Vrijdag 17 november 2017
Nieuwsbrief voor werknemers

Werk veilig. Houd plezier. Kijk vooruit. Naar je werk in de toekomst. Zorg ervoor dat je kunt blijven werken zo lang je wilt. Of zo lang als dat nodig is. Wij van Volandis dagen werknemers in de bouw & infra uit hier zélf mee aan de slag te gaan. We helpen ook. Met advies. Met ondersteuning. En met de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Die geeft je inzicht in je lichamelijke conditie. Hoe goed je op het werk in je vel zit. En wat je ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Maak er serieus werk van. Weet hoe je bezig bent. En waar je naartoe werkt. Merk het zelf: bewust werken wérkt.

Wat is het verschil tussen het PAGO en de DIA?

Het PAGO is sinds jaar en dag bekend: je vult een vragenlijst in, de doktersassistent doet een aantal metingen (gehoor, gezichtsvermogen, lengte, gewicht, bloeddruk, polsslag, longfunctie, bloed en voor werknemers van 40 jaar en ouder ook een hartfilmpje) en de bedrijfsarts gaat met je in gesprek over de vragenlijst en het resultaat van de metingen. De bedrijfsarts geeft je advies over hoe je gezond en veilig kunt blijven werken en adviseert je over je leefstijl, zoals roken en bewegen.

Lees meer over de DIA
Wat kun jij doen om werkstress te voorkomen?

Deze week is het de Week van de Werkstress. Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Er is niet één oplossing om werkstress te voorkomen: jij én je werkgever kunnen verschillende dingen doen. Het is immers belangrijk dat je gezond en met plezier je werk kunt blijven doen. Hoe weet je dat je last hebt van stress, hoe herken je de signalen en wat kun je zelf doen om stress tegen te gaan?

Lees meer
Vlog #8 Wat is het DIA-actieplan en wat kun je ermee?

Na het DIA-adviesgesprek ontvang je als werknemer een actieplan van de DIA-adviseur. In dit actieplan staan de gemaakte afspraken en/of de acties die je gaat ondernemen op het gebied van de drie pijlers: Werk veilig (en gezond), Houd plezier en Kijk vooruit. Het actieplan is persoonlijk en in het kader van de privacy stuurt de DIA-adviseur dit alleen naar jou, de werknemer. Het staat je vrij met je werkgever of leidinggevende hierover in gesprek te gaan en hem/haar te vertellen welke afspraken je hebt gemaakt en activiteiten die je wilt ondernemen.

Bekijk de vlog
Image Caption
Silicose in de bouw

Woensdag 15 november was het wereld COPD-dag. Wist je dat je van je werk ook longziekten kunt krijgen? Maar hoe dan precies en hoe kun je dat voorkomen?

Lees meer
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Aan welke verplichtingen moeten jij en je werkgever voldoen?

Je werkgever is verplicht Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's) aan jou ter beschikking te stellen. Als werknemer moet je vervolgens deze beschermingsmiddelen gebruiken. Voordat een werkgever overgaat op het beschikbaar stellen van PBM's, zal hij in de aanpak de arbeidshygiënische strategie dienen te volgen. Deze bestaat uit een aantal stappen. Maar vergeet niet, de PBM's zijn het laatste redmiddel voor bescherming tegen risico's.

Lees meer
Vlog #9 Proeve van Bekwaamheid

De afgelopen maanden hebben onze EVC-adviseurs in een pilot ervaring opgedaan met een Proeve van Bekwaamheid als afsluiting van het EVC traject.

Waarom een Proeve van Bekwaamheid?
Deelnemers aan een EVC-traject zijn ervaren vaklieden. Veelal mannen/vrouwen die in de praktijk het vak hebben geleerd, maar nooit hun vakkundigheid en deskundigheid om hebben kunnen zetten in een erkend mbo-diploma. Het vullen van een portfolio gaat niet iedereen even gemakkelijk af en vaak zeggen de kandidaten: “Kom maar op de bouwplaats kijken, dan zie je wat ik kan!”. Een Proeve van Bekwaamheid benadert de dagelijkse praktijk op de bouwplaats. Het is een praktijkexamen en is een aanvulling op het portfolio. De kandidaat kan laten zien wat hij of zij in het dagelijkse werk aan handelingen moet verrichten. De Proeve betekent niet dat een EVC-traject makkelijker wordt, maar het is een andere benadering van het beoordelen van het vakmanschap. Het vullen van een portfolio en een eindbeoordeling blijven een vast onderdeel van het EVC-traject.

Bekijk de vlog
Stand van zaken (nascholing) Leermeestercursus

De basiscursus Leermeester (3-daagse) is inmiddels van start gegaan. Alle aanmeldingen voor 1 oktober 2017 hebben een uitnodiging ontvangen hieraan deel te nemen. Inmiddels heeft ongeveer 75% aangegeven aan- of afwezig te zijn. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Is een groep vol? Dan wordt de deelnemer op een andere datum/locatie in 2018 uitgenodigd. Binnenkort starten we met het inplannen van de basiscursus voor de aanmeldingen na 1 oktober 2017.

Nascholingscursus
De nascholingscursus Leermeester gaat in januari 2018 van start. De uitnodigingen worden vanaf heden gefaseerd verstuurd.

Lees meer over de leermeestercursus
Volandis op social media

Op de hoogte blijven van nieuws van Volandis, onze partners en ontwikkelingen in de sector? Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn. Is een bericht de moeite waard om te delen? Help dan mee het gesprek gaande te houden in de sector.

Met jouw contacten kunnen we de beweging maken naar Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit.

Vorige nieuwsbrieven

Een nieuwsbrief gemist? Bekijk onze voorgaande nieuwsbrieven op de website.

Stuur de nieuwsbrief door naar je collega's.

Mogelijk is de informatie in deze nieuwsbrief ook interessant voor je collega's. Stuur de nieuwsbrief daarom door, of plaats de berichten op bijvoorbeeld het intranet. Zo is iedereen goed geïnformeerd over duurzame inzetbaarheid.


Abonneer op deze nieuwsbrief