Facebook icon Twitter icon Forward icon

Green-to-Colour voorwaarde 6: Niet verstikken

Green-to-Colour, niet verstikken

Het concept Green-to-Colour gaat uit van een zo laag mogelijk niveau aan kosten van beheer. De voorwaarden daarvoor worden bij het ontwerp bepaald. Immers, de sortimentskeuze voor een bepaalde plaats is mede doorslaggevend voor het sluiten van de beplanting in korte tijd.

De vraag komt wel eens op of de snelgroeiende soorten die binnen Green-to-Colour gebruikt worden, elkaar niet verstikken en een vak op een zeker moment niet meer uit, bijvoorbeeld negen, maar nog slechts drie soorten bestaat.

Het antwoord ligt in het maaien in het vroege voorjaar. Door de beplanting zo diep terug te maaien als voorgeschreven, zal iedere plant weer ‘opnieuw’ aan de groei gaan en keurig netjes op zijn plaats blijven. Verstikken komt dus niet voor.

Dit is ook de reden waarom geen gemengde beplanting wordt toegepast. Immers: vrijwel geen enkele soort groeit even snel als het andere, waardoor bij gemengd planten (meerdere soorten per vierkante meter) op een zeker moment altijd een soort de overhand krijgt.

Het is dan noodzakelijk om per plaats per plant te bepalen wat geknipt, verwijderd of geholpen moet worden. Zeker bij de onmogelijkheid om, gezien de kosten, een hoog onderhoudsniveau te borgen lopen dergelijke beplantingen in de praktijk al snel terug wat ‘menging’ betreft.

Jammer, gezien de vaak prachtige combinaties. Met de organisch getekende plannen van Green-to-Colour kan dit probleem niet optreden en blijft het ontwerp vele jaren lang wel in stand.

De stand van het onkruid

Green-to-Colour, onkruid wieden

Het is een uitzonderlijk voorjaar qua weer, waarin de groei van vasteplanten ongestoord doorgaat. De allermeeste vierkante meters die in vorige jaren zijn aangelegd, staan inmiddels geheel of vrijwel gesloten. Ook vroeg geplante vakken van dit jaar zijn al aan het dichtgroeien.

Toch even een opmerking over het lopende onderhoud. Houd ook bij deze ogenschijnlijk gunstige omstandigheden de ‘frequentie’ er op. Korte rondjes en het eventueel aanwezige onkruid geen enkele kans geven is de beste remedie voor een makkelijke zomer.

Bij echte frequentiebestekken ligt een instinker op de loer. Vakken die nu voor 80-90% gesloten zijn, lijken een fluitje van een cent, maar juist de laatste 10% moet in de gaten gehouden worden! ‘Negen rondjes’ is prima, maar als die voor het grootste deel heel makkelijk in te vullen zijn, is het verstandig de paar laatste meters toch een paar keertjes extra aandacht te geven ...

Vasteplanten in de media

Green-to-Colour, TC Osdorp

In de april editie van Stadswerk magazine staat een artikel over de aanleg van borders met vasteplanten in Amsterdam Osdorp, 'Fraaie borders in openbaar groen inspiratie voor consument'.

Het betreft een uniek samenwerkingsverband tussen de Gemeente Amsterdam, Tuincentrum Osdorp en Griffioen Wassenaar.

Stadswerk magazine heeft in maart ook aandacht besteed een vasteplanten. Het artikel ‘Green to Colour concept maakt vasteplanten in het openbaar groen goede investering’ vertelt dat de toepassing van vasteplanten in het openbaar groen niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Peter Grubben, projectleider bij Jonkers hoveniers uit Venlo, geeft een toelichting.

Green-to-Colour toepassing

Green-to-Colour toepassing

De foto toont een stukje van onze voorbeeldtuin in mei. Meer toepassingen van vasteplanten in verschillende projecten in mei zijn te zien op greentocolour.com.