Se nyhedsbrevet i browseren
Hjemmesiden
Alt

Temanummer: Årskonferencen for bæredygtige indkøb

Transport er et af tidens vigtigste emner inden for bæredygtige indkøb. I Danmark udleder sektoren, hvad der svarer til 28 % af Danmarks samlede udledning af CO2. Oveni kommer den transport, der finder sted uden for Danmarks grænser, men som er forbundet med vores import og eksport af varer.

Derfor satte vi på Forum for Bæredygtige Indkøbs og POGI’s årskonference den 5. november spot på indkøb af bæredygtig transport i en klimatid: Hvilke muligheder og udfordringer er der? Og hvilke erfaringer er der allerede gjort?

Over 200 deltagere fra både offentlige myndigheder, private virksomheder og NGO’er fulgte årskonferencen, der på grund af COVID-19 i år foregik online fra Industriens Hus. Det er det hidtil største antal deltagere vi har haft i årskonferencens 10-årige historie.

Det er vi hos Forum og POGI ovenud stolte af, for det vidner om, at både årets tema og interessen for bæredygtige indkøb i både det offentlige og det private for alvor har fået vind i sejlene.

Samtidig er regeringen kommet med en dugfrisk strategi for offentlige grønne indkøb, som miljøminister Lea Wermelin tog afsæt i, da hun leverede åbningstalen på konferencen. Her sagde hun blandt andet:

- Strategien sætter en grøn retning for de kommende år. Ikke bare for statens indkøb, men også for regioner og kommuner. Fra næste år kommer vi nemlig for første gang nogensinde til at sætte et samlet reduktionsmål for offentlige indkøb. Det skal være et ambitiøst mål, som peger frem mod 2030. Derfor ligger det også i strategien, at vi i de kommende år vil tage fat på en række yderligere tiltag.

- Vi kommer også til at se på transport, som I jo også sætter fokus på her i dag. På skolebusser og ministerbiler. Her vil vi lave en plan for, hvordan vi får emissionsfri køretøjer i det offentlige i 2030. Og bortset fra operative køretøjer, så skal det være hele vejen rundt.

- Som både Forum og POGI viser, så er rigtig mange kommuner og regioner lige nu forrest i den grønne omstilling. Der er skraldebiler der kører på biogas, svanemærkede skoler og færre engangsprodukter på sygehusene. I presser på for, at der kommer skub i tingene med grønne udbud, som skaber grøn udvikling. Og med den nye strategi vil staten nu også være med til at gå forrest. Så vi går væk fra det økonomiske øjebliksbillede og i stedet ser på de totale omkostninger ved et produkt og på hele værdikæden, sagde miljøminister Lea Wermelin.

Rigtig god læselyst
Rikke Dreyer, formand for Forum for Bæredygtige Indkøb
Annette Juhl Winther, formand for Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb

 

Det finder du i temanummeret
I denne udgave af nyhedsbrevet får du en række artikler om årskonferencen med links til nye værktøjer, slides mm. Klik på overskrifterne herunder for at læse hver artikel.

”Usexet” transportområde har stor betydning for samfund og klima 
Bedre og mere intelligente logistikløsninger, større kapacitetsudnyttelse og optimering er bare et par af de knapper, der kan skrues på, når indkøbere stiller krav til indkøb af grøn transport. Men vi når ikke i mål med regeringens CO2-mål uden ”tindrende grønt brændstof”.

Det var et par af hovedpointerne fra formiddagens program, der også bød på et inspirerende indlæg fra Odense Kommune, som har indgået en klimasamarbejdsaftale med Transport-og boligministeriet om grøn kollektiv trafik.

- Godstransport lyder som noget af det mest usexede, man kan beskæftige sig med inden for transportområdet, og det er en skam, for det er en enormt vigtig sektor, som har stor betydning for samfundet, miljø og klima, sagde lektor Kristian Hegner Reinau, Sektionen for Veje, Trafik og Transport på Aalborg Universitet i sit indlæg.

Sådan kan du indkøbe bæredygtig transport
– et indblik i værktøjskassen og de gode eksempler

Bæredygtige og klimavenlige transportløsninger bidrager til, at vi når regeringens mål om en 70 % CO2-reduktion i 2030, men omstillingen til en mere bæredygtig transport er en kompleks udfordring.

I Forums temagruppe om grøn transport deltog i 2020 mere end 60 repræsentanter fra virksomheder, organisationer og offentlige instanser og delte viden og erfaringer samt diskuterede hvordan drivmidler, standarder og indkøberens rolle kan være med til at skabe forandring i varetransporten.

Udbyttet af møderne er samlet i en pjece om grøn varetransport, som blev præsenteret på årskonferencen. Her fortalte Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Aarhus Kommune om dele af deres arbejde med grønne transportkrav. Dertil præsenterede Force Technology et værktøj til TCO-beregninger på køretøjer udviklet for Miljøstyrelsen.

POGI: Nye medlemmer og nye indkøbsmål
På trods af svære betingelser i 2020 er det alligevel lykkes POGI at få vedtaget nye indkøbsmål  for køkkenudstyr og tekstiler, så de nu ligger i 2.0-udgaver, hvor der tages højde for andet og mere end selve produkterne. Og så er der i løbet af året kommet nye medlemmer i partnerskabet.

- Vi er i dag 22 medlemmer, der samlet køber ind for ca. 60 mia. kr. om året, eller hvad der svarer til 20 % af det offentlige indkøb i Danmark. Det betyder, at POGI er en betydelig aktør i markedet, der kan skabe fremdrift gennem vores fælles indkøbsmål, sagde Nanna Krog-Meyer, økonomidirektør i Gladsaxe Kommune og med-formand for POGI.

Forum: Nye inspirations-pjecer om indkøb af bæredygtigt træ og papir, IT og indkøbsprocesser
I Forums temagrupper samles deltagernes viden og erfaring om et specifikt emne inden for bæredygtige indkøb. Slutproduktet er en samling konkrete handlingsanvisninger, som kan bruges af andre indkøbere.

Udover temagruppen om transport er der i løbet af 2020 afholdt yderligere tre temagrupper om indkøb af  bæredygtigt IT, Inventory management og bæredygtigt træ og papir. Det er der kommet en række gode og overskuelige inspirationspjecer ud af. Her i artiklen finder du links til dem alle.

Og så er der en ekstra gave til dig i form af optagelser fra et webinar om indkøb af bæredygtigt træ og papir, hvor SKI, Aarhus Kommune og en leverandør giver helt konkrete eksempler på, hvordan du stiller krav og følger op på dem.

Region Midtjylland, Indkøb & Medicoteknik, er Verdens Bedste Indkøber 2020
Prisen som Verdens Bedste Indkøber 2020 blev i år givet til Region Midtjylland for deres udbud vedr. ikke-kliniske engangsartikler, hvor de efterspørger produkter og materialer med lavt CO2-aftryk, og dokumentation for det faktiske CO2-aftryk. Regionen har også lanceret en ny hjemmeside, hvor andre kan blive inspirerede og bruge de værktøjer, som Region Midtjylland har udviklet.

 
Alt

Grønne tanker på bloggen

"Lige nu buldrer grønne offentlige indkøb så hastigt afsted, at jeg dagligt må knibe mig i armen for at sikre, at jeg er vågen og ikke faldet i søvn i baronens grønne seng.” Sådan skriver Forums formand Rikke Dreyer i dette blogindlæg oven på offentliggørelsen af regeringens strategi for offentlige grønne indkøb

Læs hele indlægget her

 
Alt

Bliv medlem af forums linkedin gruppe

Husk at melde dig til Forum for Bæredygtige Indkøbs LinkedIn-gruppe, hvor du kan holde dig ajour med nyheder om grønne indkøb, få svar på spørgsmål fra de øvrige medlemmer og selv poste nyheder og arrangementer.

Og for hver gang du synes godt om eller deler et opslag, hjælper du os med at få nyhederne endnu længere ud, så tusind tak på forhånd.

 
Frameld nyhedsbrevet