Vrijdag 3 november 2017
Nieuwsbrief voor bedrijven

Werk veilig. Houd plezier. Kijk vooruit. Naar het werk in de toekomst. Zorg ervoor dat je werknemers duurzaam inzetbaar zijn. Dat gaat niet vanzelf. Want tijden veranderen. De bouw- & infrasector verandert. Wat betekent dit voor de langdurig productieve inzet van mensen? Voor de toekomst van je bedrijf? Wij van Volandis zetten je als werkgever aan hierover na te denken. Met gezonde en gemotiveerde mensen behaal je immers de beste resultaten. We helpen ook. Met advies. Met ondersteuning. En met de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Je ontvangt een DIA-bedrijfsadvies en tools om zélf concreet aan de slag te gaan. Merk het zelf: bewust werken wérkt.

Stand van zaken (nascholing) Leermeestercursus

De basiscursus Leermeester (3-daagse) is inmiddels van start gegaan. Alle aanmeldingen voor 1 oktober 2017 hebben een uitnodiging ontvangen hieraan deel te nemen. Inmiddels heeft ongeveer 60% aangegeven aan- of afwezig te zijn. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Is een groep vol? Dan wordt de deelnemer op een andere datum/locatie in 2018 uitgenodigd. Binnenkort starten we met het inplannen van de basiscursus voor de aanmeldingen na 1 oktober 2017.

Nascholingscursus
De nascholingscursus Leermeester gaat in januari 2018 van start. De uitnodigingen worden de komende weken verstuurd.

Lees meer over de leermeestercursus
Je ontvangt het DIA-bedrijfsadvies van Volandis. Wat nu?

Een terugkoppeling op de Bouw- en Infrabuffetten door Tjeerd Willem Hobma

Die vraag stelden mijn collega’s en ik in de afgelopen weken regelmatig aan HR-professionals die op zoek zijn naar het rendement uit de DIA voor de werkgever. Ze namen deel aan één van de regionale bijeenkomsten die Bouwend Nederland, Volandis en partners regelmatig organiseren over deze uitdaging voor werkgevers. Ik geef een inkijkje in de dialoog met werkgevers aan de hand van veelgestelde vragen, zoals tijdens de recente Bouw- en Infrabuffetten in het land.

Lees meer
REMINDER - brief overzicht DIA/PAGO voor 2018

In oktober ontvingen werkgevers een brief van Volandis met het overzicht van de werknemers die in 2018 voor een DIA of PAGO (afhankelijk van hun leeftijd) in aanmerking komen.

Kies je voor een andere arbodienst? Meld je uiterlijk 24 november bij deze arbodienst aan
De genoemde arbodienst op het overzicht is de huidige arbodienst die de individugerichte preventiezorg (o.a. DIA/PAGO) uitvoert. Op onze website vind je alle gecontracteerde arbodiensten per 1 januari 2018.

Kies je voor een jaarplanning? Geef dit voor 24 november aan bij je arbodienst
Als werkgever kun je kiezen tussen een jaar- of kwartaalplanning. Met een jaarplanning kun je de DIA in overleg met de arbodienst laten uitvoeren waar en wanneer jou dat het beste uitkomt. Hierbij kun je het GPO (bijvoorbeeld bodemsanering of asbest) met de DIA/PAGO laten combineren, zodat hiervoor geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Direct naar de brief
Wat wordt er in de DIA met mijn werknemer besproken? En krijg ik een terugkoppeling?

Na het DIA-adviesgesprek ontvangen werknemers een actieplan van de DIA-adviseur. In dit actieplan staan de gemaakte afspraken en/of de acties die de werknemer gaat ondernemen op het gebied van de drie pijlers: Werk veilig (en gezond), Houd plezier en Kijk vooruit.

Het komt voor dat een werkgever of HR-medewerker vanuit zijn/haar betrokkenheid bij de werknemer aan ons vraagt of er een DIA-adviesgesprek met een werknemer heeft plaatsgevonden en wat er is afgesproken. Begrijpelijk, je wilt tenslotte weten waar je werknemers mee bezig zijn en waar je hen in kunt ondersteunen. Vanwege de privacy mogen wij hierover geen informatie verstrekken. Wel kun je je werknemer vragen of hij/zij een DIA-adviesgesprek heeft gehad en hoe dit is verlopen, wat eventuele actiepunten zijn en hoe je daar als werkgever bij zou kunnen helpen.

Meer weten over de DIA? Bekijk de video
Werknemer(s) niet uitgenodigd voor PAGO/DIA?

Bij de Vraagbaak van Volandis komen af en toe berichten binnen dat werknemers niet uitgenodigd worden voor het PAGO of de DIA. Dit terwijl de werknemer wel onder de cao Bouw & Infra valt en graag van de voorzieningen uit het cao-pakket Preventiezorg gebruik wil maken. Dit geldt zowel voor bouwplaatspersoneel als voor UTA-medewerkers.

Is dit ook in jouw organisatie het geval? Lees hier wat je dan moet doen
Wat staat er in de cao over hulp bij stoppen met roken?

Bedrijfsarts Fred Boots legt uit

De maand oktober stond in het teken van Stoptober. Steeds minder werknemers in de bouw roken. Onder de 25 jaar rookt 32%, van 25 tot 45 jaar 22% en boven de 45 jaar 19%. Eén van de vier bouwplaatsmedewerkers rookt nog en nog maar één van de acht UTA-medewerkers. Deze cijfers komen uit het Bedrijfstakverslag van Volandis. Wist je dat rokers ongeveer 50% meer kans op hart- en vaatziekten hebben? En dat bij 80% van de rokers de longfunctie in de loop van de jaren verminderd? Niet roken draagt dus bij aan de duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Wat kun je als werkgever doen als je werknemers hulp nodig hebben?

Lees meer
Volandis op social media

Op de hoogte blijven van nieuws van Volandis, onze partners en ontwikkelingen in de sector? Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Vorige nieuwsbrieven

Een nieuwsbrief gemist? Bekijk onze voorgaande nieuwsbrieven op de website.

Deel de nieuwsbrief met je werknemers.

Mogelijk is de informatie in deze nieuwsbrief ook interessant voor je medewerkers. Stuur de nieuwsbrief daarom door, of plaats de berichten op bijvoorbeeld het intranet. Zo is iedereen goed geïnformeerd over duurzame inzetbaarheid.


Abonneer op deze nieuwsbrief