Facebook icon Twitter icon Forward icon

Sortiment

In de kwekerij zijn afgelopen week ca. 15 nieuwe soorten opgepot. Nieuwe artikelen waarvan we verwachten dat ze goed in Greentocolour® passen: snelgroeiend, winterhard, veel bladmassa, juiste bloeitijd, etc.

Ze zullen de komende weken opgekweekt worden, om in mei in de testfase uitgeplant te worden.

Komend najaar zal zichtbaar zijn of de groei voldoende is, na de winter weten we iets over de weerstand tegen strooizout en volgend voorjaar moeten we weten hoe de planten zich na het maaien gedragen.

Hopelijk kunnen we hiermee voor 2016/17 weer een stukje uitbreiding in het sortiment realiseren.

Maaien te laat?

Het maaien/mulchen/mesten gebeurt inmiddels op vele honderdduizenden vierkante meters en dat kan niet allemaal tegelijk.

Er is maar één voorwaarde die leidend is:
er kan pas begonnen worden als een paar centimeter gewas op de planten staat en gestopt als er ca. 15 cm ontwikkeld is.

De later gemaaide vakken lopen sneller uit, dus eind april is alles op hetzelfde niveau.

Deze week, midden april, zijn de laatste stukken in het westen en midden van het land aan de beurt. In Limburg is vorige week goed en wel begonnen en wordt het iets later.

Dat is niet erg, de temperaturen liggen in het zuidoosten meestal hoger, waardoor de hergroei ook sneller gaat.

Nogmaals het onderhoud

Op veel plaatsen is het onderhoud begonnen en het moet weer eens worden gezegd: de boel met verstand aanpakken!

Waar pas gemaaid is, is het zaak eventueel wortelonkruid, paardenbloem, stukje kweek o.i.d uit te steken. Verder een schoffel langs de randen en een paar grotere pollen gras van het najaar even aftikken.

Vaak zien we dat bij het schoffelen van vasteplanten brede schoffels worden gebruikt: grote stappen, gauw thuis.

Gebruik liever een kleine schoffel, voor én achterzijde geslepen, zodat je netjes langs de planten komt.

Op een keer zagen we mensen met de hand, krom staand, aan het wieden met als argument dat ze niet konden schoffelen, ze raakten steeds de planten. Kostte erg veel tijd…..

Een setje smalle schoffels bracht uitkomst, probleem opgelost.

Onderdrukkers…

In de voorbeeldtuin op de kwekerij hebben we een proef opgezet met soorten die niet onderhouden hoeven worden (behalve maaien) en die zelf wortelonkruid onder de duim houden.

Afgelopen week zijn de eerste vasteplanten geplant. We gaan wekelijks de ontwikkelingen volgen.

De bedoeling is te komen tot een groep soorten die ingezet kan worden om ‘vervuilde’ plaatsen te kunnen beplanten, plaatsen waar het onderhoud van heesters een probleem zou worden.

Gedurende de zomer zullen we de resultaten gaan delen!

Greentocolour® - resultaat eerste groeiseizoen

Aanplant maart 2013, foto september 2013.