Facebook icon Twitter icon Forward icon

Voorwaarde 14: Gezondblijvend

De ouderwetse ‘gewasbescherming’ uit het verleden is natuurlijk niet meer van deze tijd.

Om die reden worden binnen Greentocolour® alleen soorten gebruikt die jarenlang gezond blijven.

Onder ‘gezond’ verstaan we dan niet alleen aantastingen als meeldauw, roest en andere schimmelaantastingen, maar ook slakken, rupsen en andere vretende insecten.

In de praktijk betekent dit dat we bepaalde groepen planten niet gebruiken in onze ontwerpen.

Iedereen weet dat Hosta’s en slakken niet goed samen gaan (hoewel de slakken daar anders over denken...).
Heuchera’s worden opgevreten door de larve van de lapsnuitkever, Aquilegia is een slachtoffer van rupsen.
Ook grassen waar gemakkelijk roest in komt laten we weg en planten die schade ondervinden van meeldauw eveneens.

Luizen is een minder groot probleem. In een gezonde beplanting worden die op een zeker moment bestreden door o.a. lieveheersbeestjes.

Gezondblijvend is één van de 21 voorwaarden waar een Greentocolour®-soort moet voldoen.

Droogte

We beleven een relatief koud en vooral droog voorjaar.
Op een enkele plaats zien de vasteplanten er wat droog uit, maar wij blijven water geven afraden.

Het ‘leppen’ van de planten is in eerste instantie een verdedigingsmaatregel tegen uitdrogen, dus het is niet erg.

Mocht je besluiten om wél water te geven, geef dan één keer veel en niet om de paar dagen een beetje. 

Als je regelmatig een beetje water geeft, maak je in de bovenste laag een dicht laagje, waardoor er geen uitwisseling van lucht naar de wortels is. Dat is dus af te raden.

Nieuwe soorten

In de afgelopen jaren zijn vele honderdduizenden vierkante meters Greentocolour® gemaakt.

Het sortiment dat geschikt is kent beperkingen, zoals het ‘gezond blijven’, naast maaibaar, zout en droogte.

In de kwekerij hebben wij steeds nieuwe soorten staan, die na een testfase in onze showtuin, het concept gaan versterken.

Er is een aantal heel interessante nieuwigheden, waaronder een roze Geranium 'Rozanne', met een heel lange bloeitijd. Niet altijd gemakkelijk te kweken, maar dat maakt de uitdaging des te leuker.

Nieuwe soorten laten wij gaandeweg in onze ontwerpen verschijnen, zodat de variatie in de samenstelling gewaarborgd blijft.

Greentocolour® - resultaat eerste groeiseizoen

Aanplant december 2014, foto mei 2015.