Vrijdag 28 oktober 2016
Nieuwsbrief voor bedrijven

Op 1 juli 2016 was de start van Volandis. Per die datum zijn de organisaties Arbouw en Fundeon opgehouden te bestaan. Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector. We richten ons op het optimaal ondersteunen van werknemers en werkgevers bij hun invulling van duurzame inzetbaarheid. En dagen hen uit hier zelf mee aan de slag te gaan. Werknemers en bedrijven kunnen met al hun vragen rondom de thema's Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit bij ons terecht.

Welk nieuwsbrief wil jij van ons ontvangen?

Nieuwsbrief voor bedrijven en voor werknemers
Volandis brengt maandelijks een digitale nieuwsbrief uit voor zowel werknemers als bedrijven. Graag sturen we jou alleen die informatie, die relevant is voor jou. Laat ons via de website daarom weten welke nieuwsbrief (of nieuwsbrieven) jij wilt ontvangen.

De nieuwsbrief voor werknemers wordt verstuurd in november.

Uitschrijven
Wil je geen nieuwsbrief van Volandis ontvangen? Onderaan de nieuwsbrief kun je je uitschrijven. Je gegevens worden dan direct uit ons adressenbestand verwijderd.

Inhoud leermeestercursus in concept gereed

De afgelopen maanden werkten we samen met Concreet Onderwijsproducten aan de (nascholing) leermeestercursus nieuwe stijl. De inhoud van de cursus is inmiddels in concept gereed. Aan het einde van het jaar houden we een try-out. De resultaten daarvan gebruiken we voor het definitief vaststellen van de cursusinhoud. De lengte van de leermeestercursus gaat in ieder geval van vier naar drie dagen.

Kosten cursussen
Ook de kosten voor de cursussen zijn inmiddels bekend. Voor de leermeestercursus bedragen deze € 650,00 excl. btw. De kosten voor de nascholingscursus bedragen € 280,00 excl. btw. Deze kosten worden door de werkgever aan Volandis betaald. Indien er premie wordt afgedragen aan APG (cao Bouw), komt de werkgever in aanmerking voor een vergoeding van de cursuskosten (excl. btw) en verletkosten van € 160,00 per dag.

Meer informatie en aanmelden
Veelgestelde vraag

Kan ik een overzicht krijgen van alle werknemers die in 2016 zijn uitgenodigd voor een PAGO?

Vorig jaar oktober ontvingen werkgevers van Arbouw een overzicht  van de werknemers die in de eerste helft van 2016 voor een PAGO in aanmerking kwamen. Het is helaas niet mogelijk een overzicht voor de tweede helft van dit jaar te verstrekken. Wel hebben wij arbodiensten opdracht gegeven ook deze werknemers voor het PAGO uit te nodigen. Werkgevers kunnen bij hun arbodienst informeren welke werknemers zijn uitgenodigd.

Eerste resultaten DIA-experiment positief

Adviesgesprek met DIA-adviseur waardevolle toevoeging

Sinds de start van het DIA-experiment op 6 september jl., voerden de DIA-adviseurs van Volandis ruim 200 adviesgesprekken met werknemers uit de Bouw en Infra. De toevoeging van een adviesgesprek aan het al bestaande medische onderzoek (het PAGO), wordt door de deelnemers als positief ervaren. Over het algemeen geven zij aan zich naar aanleiding van dit gesprek, (weer) bewuster te zijn van zijn/haar eigen duurzame inzetbaarheid.

Lees meer
Hoe bereiken we jouw werknemers?

Meld ze aan voor de Denktank Communicatie op 8 november

Met de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) willen we bereiken dat werknemers op tijd en met regelmaat nadenken over de thema's Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. De DIA bestaat naast de medische keuring (PAGO) uit een adviesgesprek met een DIA-adviseur over deze thema's. Wat zijn voor werknemers redenen deel te nemen aan deze DIA? Hoe willen zij hierover benaderd worden? Is dit rechtstreeks of bijv. via jou als werkgever? Welke informatie willen ze dan ontvangen? En via welke middelen? Is dit bijvoorbeeld een folder, of liever digitaal via een app of nieuwsbrief?

Graag horen we op dinsdag 8 november 2016 van diverse werknemers in de Bouw en Infra in de Denktank Communicatie het antwoord op deze (en andere) vragen. Meld jouw medewerkers (of bijvoorbeeld leerlingen) aan, we zijn benieuwd naar hun mening!

Meer informatie en aanmelden
Werkgevers ontmoeten Volandis tijdens Bouw- en Infrabuffetten Bouwend Nederland

In de Bouw- en Infrabuffetten die Bouwend Nederland dit najaar in de regio voor haar leden organiseerde, stond duurzame inzetbaarheid centraal. Een mooie gelegenheid Volandis te presenteren en kennis te maken met nieuwe én bestaande dienstverlening op het gebied van gezond, veilig en gemotiveerd werken in de bouw en infra.

Lees meer
Afloop sectorplan Maatregel 4 – tijdelijk extra loonkostensubsidie

Declaratieformulieren indienen voor 27 januari 2017

Voor Loonmaatregel 4 (subsidie voor bbl-2 en bbl-3 leerlingen) kan vanuit het sectorplan Bouw & Infra nog subsidie aangevraagd worden. Deze maatregel geldt voor leerlingen die instromen vóór 1 januari 2017. Je kunt de subsidie aanvragen door het aanmeldformulier op onze website te downloaden en in te vullen. Na goedkeuring van Volandis, kun je de declaratieformulieren indienen.

Hier is wel haast bij geboden. Alle declaratieformulieren dienen vóór 27 januari 2017 bij ons binnen te zijn. Formulieren die na die datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Reden hiervoor is dat Volandis de declaratie op tijd moet indienen bij het ministerie. Houd de uiterste inzenddatum daarom goed in de gaten.

Meer informatie en aanmelden
Stand van zaken Leerlingbouwplaatsen

Aannemers en opdrachtgevers die een project in de bouw, infra of gespecialiseerde aannemerij uitvoeren als leerlingbouwplaats, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De subsidies worden betaald op basis van het reglement leerlingbouwplaatssubsidie en zijn afkomstig uit de bouw- en infrasector en van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De subsidies worden alleen uitbetaald voor leerlingbouwplaatsen die zijn erkend door Volandis en voldoen aan de criteria. Bovendien moet je als werkgever de premies voor het O&O-fonds hebben afgedragen.

Subsidie nog geldig voor 2016
Wil je in aanmerking komen voor deze subsidie? Vul dan het aanmeldformulier op de website in. Na goedkeuring door Volandis kun je periodiek de subsidie declareren. Deze subsidie geldt nog tot 31 december 2016. Het is daarom van belang dat je je op tijd aanmeldt en ook tijdig de declaratieformulieren indient bij Volandis. Het is onzeker of deze subsidie in 2017 nog zal bestaan.

Meer informatie en aanmelden
Nieuwe werkwijze EVC-centra Bouw & Infra

Organisatie informatiebijeenkomsten voor informeren ROC’s

In de nieuwe werkwijze van de EVC-centra Bouw & Infra staat het digitaal portfolio centraal. De rol van de inhoudsassessoren verandert hierdoor enigszins. In een informatiebijeenkomst werd het ROC Bouwradius training & advies over deze nieuwe werkwijze geïnformeerd. Andere ROC's volgen.

Lees meer
GW Leidingtechniek BV start met EVC-trajecten voor werknemers

GW Leidingtechniek BV uit Helmond is voor haar werknemers gestart met de EVC-trajecten voor Monteur gas-water & warmte-niveau 3. De persoonlijke begeleiding en korte communicatielijnen tijdens eerder uitgevoerde trajecten (2014), deed de organisatie besluiten zich wederom bij de EVC-Centra van Volandis te melden. Maar waarom een EVC-traject? Linda Jansen, coördinator Interne Bedrijfsvoering en Communicatie, licht toe:

“De markt waarin wij als organisatie opereren, verlangt naast de vakgerichte (veiligheids-)opleidingen steeds vaker een ‘bewijs van bevoegdheid’. Volgens de Grote Van Dale heeft dit de betekenis van een ‘diploma’. Onze medewerkers kunnen terugvallen op jarenlange ervaring. Dit maakt hen tot echte vaklieden. Echter beschikken ze vaak niet over een bewijs waarmee ze hun kennis en kunde daadwerkelijk kunnen aantonen. Om ook in de toekomst ons werk volgens alle geldende eisen uit te kunnen voeren en daarbij gebruik te kunnen maken van de enthousiaste inzet van ons team, hebben we besloten te starten met de EVC-trajecten voor Monteur gas-water & warmte-niveau 3.”

Meer informatie over EVC

Abonneer op deze nieuwsbrief