Vrijdag 19 mei 2017
Nieuwsbrief voor bedrijven

Wij zijn kennis- en adviescentrum Volandis. We bouwen aan een gezonde en bloeiende bouw- en infrasector. Waarin mensen veilig werken. Plezier houden in hun werk. En op tijd vooruit kijken. Dat is goed voor iedereen: werknemer, werkgever én opdrachtgever. De beste resultaten boek je immers met gezonde, gemotiveerde mensen. We dagen werknemers en werkgevers uit daar zélf actief mee bezig te zijn. Want bewust werken wérkt.

Nieuwe contracten arbodiensten per 1 juli 2017

Check uw arbodienst en geef eventuele wijzigingen door voor 9 juni a.s.

Alle werkgevers die vallen onder de cao Bouw ontvingen deze week van ons een brief over het aflopen van de huidige contracten met de arbodiensten. Eind juni lopen deze af. Vanaf 1 juli hebben wij een nieuwe samenwerking met de arbodiensten waar de verbetering van de uitvoering centraal staat. Op www.volandis.nl/overzichtarbodiensten kun je zien welke arbodiensten de DIA’s/PAGO’s per 1 juli 2017 voor jouw werknemers kunnen uitvoeren.

Wil je wisselen van arbodienst of heeft je huidige arbodienst vanaf 1 juli geen contract meer met Volandis, meld je dan vóór 9 juni a.s. bij één van de andere arbodiensten aan. Heeft je huidige arbodienst geen contract meer met Volandis en heb je geen keuze gemaakt voor een andere arbodienst? Dan worden je werknemers vanaf 1 juli a.s. voor de DIA/PAGO uitgenodigd door Arbo Unie.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met onze Vraagbaak: 0341 499 299 / info@volandis.nl, of bekijk hieronder de meest gestelde vragen.

Direct naar het overzicht van arbodiensten
Veelgestelde vragen over de arbodienst

Naar aanleiding van de brief die we deze week verstuurden over het verlopen van de contracten van de arbodiensten, kregen we een aantal vragen binnen. Hieronder lees je de antwoorden op de meest gestelde vragen.

1. Vallen de arbodiensten voor verzuimbegeleiding hier ook onder? 

Het gaat alleen om de arbodiensten die uitvoering geven aan de individugerichte preventiezorg, zoals DIA's en PAGO's. Dus verzuimbegeleiding valt hier uitdrukkelijk niet onder.

2. Kan ik zowel een arbodienst voor de preventiezorg (DIA/PAGO) als een andere arbodienst voor de verzuimbegeleiding hebben?

Ja! Deze kunnen naast elkaar blijven werken.

3. Staat je arbodienst (op onze website) voor de preventiezorg genoemd?

Dan hoef je geen actie te ondernemen.

Image Caption
Wat betekent het SER-rapport voor mij als werkgever?

Op dinsdag 4 april bood de Sociaal-Economische Raad (SER) mevrouw dr. J. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een rapport aan over een leven lang leren en ontwikkelen. De ambitie van de SER is dat het in Nederland vanzelfsprekend wordt te blijven leren en ontwikkelen tijdens je loopbaan. Dit wordt ook wel positiniële ontwikkeling genoemd.

Een grote verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkenden zelf. Maar ook de werkgever heeft een rol. Wat betekent het SER-rapport voor jou als werkgever? In dit artikel belichten wij de belangrijkste highlights uit het rapport.

Lees meer
Image Caption
Blogs over duurzame inzetbaarheid

Het zal niemand zijn ontgaan; we moeten allemaal langer doorwerken. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want lang niet iedereen voelt zich fit genoeg om tot zijn of haar 67ste of langer door te werken. Sociale partners in de bouw en infra hebben daarom in 2016 Volandis opgericht om werknemers en werkgevers te stimuleren het thema duurzame inzetbaarheid op te pakken. Om dit abstracte thema meer handen en voeten te geven, starten wij een serie blogs over dit onderwerp.

Direct naar de blogs
Sectorregeling voor steigermonteurs en betonreparateurs die hun werk kwijt dreigen te raken

Het doel van het Transitiehuis is werknemers die hun huidige baan dreigen te verliezen naar een andere baan te begeleiden. Dat kan zijn doordat zij door het zware werk arbeidsongeschikt dreigen te raken of omdat hun baan verdwijnt. Deze regeling loopt momenteel in de steigerbouw, betonreparatie en de bitumineuze dakbedekkingsbranche.

Hoe werkt het?
Eigenlijk heel eenvoudig. Werknemers waarvoor arbeidsongeschiktheid of ontslag dreigt, kunnen zich aanmelden of de werkgever meldt hem aan bij het Transitiehuis. Dreigende arbeidsongeschiktheid kan bijvoorbeeld naar voren komen uit een uitgevoerde DIA/PAGO. Als de werknemer bij het Transitiehuis is aangemeld, krijgt hij een intakegesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Belangrijk is dat werknemers voor de volle honderd procent achter dit traject staan. Het is immers best een grote stap om van werk te veranderen.

Lees meer
Volandis op social media

Op de hoogte blijven van nieuws van Volandis, onze partners en ontwikkelingen in de sector? Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Vorige nieuwsbrieven

Een nieuwsbrief gemist? Bekijk onze voorgaande nieuwsbrieven op de website.


Abonneer op deze nieuwsbrief