplaats- en UTA-medewerkers die onder de cao Bouw & Infra vallen.

Lees meer
Image Caption
Maak tot 30 juni gebruik van een kosteloos EVC-traject

5.000 collega’s gingen je voor!

De cao Bouw is verlengd tot 31-1-2018. Dit is je kans nog tot 30 juni 2017 gebruik te maken van een kosteloos EVC-traject. Via de EVC-centra Bouw & Infra (zelfstandig onderdeel van Volandis) kun je als werknemer een ervaringscertificaat halen. Op basis van een ervaringscertificaat (EVC) geeft een regionaal opleidingencentrum (ROC) vrijstellingen voor een opleiding of reikt het diploma uit.

Reden voor deelname aan een EVC-traject kan zijn dat je erkenning wilt voor je werkzaamheden. Of omdat je met een officieel certificaat of diploma op zak een stap wilt zetten in je loopbaan. Ook je werkgever heeft er baat bij als hij kan aantonen dat zijn bedrijf over echte vakmensen beschikt. Tijdens een EVC-traject word je begeleid door EVC-adviseurs.

Lees meer over het EVC-traject
Meten is weten, ook over de grens

Delen van EVC-ervaringen met Turkse delegatie

Volandis staat binnen EVC bekend als goede EVC-aanbieder voor de bouw en infra. Reden genoeg voor de Turkse delegatie uit Ankara, werkzaam in het onderwijs, om geïnformeerd te worden over EVC binnen onze sector. Directeur Tjeerd Willem Hobma en EVC-adviseur Claudia Klarenbeek lieten in een presentatie zien uit welke stappen een EVC-traject bestaat en wie er gebruik van maakt. De Turkse delegatie werd begeleid door Kerem Gencer, raadslid van de gemeente Huizen.

Klaar voor de toekomst
Binnen Volandis hebben we drie pijlers waarmee we medewerkers binnen de sector bewust willen maken over duurzame inzetbaarheid: Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. EVC valt onder de pijler ‘Kijk vooruit’. In de toekomst neemt de vergrijzing toe, net zoals de groei in de sector. Het aantonen van je ervaring en bezig zijn met je eigen ontwikkeling is een stap richting het klaar zijn voor de toekomst. Tijdens het bezoek van de Turkse delegatie gaven we hen een beeld van hoe Volandis dit vormgeeft.

Lees meer
Klachtenprocedure

Volandis hanteert een open en transparante werkwijze. Zowel met elkaar, als met partners, werkgevers en werknemers in de sector. Toch kun je je niet gehoord of onjuist behandeld voelen. Hiervoor is onze klachtenprocedure. Het doel van de procedure klachtenbehandeling is het bewerkstelligen van een uniforme werkwijze voor de afhandeling en registratie van klachten.

Direct naar de procedure klachtenafhandeling
Volandis op social media

Op de hoogte blijven van nieuws van Volandis, onze partners en ontwikkelingen in de sector? Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Vorige nieuwsbrieven

Abonneer op deze nieuwsbrief