Facebook icon Twitter icon Forward icon

Het jaar 2015

Hoewel het nog lang geen oudejaarsdag is, kunnen we wel een beetje de balans gaan opmaken betreffende het groeiseizoen.

Het is voor vasteplanten in ieder geval een opmerkelijk jaar geweest. Een heel milde winter, een heel gelijkmatig, maar koud en zeer droog voorjaar, een warme, kurkdroge periode in de zomer en daarna een natte september.

Voor de groei is deze verdeling lange tijd nadelig geweest. De mest bijvoorbeeld, is pas laat in de zomer beschikbaar gekomen voor de planten. Het sluiten van de planten is daardoor later op gang gekomen, met als gevolg hier en daar wat achterblijvende ontwikkelingen tot begin september.

Vanaf dat moment is een enorme groei-explosie opgetreden en is de dichtgroei weer geheel op orde. Heel bijzonder was de hier en daar trage groei in Alchemilla en Bergenia, eigenlijk onverklaarbaar. Gelukkig dus weer goedgemaakt, maar zo blijft de natuur soms voor raadsels zorgen.

Voorwaarde 15: Juiste bloeitijd

Bij het bespreken van een nieuwe opdracht luidt steevast de vraag: is er een voorkeur voor een kleur of zijn er specifieke wensen, zoals het juist wel óf niet (dat komt ook voor!) gebruiken van grassen.

In de praktijk willen de meeste opdrachtgevers een ‘mooie bos bloemen’, waarmee we graag aan de slag gaan.

Soms zijn er wél wensen, bijvoorbeeld een beplanting die uit één of twee soorten bestaat. Voor de bloeitijd kan dit een probleem geven: veel vasteplanten bloeien tussen twee (bijv. Iris) en ca. zes weken, wat andersom betekent dat ze zesenveertig weken niet bloeien.
Om een langdurige kleurig effect te bereiken, mogelijk vanaf half maart tot het laatste bloemetje begin december, moeten we met een breder sortiment per project werken.

Veel vasteplantenborders zijn op hun mooist in augustus en september. Voor die periode is er ook veel keuze in soorten, maar bij Greentocolour® willen we ook in april, mei en juni (zie foto) kleur bieden.

Om die reden is één van de 21 voorwaarden voor een Greentocolour®-soort de júiste bloeitijd, passend in een schema met mogelijk acht tot negen maanden per jaar een fleurig aanzicht.

Uitzaaien

Af en toe krijgen wij vragen over uitzaaiende soorten, waarbij Alchemilla bijna altijd genoemd wordt. Voor sommige ontwerpers en beheerders is dit een reden om bepaalde soorten niet te willen toepassen.

Duidelijk is, dat vasteplanten in een wat oudere tuin open plekken opvullen met zaailingen. Op zich een heel leuk proces, de natuur neemt het stuur enigszins in handen. In het plantsoen is dergelijke ijver meestal ongewenst en het kan ook makkelijk voorkomen worden: als de gewenste soorten dermate dicht staan dat er geen onkruid in kan groeien, geldt hetzelfde voor 'ongewenste' vasteplanten. Het uitzaaien treedt op in niet-gesloten vakken.

Greentocolour® is niet 'aanbrengen en onderhouden', maar 'aanbrengen en dicht laten groeien'. Op die manier is de angst voor uitzaaien ongegrond.

Ziek.....

Helaas hebben we de afgelopen tijd moeten vaststellen dat er serieuze problemen zijn in Geranium mac. 'Spessart', één van de meest gebruikte soorten vasteplanten in de openbare ruimte.

De schuldige lijkt de schimmel Phytophthora, die de plant aantast maar ook in de grond zit. Inboeten is zinloos, spuiten uitgesloten.

Wij zijn al anderhalf jaar geleden gestopt met intekenen, maar in oudere beplantingen kan het probleem zomaar de kop opsteken. Neem voor advies of overleg altijd contact met ons op, zodat we de beste oplossingen kunnen aangeven.

Greentocolour® - resultaat eerste groeiseizoen

Aanplant december 2014, foto september 2015.