Facebook icon Twitter icon Forward icon

Nieuwe Green-to-Colour nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u onze eerste nieuwsbrief over vasteplanten in het openbaar groen. De nieuwsbrief wordt gevuld met tips, nieuws en wetenswaardigheden bij de omgang met vasteplanten, van aanleg tot en met beheer. Wij vertrouwen erop dat wij u via deze weg continu op de hoogte kunnen houden van belangrijke zaken.

Sortiment

Green-to-Colour park

Griffioen Wassenaar heeft het Green-to-Colour concept ontwikkeld vanuit de kosten van beheer van openbaar groen. Deze kosten worden al op de tekentafel bepaald bij het intekenen van het voor de locatie juiste sortiment. Minstens zo belangrijk is de toepassing van de juiste grondverbetering.

Wij zijn van oorsprong een vasteplantenkwekerij met een groot aandeel op de tuincentrummarkt in binnen- en buitenland. Voor deze afnemers worden ca. 800 soorten gekweekt, allemaal in blauwe vierkante 11 cm potten.

Vanuit het oogpunt van beheer is voor de openbare ruimte het allergrootste deel van dit sortiment ongeschikt. Planten die in het concept mogen meedoen moeten aan 21 voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zullen de komende periode in deze nieuwsbrief aan de orde komen. Laag beheer is alleen mogelijk als het juiste sortiment wordt verwerkt in combinatie met de juiste voorbereiding van de bodem.

Maaien

Green-to-Colour maaien en mulchen

Met de, ook nu weer, extreme winter zijn we vroeg begonnen met maaien en mulchen van de vasteplanten vakken. Sommige beheerders melden zich enigszins ongerust of het niet al te laat is, een aantal gewassen staat al meer dan 10 cm hoog in het groen.

Gelukkig kunnen we u geruststellen: Sinds eind februari zijn we met meerdere machines bezig en, hoe gek het ook klinkt, hoe meer we nu aan groen afmaaien, des te beter is het effect. De bedoeling is immers dat het gewas kort blijft in de zomer en dan moeten we echt iets hebben om af te maaien. Het vitaliseren van het gewas, het jong en groeikrachtig houden, gaat het best als het al flink is uitgelopen.

Voor degenen die niet met het maaien en mulchen bekend zijn of de werkzaamheden zelf uitvoeren met de bosmaaier: zorg er voor dat er diep genoeg gemaaid wordt. In tegenstelling tot de oude hovenierskennis kan tot op de grond gemaaid worden. Geen 10 cm of ‘handje’ hoog, dan werkt het vitaliseren niet.

Op www.greentocolour.com kunt u toepassingen van vasteplanten in het openbaar groen zien en ook beelden van het maaien.

Green-to-Colour maaien en mulchen
Green-to-Colour maaien en mulchen

Een valkuil

Een goede bril of scherpe ogen zijn ook bij het onderhoud van vasteplanten van belang. Wat onkruid betreft kennen we inmiddels twee klassiekers: kweekgras in Hemerocallis en boterbloem in Geranium.

Het blad lijkt in bepaalde stadia op elkaar, waardoor hier en daar niet waargenomen wordt wat onkruid is en wat de gewenste vasteplant is. Komende weken, als na het maaien het gewas weer uitloopt, zullen we in deze nieuwsbrief foto’s met voorbeelden plaatsen om het verschil duidelijk te laten zien.

Green-to-Colour toepassing

Green-to-Colour park