Donderdag 30 november 2017
Nieuwsbrief voor bedrijven

Werk veilig. Houd plezier. Kijk vooruit. Naar het werk in de toekomst. Zorg ervoor dat je werknemers duurzaam inzetbaar zijn. Dat gaat niet vanzelf. Want tijden veranderen. De bouw- & infrasector verandert. Wat betekent dit voor de langdurig productieve inzet van mensen? Voor de toekomst van je bedrijf? Wij van Volandis zetten je als werkgever aan hierover na te denken. Met gezonde en gemotiveerde mensen behaal je immers de beste resultaten. We helpen ook. Met advies. Met ondersteuning. En met de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Je ontvangt een DIA-bedrijfsadvies en tools om zélf concreet aan de slag te gaan. Merk het zelf: bewust werken wérkt.

Gezocht: vakmensen

De sector staat te springen om vakmensen. Om te kunnen voldoen aan de vraag en verwachte groei is behoud van oudere werknemers essentieel, maar zijn er ook vele nieuwe mensen nodig. Er is een grote behoefte aan allerlei soorten vakmensen. Niet alleen technisch, maar vooral ook jongeren die sterk zijn in ontwerp en/of planning.

Lees meer over de campagne 'Je gaat het maken' van Bouwend Nederland
Bedrijfstakvergoeding voor uitgevoerde Intredekeuring in 2017

Bedrijven die in 2017 een Intredekeuring laten uitvoeren, kunnen via ons een bedrijfstakvergoeding ontvangen. Voorwaarde is dat de Intredekeuringen zijn uitgevoerd door arbodiensten die een samenwerkingsovereenkomst met Volandis hebben. Hoe kun je deze vergoeding ontvangen?

Lees meer
Oproep: testen toolbox Duurzame Inzetbaarheid

Volandis heeft een nieuwe toolbox Duurzame Inzetbaarheid (DI) ontwikkeld. Deze toolbox geeft werkgevers de mogelijkheid met hun werknemers dieper na te denken over de eigen duurzame inzet. Ook kun je met deze toolbox op eenvoudige wijze zien hoe het ervoor staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

We willen deze toolbox in de praktijk testen onder zowel grote (>50 medewerkers) als kleine (<50 medewerkers) bedrijven. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail met je naam, telefoonnummer en bedrijfsnaam naar diabedrijven@volandis.nl. Een van onze adviseurs neemt vervolgens contact met je op. Alvast bedankt!

Wat is het verschil tussen het PAGO en de DIA?

Het PAGO is sinds jaar en dag bekend: de werknemer vult een vragenlijst in, de doktersassistent doet een aantal metingen (gehoor, gezichtsvermogen, lengte, gewicht, bloeddruk, polsslag, longfunctie, bloed en voor werknemers van 40 jaar en ouder ook een hartfilmpje) en de bedrijfsarts gaat met de werknemer in gesprek over de vragenlijst en het resultaat van de metingen. De bedrijfsarts geeft advies over hoe je gezond en veilig kunt blijven werken en adviseert over leefstijl, zoals roken en bewegen.

Lees meer over de DIA
Image Caption
Aandacht voor asbest

Recent is er veel aandacht geweest voor asbest: in een aantal gevallen bleek er asbest te zitten in het grit dat werd gebruikt bij gritstralen. 

Maak je je zorgen over blootstelling van je personeel aan asbest en heb je behoefte aan advies? Neem dan contact op met je arbodienst.

Geef ook eens de Volandis toolbox aan je personeel. Heb je nog vragen? Bel dan de Volandis Vraagbaak: 0341-499299.

Lees meer over asbest op onze website
RI&E Bouwnijverheid

Met de online applicatie ‘RI&E Bouwnijverheid’ kun je als bedrijf op eenvoudige wijze zelf een risico-inventarisatie en -evaluatie en een plan van aanpak maken, zonder inschakeling van deskundigen. De RI&E is nu toegankelijk via deze link, maar wordt binnenkort opgenomen in het portaal mijnVolandis voor werkgevers. Ieder RI&E-account ontvangt hiervan bericht.

Veiligheid/BHV en de zelfstandige werknemer: hoe regel jij het?

Veel bedrijven zullen het probleem herkennen. Hoe regel ik de veiligheid en de BHV van werknemers die zelfstandig werkzaamheden uitvoeren en met wie ik, als bedrijf, een gezagsverhouding heb? Volgens de Arbowet artikel 3 ben je immers verplicht doeltreffende maatregelen te nemen als het gaat om eerste hulp bij ongevallen. Neem dit voorbeeld: een timmerman van de afdeling service en onderhoud voert ergens zelfstandig een klus uit en valt van een trapje, met ernstig letsel tot gevolg. Hoe zit het hier met de BHV?

Laat ons weten welke maatregelen jij neemt
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Aan welke verplichtingen moeten jij en je werknemers voldoen?

Als werkgever ben je verplicht Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's) aan je werknemers ter beschikking te stellen. Werknemers moeten deze beschermingsmiddelen vervolgens gebruiken. Voordat je als werkgever overgaat op het beschikbaar stellen van PBM's, dien je in de aanpak de arbeidshygiënische strategie te volgen. Deze bestaat uit een aantal stappen. Maar vergeet niet, de PBM's zijn het laatste redmiddel voor bescherming tegen risico's.

Lees meer
Vlog #10: Achter de schermen bij...

Duurzame inzetbaarheid: een verantwoordelijkheid van ons allemaal?

We vroegen het aan twee werkgevers: Sofie van Meerkerk (HRM, Steigerbouw Van der Panne b.v.) en Jan de Ruiter (werkgever, Verheij Infra b.v.). Hoe kijken zij hier tegenaan en wat speelt er binnen hun organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid?

Bekijk de vlog en/of lees het artikel
Volandis op social media

Op de hoogte blijven van nieuws van Volandis, onze partners en ontwikkelingen in de sector? Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn. Is een bericht de moeite waard om te delen? Help dan mee het gesprek gaande te houden in de sector.

Met jouw contacten kunnen we de beweging maken naar Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit.

Vorige nieuwsbrieven

Een nieuwsbrief gemist? Bekijk onze voorgaande nieuwsbrieven op de website.

Stuur de nieuwsbrief door naar je medewerkers.

Mogelijk is de informatie in deze nieuwsbrief ook interessant voor je medewerkers. Stuur de nieuwsbrief daarom door, of plaats de berichten op bijvoorbeeld het intranet. Zo is iedereen goed geïnformeerd over duurzame inzetbaarheid.


Abonneer op deze nieuwsbrief