Interessant nieuws voor de na-isolatie en stapelbouw !

Geen afbeeldingen? Webversie

Naar de website van SKG-IKOB

Interessant nieuws voor de na-isolatie en stapelbouw!

Deze maand presenteren wij weer ons laatste nieuws over
na-isolatie, metsel- en voegwerk en gevelrenovatie

Na-isolatietestwand binnenkort operationeel!

Binnenkort wordt de nieuwe testopstelling voor na-isolatiemateriaal formeel geopend. Het is een laboratoriumwand gemaakt van metselwerk die met verschillende spouwbreedtes de pakking van minerale wol kan controleren. Met speciale adapters worden verschillende diameters van nozzles getest. Op de foto ziet u vast een sneak-preview. De wand is bevestigd op een aluminium rails. Onder de wand is een aluminium opvangbak bevestigd voor de wol. Aan de achterzijde wordt de pakking gecontroleerd met sensoren.

 
 

Certificaathouder aan het woord: Lars van Engelen

Deze maand vertelt Lars van Engelen van Van Engelen Metselwerken uit Gilze over zijn ervaring met het KOMO-certificaat. Zijn eerste introductie is duidelijk: “De jongens letten beter op de kwaliteit vanwege de onaangekondigde inspecties.” Hij is zeer enthousiast over de positieve invloed van het certificaat op zijn bedrijf. De KOMO-certificatie komt de kwaliteit van de zowel de bedrijfsvoering als van het metselwerk ten goede. Van Engelen Metselwerken is nu een jaar gecertificeerd en heeft 30 man in de uitvoering. Lars: “Omdat van de inspecties een mooi rapport met foto’s wordt gemaakt kan ik zelf ook goed zien wat er op de bouw gebeurt. Nu vallen zaken meer op die voorheen niet opvielen, bijvoorbeeld het goed uitkrabben van het metselwerk. De inspecteurs geven ook goede tips voor de kwaliteitsborging.”

 
 

Start KOMO BRL 1330 steenstrips 

Op korte termijn zal er een aftrap plaatsvinden voor het opstellen van een nieuwe richtlijn voor het testen en aanbrengen van steenstrips. Dit zal in nauwe samenwerking gebeuren met o.a. de brancheverenigingen KNB en AFNL. Het laboratorium van SKG-IKOB test reeds complete gevelsystemen met steenstrips op duurzaamheid, sterkte en vochtdoorslag. Voor diverse systemen is ook een Europese en Nationale Goedkeuring afgegeven. Met de BRL wordt het mogelijk om nieuwe systemen te voorzien van een KOMO-attest. Daarnaast wordt de verwerking gecertificeerd. Dus ook de gespecialiseerde aannemers kunnen zich onderscheiden.

 
 

Mirjam Bart blikt terug op de finale ‘NK Metselen’ 2016

De finale van het 64e NK Metselen vond plaats in Emmen van 12 tot en met 15 april 2016, bij Woonwijkcentrum Holdert, onderdeel van de Treant Zorggroep. Woonwijk-centrum Holdert is gevestigd op een AA-locatie in het centrum van Emmen, vlakbij Belevingspark Wildlands Adventure Zoo. Mirjam Bart maakte namens SKG-IKOB deel uit van de jury en kijkt terug op een geslaagde finale in Emmen: “Het was een uitdaging en het was vooral erg leuk om te doen.”

 
 

Cijfers 2015 bekend, 192 inspecties uitgevoerd op metselwerk

Jaarlijks rapporteert SKG-IKOB aan haar College van Deskundigen. Dit college bestaat uit een vertegenwoordiging van alle marktpartijen, zowel van producenten als van verwerkers. Voor de regeling Metselen, lijmen, voegen en renovatieankers (BRL 2826) was het aantal certificaathouders per 31 december 26 stuks. In totaal zijn er 192 bouwplaatsinspecties uitgevoerd. Medio 2016 wordt een nieuw en eenvoudig systeem ingevoerd voor het opsturen van werkmeldingen. Ook wordt dit jaar een gewijzigde vorm van inspectie- en bedrijfsbezoek rapportages geïmplementeerd. Er zijn 3 nieuwe inspecteurs aangetrokken en alle inspecteurs worden zowel intern als extern verder opgeleid en gekwalificeerd.

 
 
 

Wist u dat SKG-IKOB Certificatie ook uw VCA, ISO en MVO kan verzorgen?

  • VCA* / VCA**
  • ISO 9001
  • ISO 14001 (milieu)
  • Bouwen aan MVO

Klik hier voor meer informatie of stuur een email om direct contact op te nemen.

 

Wilt u meer weten over de KOMO-certificatie van uw bedrijf?  Neem dan contact op met Patrick Bart, projectleider voor gemetselde gevels en na-isolatie.