Vrijdag 10 maart 2017
Nieuwsbrief voor werknemers

Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector. We richten ons op het optimaal ondersteunen van werknemers en werkgevers bij hun invulling van duurzame inzetbaarheid. En dagen jou uit hier zelf mee aan de slag te gaan. Werknemers en bedrijven kunnen met al hun vragen rondom de thema's Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit bij ons terecht.

Stand van zaken nascholingscursussen leermeesters

Leermeesters vormen een belangrijke schakel tussen de theorie en praktijkopleiding van een leerling. Om up to date te blijven op het gebied van het begeleiden en beoordelen van leerlingen, is het voor een leermeester nodig iedere twee jaar een nascholingscursus te volgen. Volandis organiseert deze cursussen. Dit jaar deden we dat in samenwerking met alle opleidingsbedrijven en BouwCirkel. Volandis voerde de regie. In totaal moeten er 7.000 leermeesters worden nageschoold. Vanaf 12 maart wordt de eerste van 244 cursusdagen gegeven.

Lees meer
Ingeademde concentraties chemicaliën bij het aanbrengen van koudplast wegmarkering relatief laag

Wegmarkeerders ademen bij normale werkzaamheden met koudplast wegmarkeringen geen gevaarlijke grote hoeveelheden acrylaten en oplosmiddelen in. Uit een onderzoek dat in 2016 werd uitgevoerd, blijkt dat alle gemeten concentraties ruim onder de maximaal toegestane waarden blijven.

Lees meer
Certificering: wat kan EVC voor je doen?

Medewerkers in de bouw en infra lopen in toenemende mate aan tegen certificeringseisen. Dit speelt bijvoorbeeld in de bestratingsbranche, de ondergrondse infrastructuur en de betonreparatie. Steeds meer medewerkers krijgen te maken met nieuwe eisen op het gebied van aantoonbare certificaten en diploma’s.

Als ervaren “oudere” vakman is het plotseling moeten voldoen aan de eis een vakdiploma te behalen, een hele opgave. Vaak wil men daarvoor niet meer naar school (ROC). Een dergelijke opleiding vindt veelal plaats in de avonduren, gedurende één of meerdere jaren.

Het ervaringscertificaat
Een uitstekend alternatief is het volgen van een EVC-traject. Je behaalt een ervaringscertificaat,  die je onder bepaalde voorwaarden kunt omzetten (verzilveren) in een officieel erkend mbo-diploma. Hiermee kun je aan de eisen van de certificerende instantie voldoen. In het EVC-traject helpen we je bij het in beeld brengen van je ervaring. Dit is maatwerk. We houden rekening met jouw mogelijkheden en ervaring.

Een EVC-traject is kosteloos voor medewerkers die vallen onder de bouw-cao.

Meer informatie over EVC
Belangrijke informatie over veilig en gezond werken blijven ontvangen?

Een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid is het thema 'Werk veilig'. Zowel werknemer als werkgever zijn verplicht maatregelen te nemen om de risico's die het werken in de bouw en infra met zich meebrengt, zoveel mogelijk te voorkomen/beperken. Hoe bewaak jij de veiligheid en gezondheid op de werkvloer?

Volandis houdt je op de hoogte van veranderingen, vernieuwingen of aanpassingen op het gebied van veiligheid in de sector. Denk bijvoorbeeld aan het verwerken van asbestrapporten in de V&G-planner of het aanpassen van de branche RI&E in verband met de veranderingen voor de preventiemedewerker. Dit doen we via de nieuwsbrief en de website, en in de toekomst wellicht via een mijn-omgeving. We brengen dus geen magazines, folders of andere gedrukte documenten uit. 

Wil je geen nieuws missen? Houd onze nieuwsbrief dan in de gaten. Zo blijf je altijd op de hoogte en voorkom je dat je in gebreke bent op de wettelijke verplichtingen. Is dit bericht relevant voor werknemers in jouw omgeving? Stuur het dan door.

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Volandis op social media

Op de hoogte blijven van nieuws van Volandis, onze partners en ontwikkelingen in de sector? Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Vorige nieuwsbrieven

Abonneer op deze nieuwsbrief