Vrijdag 21 april 2017
Nieuwsbrief voor bedrijven

Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector. We richten ons op het optimaal ondersteunen van werknemers en werkgevers bij hun invulling van duurzame inzetbaarheid. En dagen jou uit hier zelf mee aan de slag te gaan. Werknemers en bedrijven kunnen met al hun vragen rondom de thema's Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit bij ons terecht.

Handeczeem voorkomen? Een aantal tips!

In onze vorige nieuwsbrief kon je lezen dat maar liefst 1 op de 4 bouwplaatsmedewerkers handeczeem heeft. Dat is erg veel. Toch zegt slechts 6% van de bouwplaatsmedewerkers dat ze eczeem hebben. Dit is niet verwonderlijk, want eczeem is soms lastig te herkennen. Rode, ruwe handen zijn voor veel harde werkers niet bijzonder. Toch kunnen deze milde verschijnselen van handeczeem overgaan in veel heftigere klachten, zoals allergieën en kloven in de handen. Daar is lastig tot niet vanaf te komen. Daarom is het belangrijk dat men handeczeem voorkomt! Wij helpen je daarbij.

Direct naar de tips
V&G-planner en RI&E Bouw 3.0 in nieuw jasje!

Wellicht was het je al opgevallen. De V&G-planner en de RI&E Bouw 3.0 zien er anders uit. Wil je een van de instrumenten gebruiken, dan kom je in een andere opmaak terecht. De inhoud is echter niet gewijzigd.

Eerder ingevulde informatie hebben we in deze aanpassing opgenomen. Je hoeft het niet opnieuw te doen. Via de website van Volandis kun je inloggen in een mijn-omgeving, waar je nu nog alleen de V&G-planner en de RI&E aantreft. Meer instrumenten volgen in de loop van dit jaar.

Direct naar de RI&E Bouw 3.0
Direct naar de V&G-planner

Achter de schermen: update bedrijfsrapportage, stappenplannen en providerboog

In onze vorige nieuwsbrief stelden we onze bedrijfsadviseurs voor. Inmiddels zijn we vier weken verder en geven we een update over de bedrijfsrapportage, stappenplannen en providerboog.

Bedrijfsrapportage
De eerste stappen zijn gezet in dit, zowel inhoudelijk als planningtechnisch, ambitieuze traject. We selecteerden een ICT-leverancier voor de ontwikkeling van het werkgeversportaal. Hierin ontvangen werkgevers adviezen over duurzame inzetbaarheid. Uitgangspunt voor de bedrijfsrapportage vormen de 20 thema’s die vallen onder de pijlers Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. In vier pagina’s geven we een totaalbeeld van het bedrijf, met per thema een score. Deze score is gebaseerd op de PAGO-vragenlijst en de DIA-gesprekken.

Lees meer over de bedrijfsrapportage, stappenplannen en providerboog
Een werknemer met een arbeidsbeperking aannemen?

Let op! Dan kun je gebruikmaken van diverse financiële voorzieningen:

  • Loonkostensubsidie;
  • Vergoedingen voor aanpassing van de werkplek;
  • De no-riskpolis van UWV bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid;
  • Premiekorting voor de loonheffing van de belastingdienst;
  • Jobcoaching en begeleiding.
Lees meer over de no-riskpolis 2017
Image Caption
Jouw bedrijf klaar voor de toekomst: leidinggeven aan sterk vakmanschap

Reminder: bijeenkomst 11 mei van 15:00 – 20:00 uur

Wil je als HRM-professional, directielid of OR-lid bij een bouwbedrijf werken aan een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf? Waar de medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn? Dan is deze bijeenkomst bedoeld voor jou!

Op 11 mei organiseren wij samen met SBRCURNET in Soesterberg een gratis bijeenkomst om enerzijds ervaring en kennis te delen en anderzijds kennis op te doen over hoe je de gewenste bedrijfscultuur kunt bewerkstelligen. Een middag met inspirerende sprekers en workshops. Ook worden de uitkomsten van het onderzoek van USP m.b.t. de belangrijkste HR thema’s van 2017 in de bouw besproken.

Lees meer
Klachtenprocedure

Volandis hanteert een open en transparante werkwijze. Zowel met elkaar, als met partners, werkgevers en werknemers in de sector. Toch kun je je niet gehoord of onjuist behandeld voelen. Hiervoor is onze klachtenprocedure. Het doel van de procedure klachtenbehandeling is het bewerkstelligen van een uniforme werkwijze voor de afhandeling en registratie van klachten.

Direct naar de procedure klachtenafhandeling
Volandis op social media

Op de hoogte blijven van nieuws van Volandis, onze partners en ontwikkelingen in de sector? Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Vorige nieuwsbrieven

Een nieuwsbrief gemist? Bekijk onze voorgaande nieuwsbrieven op de website.


Abonneer op deze nieuwsbrief