Geen afbeeldingen? Webversie

Inhoud nieuwsbrief GreentoColour® #19-​week 37, 2016

In deze nieuwsbrief maken wij melding van een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen GreentoColour®:

 • Het onderhoud
 • Het sortiment
 • Garanties
 • Voorwaarde 18: Bestand tegen honden
 • GreentoColour® in het nieuws
 

Het onderhoud

Nu het groeiseizoen een eindweg op streek is, is het goed om even terug te kijken op het onderhoud. Het afgelopen voorjaar was totaal anders dan in 2015. In dat jaar was het na maart een lange periode koud en droog, waardoor de groei traag op gang kwam. De mest, in maart gestrooid, was pas heel laat beschikbaar voor de planten.

Hoe anders in 2016: een relatief nat voorjaar en eerste helft van de zomer, afwisseling van vochtige omstandigheden en droge perioden, ideaal voor de ontwikkeling van vasteplanten.

Ook het onkruid had het goed naar de zin en eens te meer bleek hoezeer het nodig is om in het onderhoud niet te gaan ‘schuiven’: in april, mei en juni moet met een hoge frequentie, twee tot maximaal drie weken, het onkruid in vasteplanten nagelopen worden. Is de sluiting eenmaal aan de orde, na de maanden augustus en september, loopt het onderhoud heel snel terug. 

In de praktijk zien wij dat hoveniersbedrijven of eigen diensten van gemeenten die op deze manier met het onderhoud omgaan geen problemen tegenkomen. Zij zijn bezig met 'schoonhouden’ en niet met ‘schoonmaken’. 

In sommige gevallen blijkt na het maaien van oudere projecten in maart juist tevéél tijd in het onderhoud gestoken te worden: de afgemaaide vakken worden nauwkeurig op de knieën helemaal spic&span gemaakt. Dat is vaak overbodig omdat de groei er snel in komt en vuil uitziende gedeelten weer vlot met de vasteplanten overgroeid raken. Er zijn zelfs voorbeelden waar, bijvoorbeeld, zevenblad vrijwel compleet wordt weggedrukt.

Komend voorjaar zijn wij paraat om na het maaien te laten zien wat wél en niet moet gebeuren. Maak hiervoor tijdig een afspraak met ons!

De rest van het groeiseizoen 2016 is het een kwestie van bijhouden. Let vooral op wortelonkruiden als kweek, heermoes en akkerwinde. Er zijn in de openbare ruimte geen chemische middelen meer beschikbaar, dus consequent verwijderen is de enige oplossing!

 

Het sortiment

Op de kwekerij staat weer een aantal soorten dat genomineerd is om opgenomen te worden in het GreentoColour®-sortiment. Er is een interessante aanvulling met laag blijvende Hemerocallis, toepasbaar op plaatsen waar het verkeer overzicht moet houden.

Bij het hoofdstuk ‘grassen’ is een fraai blauwbladige soort in zicht en een aantal nieuwe schaduwminnende bodembedekkers is inmiddels in productie.  

Deze aanvullingen zijn nodig om de bewezen soorten te ondersteunen en voldoende variatie in de ontwerpen te houden.

Bij bezoeken aan projecten, onverschillig wie de ontwerper of maker is, blijkt telkens weer dat soorten die door GreentoColour® ‘buiten de deur’ gehouden worden het na verloop van tijd minder goed of ronduit slecht doen. 

Het is slechts een constatering, maar bewijst wel hoe kritisch naar bruikbare sortimenten gekeken moet worden!

 

Garanties

Een heikel punt bij beplantingen is het verlenen van garanties op het welslagen. Schade door honden, doorrijden, etc. is natuurlijk niet onder een garantie te vangen, maar onverhoopt niet groeiende beplanting is dat zeker wel.

Punt daarbij is, dat regelmatig projecten qua grond- en plantwerk worden aanbesteed bij partijen die geen partner van ons zijn. De opdrachtgever, die GreentoColour® het beplantingsplan heeft laten maken en de planten van ons betrekt, wil dan wel de GreentoColour®-garanties.

De oplossing is gevonden in controles die vanuit GreentoColour®, voor de opdrachtgever, worden uitgevoerd. In dit traject worden de maatregelen voor het grondwerk door ons voorgeschreven en na uitvoering één of meerdere keren op het werk gecontroleerd. Bij offertes wordt de post ‘controle’ tegenwoordig standaard meegenomen.

Lees meer op onze site onder 'Garanties GreentoColour®'. Daar kunt u ook onze flyer 'Garantievoorwaarden' en bovenstaande 'Garantiekaart' downloaden. 

 

Voorwaarde 18: Bestand tegen honden

Planten die in GreentoColour® zijn opgenomen, moeten aan 21 door ons geformuleerde voorwaarden voldoen. Eén daarvan is ‘bestand tegen honden’.

Niet zelden vraagt een opdrachtgever bij het ontwerpen rekening te houden met honden. We zouden eerder moeten zeggen: met eigenaren van honden, want daar zit het probleem.

Voor de duidelijkheid: er zijn geen soorten vasteplanten waar honden een dermate grote hekel aan hebben, dat ze er niet, al spelend of aan de riem, doorheen willen lopen. Het probleem zit dus niet in de keuze van het sortiment, maar in het ‘sociaal onaantrekkelijk’ maken van het beschadigen van beplanting.

Er is een aantal manieren:

 • Bijvoorbeeld op plaatsen waar veel honden uitgelaten worden, de vasteplanten aanbrengen op het moment dat ze snel bloeien, mooi worden. Vaak is dat wat later in het voorjaar, dus bewust wachten met planten. Het 'respect' voor de beplanting ontstaat dan vanzelf. 
 • Een andere mogelijkheid is het planten van heel rijkbloeiende soorten langs het trottoir, waar een opmerking van een buurtbewoner al kan helpen om de lijn kort te houden: sociale controle. 
 • Ook belangrijk is één van de 21 voorwaarden waar een GreentoColour®-plant aan moet voldoen: snel uitlopen na het maaien. In de praktijk is gebleken, dat soorten die pas een aantal weken na het maaien in maart weer uitlopen, vaak het slachtoffer worden van honden. Mens en dier zien geen gewas staan en dat is dan een vrijbrief om er doorheen te gaan.
 • Hopeloos zijn natuurlijk de situaties, ook praktijk, waarbij hondenbezitters ballen in de beplanting gooien of toestaan dat er gegraven wordt. Lekker in de losse grond en dan de kluiten bovenop laten liggen. Heet dat niet, om in stijl te blijven, de kat op het spek binden?

Hoe dan ook: een snel verkregen fleurig beeld levert respect op en zorgt voor merkbaar minder schade.

 

GreentoColour® in het nieuws

De afgelopen zijn er in verschillende vakbladen artikelen verschenen over GreentoColour®:

 • Tuin en Landschap:
  'Groen moet meer aandacht krijgen in de buitenruimte'
 • Stad+Groen: 'Zonnig in Zeeland'
 • Vitale Groene Stad:
  'Parkeren geen partij voor vaste planten'
 
 

Uw contactpersonen:

Bert Griffioen
T  +31 (0)6 53 30 50 06

bert@griffioenwassenaar.nl

Hans Hoek
T  +31 (0)6 46 05 71 84

hans@griffioenwassenaar.nl

 

GreentoColour® is een merk van:

Griffioen Wassenaar BV
Postbus 2102
2240 CC Wassenaar