Geen afbeeldingen? Webversie

Inhoud nieuwsbrief GreentoColour® #17 - ​week 9, 2016

  • De winter die geen winter was ...
  • De 4 M's: Mesten, maaien, mulchen in maart
  • Een sluitend vasteplantenconcept
  • Tenslotte: helaas ...
 
 

De winter die geen winter was …

 
 

Na een nat en relatief warm najaar volgde een, gemiddeld, milde winter.

Enerzijds gelukkig, want een herhaling van 2012, toen de temperaturen tot begin februari ook hoog waren en het daarna twee weken streng ging vriezen, is niet te verkiezen. In dat jaar ontstond behoorlijke schade, met name veroorzaakt door het late tijdstip van de vorstinval en de diepte. Zelfs in het westen werd bijna -20 graden gemeten.

Hoe dan ook: de kalender wijst weer maart aan en het voorjaar staat op uitbarsten.

 
 

De vier M’s: mesten, maaien, mulchen in maart.
Zo simpel is het.

In maart, en het mag tot midden april, maaien we de vasteplanten die geplant zijn volgens het GreentoColour®-concept kort bij de grond af.

Het maaisel, de mulch, laten we liggen, omdat hieruit in de loop van de zomer de opgeslagen voedingsstoffen weer tevoorschijn komen en gewerkt wordt aan het op peil houden van het organische stofgehalte in de bodem.

Door het kortmaaien (pas uitvoeren als het gewas 10-15 cm is uitgelopen) activeren we de zgn. adventiefknoppen van de planten, waardoor de beplanting steeds teruggebracht wordt in een eerstejaarsfase. Het traditionele opnemen na vijf jaar, het scheuren en herplanten komt hiermee te vervallen.

Mesten in één werkgang met het maaien: gebruik hiervoor een organische meststof van de bekende fabrikanten. Let op: deze meststoffen werken ca. 4 maanden. Voor de ca. 7 maanden waarin bemesting nodig is, wordt voor de laatste 3 maanden de mulch door de planten gebruikt. 

Het maaien op 5 cm hoogte voor de ‘veiligheid’ geeft alleen een optisch opgeruimd effect, je doet niets aan het verversen van de planten. Houd ca. 1 cm als werkhoogte aan.

Uitzonderingen zijn: Bergenia en Sedum. Deze soorten kunnen op sommige plaatsen wat lastiger terugkomen. Advies is om hier de machine even op te lichten en ca. 3 cm te laten staan. Wél maaien, niet overslaan!

Carex en Liriope, twee groenblijvers, mogen gemaaid worden (zeker na een strenge winter als het blad lelijk is gevroren), maar kunnen desgewenst overgeslagen worden.

 
 

Een sluitend vasteplantenconcept

GreentoColour® is een concept, een term die automatisch inhoudt dat het nooit helemaal klaar is. Zo is er een doorlopende speurtocht naar nieuwe soorten, worden praktijktesten uitgevoerd en combinaties beproefd. Allemaal met het oogmerk om het resultaat van GreentoColour® voortdurend te optimaliseren.

 
 

Het concept wordt steeds vaker in bestekken genoemd als een methode, maar dat maakt een project geen GreentoColour®. 

Eind 2015 is daarom een volgende stap gezet, een omschrijving van de garanties die vanuit Griffioen Wassenaar BV, eigenaar van GreentoColour®, worden gegeven op uitgevoerde projecten.
Hiervoor wordt bij oplevering een certificaat overhandigd, zodat duidelijk is dat aan de eisen voldaan wordt. 

 
 
 

Tevens is een nieuwe post in het offertetraject verschenen: ‘controle grondwerk’. Indien de opdrachtgever zeker wil zijn van de GreentoColour®-garanties, maar het voorbereidende grondwerk door een derde partij wil laten uitvoeren, kunnen de garanties na goedkeuring behouden blijven.

 
 

Ten slotte: helaas ...

Reeds in 2013 constateerden wij uitval bij Geranium macr. ‘Spessart’, één van de meest gebruikte vasteplanten in de openbare ruimte.

De schimmel Phytophthora is er voor verantwoordelijk en het nare is dat deze ook in de grond zit. Inboeten van wegvallende vakken met dezelfde soort heeft geen zin. Op een zeker moment treedt de aantasting opnieuw op.

In GreentoColour®-projecten is deze Geranium al sinds drie jaar niet meer gebruikt en in de afgelopen twee jaar zijn ze op de meeste plaatsen vervangen.

Zo blijft de natuur ons bezig houden en geeft ons gelukkig voldoende mogelijkheden om mooie combinaties in GreentoColour® te blijven maken.

 
 

Ga naar onze GreentoColour®-site voor beeldmateriaal van toepassingsmogelijkheden van vasteplanten in het openbaar groen. 

 
 
 
 
 

Uw contactpersonen:

Bert Griffioen
T  +31 (0)6 53 30 50 06

bert@griffioenwassenaar.nl

Hans Hoek
T  +31 (0)6 46 05 71 84

hans@griffioenwassenaar.nl

 
 

GreentoColour® is een merk van:

Griffioen Wassenaar BV
Postbus 2102
2240 CC Wassenaar