Donderdag 8 december 2016
Nieuwsbrief voor werknemers

Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector. We richten ons op het optimaal ondersteunen van werknemers en werkgevers bij hun invulling van duurzame inzetbaarheid. En dagen jou uit hier zelf mee aan de slag te gaan. Werknemers en bedrijven kunnen met al hun vragen rondom de thema's Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit bij ons terecht.

Welk nieuwsbrief wil jij van ons ontvangen?

Nieuwsbrief voor werknemers en voor bedrijven
Volandis brengt maandelijks een digitale nieuwsbrief uit voor zowel werknemers als bedrijven. Graag sturen we jou alleen die informatie, die relevant is voor jou. Laat ons via de website daarom weten welke nieuwsbrief (of nieuwsbrieven) jij wilt ontvangen.

Bekijk de nieuwsbrief voor bedrijven van 24 november 2016
Bekijk de nieuwsbrief voor werknemers van 11 november 2016
Bekijk de nieuwsbrief voor bedrijven van 28 oktober 2016

Uitschrijven
Wil je geen nieuwsbrief van Volandis ontvangen? Onderaan de nieuwsbrief kun je je uitschrijven. Je gegevens worden dan direct uit ons adressenbestand verwijderd.

Image Caption
De Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) in 3 stappen

Met de DIA breiden we het bij jou bekende PAGO uit met een adviesgesprek met een DIA-adviseur van Volandis. In dit gesprek gaan we in op drie thema's: Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. In totaal bestaat de DIA uit drie stappen.

Benieuwd wat deze stappen precies inhouden? En wat we van jou verwachten? Lees het in de folder.

Direct naar de folder
Image Caption
Duurzame inzetbaarheid: wat is dat?

Voor Volandis bestaat duurzame inzetbaarheid uit drie thema's: Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Onder ieder thema vallen verschillende onderwerpen. Onderwerpen waarover we graag met jou in gesprek gaan. Bijvoorbeeld tijdens het adviesgesprek, dat onderdeel uitmaakt van de DIA.

Ons doel? Jou uitdagen zelf in actie te komen op duurzame inzetbaarheid. Bekijk de thema's en de bijbehorende onderwerpen in onze gesprekskaart.

Direct naar de gesprekskaart
Veelgestelde vraag

Wanneer heb ik recht op een DIA en wat zijn de kosten?

Iedere werknemer heeft vanaf 1 januari 2017 eens in de vier jaar recht op een DIA (PAGO + adviesgesprek). Je ontvangt hiervoor een uitnodiging van de arbodienst. Aan de DIA zijn geen kosten verbonden. De DIA maakt onderdeel uit van het cao-pakket preventiezorg en wordt door de bedrijfstak collectief gefinancierd.

Deelnemers leermeestercursus ingepland

Vanaf 1 juli 2016 verzorgt Volandis de organisatie van de (nascholing) leermeestercursussen. De leermeestercursus nieuwe stijl is inmiddels gereed. Eind november is een pilot gestart. De resultaten van deze pilot verwerken we in het definitieve programma. De afgelopen maanden hebben ruim 300 deelnemers zich aangemeld. We zijn druk bezig deze deelnemers in te plannen.

De cursussen gaan vanaf half januari 2017 van start. Indien jij je bij ons hebt aangemeld, ontvangt je werkgever een brief met een verzoek aan te geven of jij op de door ons voorgestelde data op de cursus aanwezig kan zijn. In verband met het planningsproces, vragen wij jou en/of je werkgever ons per omgaande te laten weten of je aanwezig bent.

Image Caption
EVC centra Bouw & Infra wederom erkend aanbieder

Op 16 november 2016 werd het EVC-centra Bouw & Infra van Volandis als eerste EVC-aanbieder door het Nationaal Kenniscentrum EVC erkend. Testudo uit Dronten gaf op basis van de nieuw EVC kwaliteitscode 2.0 een positief advies.

Lees meer
Maak kennis met Volandis op de Infratech en Bouwbeurs 2017

Volandis komt naar je toe. Van 17 t/m 20 januari 2017 staan we op de Infratech in Ahoy Rotterdam en van 6 t/m 10 februari zijn we aanwezig op de Bouwbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Noteer deze data alvast in je agenda. Naast een eigen DIA-paviljoen op beide beurzen, organiseren we tijdens de Bouwbeurs nog diverse andere activiteiten met onze partners.

Lees meer over onze activiteiten
Leermeestercursus niveau 4 (bol leerlingen) stopt

Tot en met 30 juni 2016 organiseerde Fundeon ook voor leermeesters die niveau 4 (bol) leerlingen begeleidden, de (nascholings)cursussen. Deze cursussen werden, vaak op aanvraag, incidenteel gegeven. Fundeon stelde hier zelf de middelen voor ter beschikking. Volandis heeft geen budget gekregen voor het organiseren van deze leermeestercursussen. De cursussen voor dit niveau worden daarom niet langer georganiseerd.

ACO-modules prachtig bewijsmateriaal voor EVC

2010, de crisis. Bouwbedrijven verkeerden in zwaar weer, veel werknemers verloren hun baan, of konden nauwelijks aan het werk blijven. Werkgevers en werknemers kwamen met een initiatief deze werknemers in deze moeilijke tijd de mogelijkheid te bieden via verkorte trajecten scholing te volgen. Met als doel hun kennis en kunde te vergroten, om zo de kans op werk na de crisis te vergroten.

Het project werd ACO genoemd (Anti Cyclisch Opleiden). Voor de bouw en infra werden in korte tijd een groot aantal lesmodules ontwikkeld, met uiteenlopende onderwerpen. Vele honderden bouwmedewerkers volgden destijds één of meerdere ACO-modules en sloten dit af met een certificaat. Deze ACO-kandidaten zijn (hopelijk) weer aan het werk en hebben intussen hun kennis, kunde en ervaring verder uitgebreid. Maar hebben ze wel een diploma op het juiste niveau?

Lees meer

Abonneer op deze nieuwsbrief