Donderdag 24 november 2016
Nieuwsbrief voor bedrijven

Op 1 juli 2016 was de start van Volandis. Per die datum zijn de organisaties Arbouw en Fundeon opgehouden te bestaan. Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector. We richten ons op het optimaal ondersteunen van werknemers en werkgevers bij hun invulling van duurzame inzetbaarheid. En dagen je uit hier zelf mee aan de slag te gaan. Werknemers en bedrijven kunnen met al hun vragen rondom de thema's Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit bij ons terecht.

Welk nieuwsbrief wil jij van ons ontvangen?

Nieuwsbrief voor werknemers en voor bedrijven
Volandis brengt maandelijks een digitale nieuwsbrief uit voor zowel werknemers als bedrijven. Graag sturen we jou alleen die informatie, die relevant is voor jou. Laat ons via de website daarom weten welke nieuwsbrief (of nieuwsbrieven) jij wilt ontvangen.

Bekijk de nieuwsbrief voor bedrijven van 27 oktober 2016
Bekijk de nieuwsbrief voor werknemers van 11 november 2016

Uitschrijven
Wil je geen nieuwsbrief van Volandis ontvangen? Onderaan de nieuwsbrief kun je je uitschrijven. Je gegevens worden dan direct uit ons adressenbestand verwijderd.

Deelnemers leermeestercursus ingepland

Vanaf 1 juli 2016 verzorgt Volandis de organisatie van de (nascholing) leermeestercursussen. De leermeestercursus nieuwe stijl is inmiddels gereed. Eind november start er een pilot. De resultaten van deze pilot verwerken we in het definitieve programma. De afgelopen maanden hebben ruim 300 deelnemers zich aangemeld. We zijn druk bezig deze deelnemers in te plannen.

De cursussen gaan vanaf half januari 2017 van start. Indien een deelnemer zich bij ons heeft aangemeld, ontvangen de betreffende bedrijven een dezer dagen een brief met een verzoek aan te geven of de deelnemer op de door ons voorgestelde data op de cursus aanwezig kan zijn. In verband met het planningsproces, vragen wij deze bedrijven ons per omgaande te laten weten of de deelnemer aanwezig is.

Wat is de invloed van stress?

Vorige week was de 'Week van de werkstress'. Welke effecten heeft stress op veilig en gezond werken, plezier houden in je werk en vooruit kijken? Bekijk het in onze infographic. Op onze website lees je wat de signalen en effecten van stress zijn, wat je zelf kunt doen om stress tegen te gaan en wat de rol van de werkgever is bij het voorkomen van een te hoge werkdruk.

Infographic werkstress
Image Caption
Europese arbeidsinspecties presenteren gezamenlijke richtlijn voor blootstelling aan kwartsstof

Op donderdag 27 oktober presenteerde het Comité van de Hoofden van de Europese Arbeidsinspecties (SLIC) een gezamenlijke richtlijn om blootstelling aan kwartstof op de bouw aan te pakken. Deze richtlijn is vooral bedoeld voor inspecteurs van de Inspectie SZW, maar kan ook voor bedrijven erg nuttig zijn.

Lees meer
Veelgestelde vraag

Wanneer hebben mijn werknemers recht op een DIA en wat zijn de kosten?

Iedere werknemer heeft vanaf 1 januari 2017 eens in de vier jaar recht op een DIA (PAGO + adviesgesprek). De werknemer ontvangt hiervoor een uitnodiging van de arbodienst. Aan de DIA zijn voor jou geen kosten verbonden. De DIA maakt onderdeel uit van het cao-pakket preventiezorg en wordt door de bedrijfstak collectief gefinancierd.

Docenten gezocht voor nascholingscursus leermeester

In samenwerking met Concreet Onderwijsproducten werkten we de afgelopen maanden hard aan de nascholingscursus leermeester. Dit jaar is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema binnen de cursus, evenals het nieuwe examenplatform dat de ROC’s gaan gebruiken.

Momenteel staan ruim 8.000 leermeesters in de wensinschrijving. Voorgaande jaren zetten we voor de nascholingscursus adviseurs van Fundeon in. Volandis heeft die mogelijkheid niet meer. Daarom willen we jou vragen intern rond te kijken of er personen zijn die geschikt zijn om voor deze nascholingscursus als docent op te treden.

Wat vragen wij van deze personen?
Leermeestercursus niveau 4 (bol leerlingen) stopt

Tot en met 30 juni 2016 organiseerde Fundeon ook voor leermeesters die niveau 4 (bol) leerlingen begeleidden, de (nascholings)cursussen. Deze cursussen werden, vaak op aanvraag, incidenteel gegeven. Fundeon stelde hier zelf de middelen voor ter beschikking. Volandis heeft geen budget gekregen voor het organiseren van deze leermeestercursussen. De cursussen voor dit niveau worden daarom niet langer georganiseerd.

Bouwproductie versus opleiden

Het ziet ernaar uit dat de bouwproductie de komende jaren blijft aanhouden. Dit komt door de achtergestelde woningnieuwbouw, gezinsverdunning, gezinshereniging, ouderen die langer thuis blijven wonen en afspraken uit het Energieakkoord. Het gaat niet alleen om nieuwbouw, maar ook om onderhoud en verbouw. Ondertussen vergrijst de bouw en infra. De gemiddelde leeftijd van werknemers, zzp’ers en WW’ers met een bouwberoep loopt op naar vijftig jaar. Het aantal leerlingen in de vakopleiding is de afgelopen jaren met 49 procent gedaald, in de bbl 2 zelfs met 73 procent. Vakmensen worden schaars.

Goed geschoolde vakmensen zijn een visitekaartje voor de werkgever en borgen in de belangrijke mate de kwaliteit van het bouwproces. Voor volwassenen met werkervaring is een bbl-traject vaak niet een reële optie. EVC kan dat wel zijn.

Lees meer
Image Caption
Maak kennis met Volandis op de Infratech en Bouwbeurs 2017

Volandis komt naar je toe. Van 17 t/m 20 januari 2017 staan we op de Infratech in Ahoy Rotterdam en van 6 t/m 10 februari zijn we aanwezig op de Bouwbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Noteer deze data alvast in je agenda. Naast een eigen stand op beide beurzen, organiseren we tijdens de Bouwbeurs nog diverse andere activiteiten met onze partners. Hiervan houden we je via deze nieuwsbrief op de hoogte. Binnenkort meer!

Leerlingbouwplaatssubsidie stopt

In onze nieuwsbrief van 27 oktober berichtten wij dat er weer aanvragen voor leerlingbouwplaatsen ingediend konden worden. Helaas moeten wij mededelen dat met ingang van 1 januari 2017 deze subsidie stopt. Dit betreft zowel de opdrachtgevers- als ook de aannemerssubsidie.

Concreet houdt dit in dat vanaf 1 januari 2017 geen enkele leerlingbouwplaatsweek meer vergoed wordt. In verband met afhandeling naar de subsidieverstrekkers verzoeken wij je de leerlingbouwplaatsweken tot en met 31 december 2016 zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 april 2017, bij ons in te dienen.


Abonneer op deze nieuwsbrief