Facebook icon Twitter icon Forward icon

Nieuwe site Hello Garden

Hello Garden heeft een nieuwe website. We zijn trots op onze nieuwe informatie-drager voor de consument!

Op www.hellogarden.nl is voor de consument de nodige inspiratie te vinden over vasteplanten. Onder andere beelden van vasteplanten in particuliere tuinen, uitleg over de thema's en aanschaf en het onderhoud van meerjarige planten.

Gaandeweg wordt het aantal onderwerpen uitgebreid, zodat er steeds iets nieuws te zien is.

Als je toch gaat kijken, probeer dan ook www.greentocolour.com, de site van de afdeling van ons bedrijf dat zich bezig houdt met vasteplanten in de openbare ruimte. Ook hier zijn veel beelden te zien van het praktische gebruik.

Uit de kwekerij

We gaan naar buiten!

Ons bedrijf beschikt over ca. 2 ha onder glas, koude kas, waar we het schadelijke winterweer van de planten kunnen houden, zodat we in het vroege voorjaar een fris en groen product kunnen aanbieden. In principe wordt er niet verwarmd, ook in de kas mag het best een beetje vriezen.

We doen dit niet alleen als ‘winterberging’; er worden ook verschillende ‘sets’ productie in de kas gemaakt. Zo worden Alcea’s en Lupinen niet allemaal in één keer opgepot, maar steeds in opvolgende series.

Rond 1 april stopt dit proces binnen en gaat de productie buiten verder. We potten eerst een grote hoeveelheid planten van stek en over ca. twee weken, als de nachtvorstkansen echt afnemen, nog een keer een serie soorten uit zaad. Stek-’pluggen’ zijn altijd beter afgehard en komen als eerste aan de beurt.

Inmiddels worden meer en meer soorten naar buiten gehaald om verder af te harden, met het streven om vanaf de eerste week mei alleen planten buiten te hebben staan.

Het sortiment

Veel van onze afnemers willen hun planten hebben in de staat ‘ontluikend of beter’, wat wil zeggen dat we geen soorten uitleveren die nog onder de grond zitten.

Hier en daar wordt dit niet altijd goed begrepen, als we bijvoorbeeld om deze tijd de vraag krijgen of we niet eens Hosta’s hebben.

Antwoord: tienduizenden, maar nog niet uitgelopen. Inmiddels heeft de natuur dit punt ingehaald. Hosta’s staan op de lijst, maar dus niet eerder dan verantwoord.

Voor het overige zullen de komende weken steeds meer soorten beschikbaar komen uit verse productie. Als het, zoals in maart, koud en nat is, verlopen de verkopen stroef, maar ook in de kwekerij gaat de groei niet heel hard. Nog steeds wordt meer geproduceerd dan uitgeleverd, dus we staan de komende maanden helemaal gesteld.

Bemesten

In de komende periode zullen de planten weer voeding gaan gebruiken voor hun groei.

Voorlopig hoef je daar op het tuincentrum niets aan te doen. In onze potten zit een voorraadbemesting met gecoate mest, die alleen vrijkomt bij voldoende temperatuur en vocht.

Mocht na een (onverhoopte) natte periode op de tafels in het latere voorjaar door uitspoeling van mest gebrek optreden, signaleren we dat als eerste en zullen passende maatregelen adviseren.

Onze thema's

Al een groot aantal jaren geleden zijn wij omgeschakeld van het aanbieden op ‘alfabet’ naar ‘thema’s'. De reden waren tweeërlei:

  • Bij een presentatie op alfabet is het nooit mogelijk om continu de hoogst mogelijke visualiteit te bereiken.
    In de afgelopen maand hadden bijvoorbeeld alle Hosta’s, Astilbes, Irissen, Liatris en vele anderen nog onder de grond gezeten en waren niet of nauwelijks verkocht.
  • De moderne consument weet vrijwel niets van planten en dient geholpen te worden bij de keuze.

Een enkele keer wordt gevraagd hoe het dan moet met mensen met een ‘lijstje’. Tja, ondanks het feit dat de meest bekende soorten allemaal in de thema’s zitten, kan een dergelijke consument misgrijpen. Maar realiseer je wel dat je dit áltijd zult houden. Je kunt niet alles wat in boeken of op internet staat in voorraad nemen omdat er misschien iemand naar gaat vragen.

Wij maken in de thema’s een goede doorsnede van het populaire sortiment en gaan in de zomer weer bij jullie, onze klanten, te rade of we soorten missen en moeten toevoegen voor het nieuwe seizoen.

Zo zorgen we samen voor de beste keuze!

Themaposters 'geurende tuin' en 'wit'

Twee van de nieuwe themaposters

Echinacea in het openbaar groen