Wil jij mee naar Silicon Valley?

In oktober organiseert Happy Aging een exclusieve reis naar Silicon Valley. Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij. Aarzel dus niet én dompel jezelf onder in de unieke start-up cultuur van San Francisco. Kom bovendien alles te weten over de organisatie van ouderenzorg en de rol van de overheid, verzekeraars en andere stakeholders in healthy aging.

Met o.a. een bezoek aan Stanford University, het hoofdkantoor van Google, het woonzorgcentrum Brookdale en een meet-and-greet met talrijke Belgische en lokale ondernemers (i.s.m. BelCham) is het programma goedgevuld. Ook de Aging2.0 conferentie - een wereldwijd innovatieplatform rond aging – zullen we bezoeken.

Wanneer? 8 t.e.m. 15 oktober 2016
Kostprijs* niet-leden: €5.750
Kostprijs* Happy Aging-leden: €5.250
Het volledige programma of meer info? Reply op deze mail.                           

Inschrijven kan tot 19 augustus!

*Opgelet: dit is een raming en kan nog variëren

Deze reis komt tot stand in samenwerking met Flanders Investment & Trade en onze Happy Aging partners. Ook Patrick Kestens (LRM) en Geert Houben (ambassadeur Aging 2.0) verdienen een speciaal dankwoord. 

 

Stem voor Qompium

Op de Happy Aging Day van 16 juni 2016 won Qompium de lokale Aging2.0 Pitch met Fibricheck, een app om hartritme-stoornissen te ontdekken.

Zij hebben jouw steun nodig om ook in de internationale finale te raken!

Stem Qompium hier naar de finale
(Je kan elke dag tot 19/08 één keer stemmen).

Wist je dat ...

 

Op 2 en 3 februari 2017 vindt de eerste editie van de AgeingFit conferentie plaats. Meer dan 600 deelnemers uit de ehealth, medical devices, voedingsindustrie, dienstverlening, academisch onderzoek, zorgverzekering en rusthuizen verzamelen in Lillle. AgeingFit combineert B2B meetings, lezingen, ronde tafel gesprekken, innovatie presentaties, een exhibitie ruimte en is de ideale gelegenheid om jouw netwerk uit te breiden. Meer info of inschrijven kan hier.

Tip: Happy Aging biedt haar leden een korting aan. Vraag snel je code aan door te replyen op deze mail.
 

Happy Aging is één van de 74 Europese regio’s die erkend wordt door het Europees Innovatiepartnerschap als referentiesite voor actief en gezond ouder worden. Samen verbinden deze regio’s zich om meer dan 4 biljoen euro te investeren in digitale innovatie voor actief en gezond ouder worden.

Alle info kun je hier lezen.
 

CrossCare bundelt de krachten van 6 proeftuinen en biedt KMO’s ondersteuning bij de ontwikkeling van een idee tot marktklaar product. Ook Happy Aging werkt graag mee aan dit project. Tijdens de eerste ‘wave’ kregen liefst 22 bedrijven hulp.

Interesse? Check alle info hier.
 

Op 13/10 vindt de Innovatiebeurs plaats in C-mine, Genk. Happy Aging verzorgt een workshop over ‘innoveren met de eindgebruikers’. Ondernemers en ouderen/eindgebruikers komen aan het woord over hun ervaringen met de proeftuinwerking en CrossCare.

Meer informatie hier.
 

Upcoming events

SEPTEMBER 2016

6/09: Starter & Technology Job Fair, Corda Campus, Hasselt

22/09: Kick-off CrossCare Vlaanderen-Nederland, Bio Base Europe Pilot Plant, Gent

27/09: Congres Voka Health Community, ArtCube, Gent

27/09: 3 digitale dagen, BioVille, Diepenbeek

28/09: Ontbijtsessie subsidiemogelijkheden CrossCare, BioVille, Diepenbeek

28-30/09: HEALTH&CARE beurs, Flanders Expo, Gent

OKTOBER 2016

8-15/10: Reis naar Silicon Valley & bezoek aan Aging2.0 OPTIMIZE conferentie in San Francisco

11/10: Infosessie terugbetalingen in de zorg, C-mine crib, Genk

13/10: Innovatiebeurs, C-mine, Genk

19/10: Brainstorm Europees Programma Neighborhoods of the Future,
C-mine crib, Genk

29/10: Zorg op de nightshift, Grenslandhallen Hasselt

 
 
 
 

Want to go to Silicon Valley?

In October Happy Aging organizes an exclusive trip to Silicon Valley. There are only a few places left. So don’t hesitate and explore the unique start-up culture of San Francisco. Moreover you can learn everything about the organization of elderly care and the role of the government, insurers and other stakeholders in healthy aging.

With among others a visit to Stanford University, the headquarters of Google, the care center Brookdale and a meet-up with Belgian and local entrepreneurs (in collaboration with BelCham) we can present a rich program. We will also join the Aging2.0 conference, a global innovation platform for aging.

Date? 8th till 15th of October 2016
Cost* non-members: € 5.750
Cost*  Happy Aging members: € 5.250
Full program of more information? Simply reply to this mail.

Subscription is possible until the 19th of August! 

*This price is an estimation and can vary

This trip is realized in collaboration with Flanders Investment & Trade and our Happy Aging partners. We also thank Patrick Kestens (LRM) and Geert Houben (ambassador Aging 2.0).

Vote for Qompium

During the  Happy Aging Day on the 16th of June 2016 Qompium won the local Aging2.0 Pitch contest with Fibricheck, an app to discover arrhythmias.

They need your support!

Help them make it to the finals and vote here. (You can vote once a day till the 19th of August).

 

Did you know that ...

 

On the 2nd and 3rd of February 2017 the first edition of the AgeingFit conference takes place. More than 600 participants (E-health, medical devices, nutrition industrials, services providers and academic research groups, as well as health insurers and retirement homes) will gather in Lille. AgeingFit combines one-to-one business meetings, conferences and roundtable discussions, innovation presentations and an exhibition. For more information or to subscribe, visit the website here.

Important: Happy Aging offers her members a discount code.
Reply to this mail and get discount!
 

Happy Aging is one of the 74 European regions that have been recognized by the European Innovation Partnership as Reference Site on Active and Healthy Aging. Together, these regions commit to investing more than €4 billion in digital innovation for active and healthy ageing.

Read all about it here.
 

CrossCare brings together six living labs and offers small and medium enterprises support from development of an idea to marketproof product. Happy Aging gladly teams up in this project. During the first wave 22 companies got extra help.

Interested? Check out all the info here.
 

On the 13th of October 2016 the ‘Innovatiebeurs’ will take place in C-Mine, Genk. Happy Aging organizes an interesting workshop on ‘innovating with the end-users’. Entrepreneurs and seniors will talk about their experiences with the living lab and CrossCare.

More information here.

Upcoming events

SEPTEMBER 2016

6/09: Starter & Technology Job Fair, Corda Campus, Hasselt

22/09: Kick-off CrossCare Vlaanderen-Nederland, Bio Base Europe Pilot Plant, Ghent

27/09: Congres Voka Health Community, ArtCube, Ghent

27/09: 3 digital days, BioVille, Diepenbeek

28/09: Breakfast session funding opportunities, BioVille, Diepenbeek

28-30/09: HEALTH&CARE beurs, Flanders Expo, Gent

OCTOBER 2016

8-15/10: Trip to Silicon Valley in line with Happy Aging & visit to Aging2.0 OPTIMIZE conferentie in San Francisco

11/10: Info session reimbursement in the care sector, C-mine crib, Genk

13/10: Innovatiebeurs, C-mine, Genk

19/10: Brainstorm European Program Neighborhoods of the Future,
C-mine crib, Genk

29/10: Care on the nightshift, Grenslandhallen Hasselt