Vrijdag 16 juni 2017
Nieuwsbrief voor bedrijven

Wij zijn kennis- en adviescentrum Volandis. We bouwen aan een gezonde en bloeiende bouw- en infrasector. Waarin mensen veilig werken. Plezier houden in hun werk. En op tijd vooruit kijken. Dat is goed voor iedereen: werknemer, werkgever én opdrachtgever. De beste resultaten boek je immers met gezonde, gemotiveerde mensen. We dagen werknemers en werkgevers uit daar zélf actief mee bezig te zijn. Van kennis naar houding naar gedrag. Omdat bewust werken wérkt.

Gezocht: testers 'Mijn omgeving'

Volandis bouwt in samenwerking met Novaware aan een websiteportaal voor werkgevers: de 'Mijn omgeving'. Op termijn krijgen alle werkgevers in de sector de mogelijkheid gebruik te maken van dit portaal. Je vindt hier onder andere de Duurzaamheidsrapportage, maar ook vele tools zoals de RI&E 3.0, V&G plannerA-bladen etc.

Om ervoor te zorgen de 'Mijn omgeving' gebruiksvriendelijk is en tegemoetkomt aan de wensen van de sector, vragen we werkgevers zich aan te melden voor het testen van deze omgeving. Dit gebeurt zowel fysiek op locatie bij Volandis, als via e-mail.

Meld je aan!
Verlopen van contracten geldt niet voor arbodiensten Verzuimbegeleiding

Naar aanleiding van de brief die we eerder verstuurden over het verlopen van de contracten van de arbodiensten, kregen we herhaaldelijk de vraag of de arbodiensten voor verzuimbegeleiding hier ook onder vallen.

Dit is nadrukkelijk niet zo. Het gaat alleen om de arbodiensten die uitvoering geven aan de individugerichte preventiezorg, zoals DIA's en PAGO's. Het staat dus volledig los van het reguliere verzuimcontract met de desbetreffende arbodienst. Het is mogelijk een andere arbodienst voor de verzuimbegeleiding te hebben dan voor de preventiezorg (DIA/PAGO).

Kijk voor aan actueel overzicht van de arbodiensten waar Volandis een contract mee heeft op onze website: https://www.volandis.nl/producten/overzicht-arbodiensten/.

1.000ste DIA-adviesgesprek een feit!

Op donderdag 15 juni voerden we ons 1.000ste adviesgesprek. Met dank aan onze partners: arbodiensten, James, MijnLoopbaancoach, Bouwopleiders en CSR centrum.

Is één van jouw medewerkers de 10.000ste? Bel, mail of chat met onze Vraagbaak: 0341 499 299, info@volandis.nl, www.volandis.nl.

Weten wat er in een adviesgesprek wordt besproken? Bekijk de video
Achter de schermen

In achter de schermen deze keer aandacht voor de DIA-vragenlijst en de bijeenkomst die we op 11 mei jl. organiseerden in samenwerking met SBRCURnet.

Ontwikkeling DIA-vragenlijst: testers gezocht!
Een vast onderdeel van het PAGO is het invullen van een vragenlijst over gezondheid en arbeidsomstandigheden. Deze vragenlijst bevat nog geen vragen over de pijlers Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. In mei is daarom in samenwerking met Erasmus MC gestart met een herziening van de huidige vragenlijst tot een DIA-vragenlijst. Doel is te komen tot een zo kort mogelijke vragenlijst die voldoet aan de eisen van het PAGO en invulling geeft aan de thema’s. Op dit moment wordt een concept vragenlijst getest onder een kleine groep werknemers. In de tweede helft van juni willen we de concept vragenlijst digitaal uitzetten onder een grotere groep werkgevers. Hiervoor zoeken we nog een aantal testers.

Lees meer over de DIA-vragenlijst en de bijeenkomst op 11 mei
Werknemer met schulden kost 13.000 euro per jaar

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Als werkgever ben je al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Dit blijkt uit het rapport ‘Personeel met schulden’ van het Nibud. Ook in onze DIA-gesprekken kan 'financiële fitheid' een onderwerp van gesprek zijn.

Lees meer
De ‘RI&E bouwnijverheid 3.0’ is en blijft gewoon beschikbaar!

Deze week was de week van de RI&E. Doel was het instrument een week lang extra onder de aandacht te brengen bij werkgevers. Volandis heeft als kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector veel producten en diensten van Arbouw overgenomen. Zo ook de Risico Inventarisatie en Evaluatie, ‘RI&E bouwnijverheid 3.0’, die is en blijft beschikbaar!

Lees meer
Image Caption
Even voorstellen: Marjolein Wessels

Vanaf mei hebben we een nieuwe bedrijfsadviseur, Marjolein Wessels. Marjolein heeft in haar eerdere onderzoeks- en advieswerk kennis opgedaan over duurzame inzetbaarheid en werkmotivatie.

Als bedrijfsadviseur zet zij zich in om werkgevers te motiveren aan de slag te gaan met de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid. Dit doet zij door directie, HR- en KAM-medewerkers te adviseren over mogelijk te nemen stappen en tools, waardoor eventuele problemen worden voorkomen en sterke eigenschappen verder worden versterkt.

Prestatieverbetercontracten arbodiensten

De huidige contracten met de arbodiensten lopen ten einde. De nieuwe contractvorm is gericht op vernieuwing. Arbodiensten willen als partner een bijdrage leveren aan onze missie. Ook is het noodzakelijk de huidige werkwijzen aan te passen aan veranderingen in de privacywetgeving en optimale dataveiligheid. We formuleerden elf criteria voor het nieuwe contract. Met een variabele beloning stimuleren we de arbodiensten om hun prestaties uit het verleden te verbeteren.

Lees meer over het contract en de criteria
Opening nieuwe huisvesting

Onlangs verhuisde Volandis naar een nieuwe locatie op het Bouw & Infra Park: gebouw 100, een voormalig legeringsgebouw. Het historische pand is omgebouwd tot een moderne werkomgeving, waar medewerkers van Volandis bouwen aan een gezonde en bloeiende bouw- en infrasector. Op donderdag 8 juni jl. hielden we open huis voor partners, relaties en andere belanghebbenden.

Lees meer
Volandis op social media

Op de hoogte blijven van nieuws van Volandis, onze partners en ontwikkelingen in de sector? Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Vorige nieuwsbrieven

Een nieuwsbrief gemist? Bekijk onze voorgaande nieuwsbrieven op de website.


Abonneer op deze nieuwsbrief