Interessant nieuws voor de Dakdekkersbranche !

Geen afbeeldingen? Webversie

Naar de website van SKG-IKOB

Interessant nieuws voor de Dakdekker!

Deze maand presenteren wij weer ons laatste nieuws over
dakdekken, PV-elementen en metalen dak- en gevelbekleding

Pilotbedrijven gezocht voor certificatie zonnepanelen

SKG-IKOB heeft de nieuwe BRL 9933 voor de montage van PV-elementen ontwikkeld. Op dit moment zijn wij op zoek naar 3 bedrijven die als eerste hun certificaat willen halen. Het doel is om met de pilot ook veel bekendheid te geven aan de regeling en daar profiteert u van. Bent u reeds gecertificeerd? Dan kunt u de eisen van BRL 9933 snel implementeren in uw bedrijfsvoering.  U ontvangt na de succesvolle toelating het eerste KOMO-certificaat voor het plaatsen van PV-elementen.
 
Wat wij de eerste 3 pilotbedrijven bieden:
-           Feestelijke uitreiking van de eerste certificaten met een persbericht
-           Plaatsing van een bericht van de uitreiking in het vakblad Duurzaam Gebouwd
-           Vermelding van de uitreiking als nieuws op de website van SKG-IKOB
-           Vermelding op de Linkedin pagina van SKG-IKOB Certificatie
-           Vermelding in de nieuwe digitale nieuwsbrief van het Gevel- en Daknieuws

 

Monumentale pannendaken: een vak apart

Binnenkort wordt gestart met het opstellen van een uitvoeringsrichtlijn (URL) voor historische panbedekking. De URL is een initiatief van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en vereniging Het Hellende Dak (HHD).  Het doel van de uitvoeringsrichtlijn is het maken van duidelijke, landelijk geldende afspraken over de manier waarop een panbedekking wordt onderhouden en gerestaureerd. De focus ligt daarbij op monumenten, maar een aannemer of eigenaar kan de richtlijn ook bij andere historische panden gebruiken.

 

Cijfers 2015 bekend, 571 inspecties uitgevoerd op daken

Jaarlijks rapporteert SKG-IKOB aan haar College van Deskundigen. Dit college bestaat uit een vertegenwoordiging van alle marktpartijen, zowel van producenten als van verwerkers.

Voor dakdekken hellende daken (BRL 1513) is het aantal certificaathouders gegroeid van 49 naar 50. Er is in het totaal 983.000 m2 dak aangemeld, dit is 333.000 m2 meer dan verwacht! De groei is vooral waar te nemen in het aantal nieuwbouwprojecten. In totaal zijn er 492 inspecties uitgevoerd (439 voor dakpannen, 44 voor natuursteenleien en 9 voor de montage van prefab dakelementen). Voor metalen dak- en gevelbekleding (BRL 5212) is het aantal certificaathouders gegroeid van 24 naar 25. Er zijn 79 inspecties uitgevoerd.

Een belangrijk aandachtspunt is het insturen van de weekmeldingen waarop de inspecties worden ingepland. Medio 2016 wordt daarom een nieuw systeem ingevoerd dat klantvriendelijker is. Dit jaar wordt een gewijzigde vorm van inspectie- en bedrijfsbezoek rapportages geïmplementeerd. Ook wordt het sanctiebeleid verder ontwikkeld. Er zijn 3 nieuwe inspecteurs aangetrokken en alle inspecteurs worden zowel intern als extern verder opgeleid en gekwalificeerd.

 
 
 

Wist u dat SKG-IKOB Certificatie ook uw VCA, ISO en MVO kan verzorgen?

  • VCA* / VCA**
  • ISO 9001
  • ISO 14001 (milieu)
  • Bouwen aan MVO

Klik hier voor meer informatie of stuur een email om direct contact op te nemen.

 

Wilt u meer weten over de KOMO-certificatie van uw bedrijf?  Neem dan contact op met Leen Iseger, projectleider voor dakdekken en zink.