Stapdialoog - Samenwerken versterken

Samenwerken, maar dan anders...

Inburgeringscursus voor managers - Joop Swieringa

Agora model van René Gude: De wereld is eenvoudiger dan je denkt!

Teams in flow door combinatie Scrum & STAP-dialoog

Participatie en innovatie dreigen te mislukken

Dialoogtheater; ervaar de resultaatgerichte dialoogcultuur

De Logica van het Gevoel

Slim samenwerken met blockchain organiseren

Joop Swieringa

Managementtaal zit samenwerken behoorlijk in de weg.
Wie dat niet gelooft, doet er goed aan de inburgeringscursus van Joop Swieringa te volgen. Hij schreef onlangs het boek "Inburgeringscursus voor managers". Het boekje is voortgekomen uit zijn verwondering over het merkwaardige, verdoezelende taalgebruik van managers. Volgens Joop is managementtaal gewoon machtstaal, die wil verdoezelen dat ze machtstaal is. Een taal die bedoeld is om te beheersen wat inmiddels niet beheerst kan worden. Een taal overigens, die je wel moet beheersen, anders kan je het als manager voor wat betreft je carrière wel vergeten.

LEES VERDER

Agora model; de wereld is eenvoudiger dan je denkt!

Het agoramodel is een versimpeling van de wereld om er met elkaar over te kunnen praten. Het viel René Gude op dat door de eeuwen heen steeds dezelfde gebouwen verschijnen rond het plein in dorpen en steden. Dat sterkte hem in zijn uitgangspunt dat deze gebouwen staan voor sferen, waar de belangrijke thema’s aan de orde komen die ons leven bepalen. Hoe gebruik je het model om samenwerken betekenis te geven?

LEES VERDER

Teams in flow door combinatie Scrum & STAP-dialoog

Peter van Winkel is een gecertificeerd en bezield STAP-dialoog begeleider en een groot Scrum fan.

Lees over zijn werkwijze bij het Logistiek Centrum van de Koninklijke Luchtmacht en waarom de commandant van dit onderhoudsbedrijf van de Luchtmacht aan Peter vroeg om langer te blijven als innovatiemanager om vooral de ketensamenwerking te verbeteren.

 

LEES VERDER

Participatie en innovatie dreigen te mislukken

Hoe innoveren we het samenwerkend vermogen? De innovatie in de zorg neemt een grote vlucht en tegelijk wordt met inbreng van gemeentes de zorg anders ingericht. Dit terwijl we maar moeizaam onze vertrouwde manier van samenwerken loslaten. Als dat zo blijft zal de hulpvrager weinig profijt hebben van alle veranderingen. Het komt nu aan op anders samenwerken. Welke innovatie past daar bij?

LEES VERDER

Dialoogtheater; ervaar de resultaatgerichte dialoogcultuur

In combinatie met praktische hulpmiddelen kan het dialoogtheater worden ingezet als belangrijke stap naar duurzame cultuurverandering. Een cultuur waarin de kracht van de resultaatgerichte dialoog wordt ingezet. Waar we samen betekenis geven, vertrouwen ontwikkelen en delen bewust opgeroepen om in een prettige sfeer tot prestatie te komen.

LEES VERDER

De Logica van het Gevoel

De wereld waarin wij samenwerken wordt steeds complexer. De dynamiek waarbinnen we samenwerken vorm geven, neemt verder toe. Zoals ook het aantal mensen dat bezwijkt onder de tijdsdruk of zinloosheid van hun werk. Zouden we niet wat meer vanuit ons gevoel moeten werken? Is er een manier om gevoel een plek te geven en helpt dat om complexiteit, dynamiek en werkdruk het hoofd te bieden?

LEES VERDER

Slim samenwerken met blockchain organiseren

Paul Bessems heeft het in deze blog over ‘Organizing by Design’ en ‘Blockchain by Design’. Dat wil zeggen dat we ons primair niet richten op het veranderen van het bestaande samenwerkingsverbanden, maar op fundamenteel vernieuwen. Vanaf de fundamenten en kleinste bouwstenen bouwen we nieuwe samenwerkorganisaties, waarbij bestaande opdrachten of projecten overgeheveld kunnen worden naar nieuwe organisaties.

LEES VERDER
Bel mij voor een afspraak

Inhouse teamdag

Wil je met je collega's ervaren hoe je samen snel meer verantwoordelijkheid ontwikkelt,tijdwinst boekt, betrokkenheid vergroot? Hoe je samen zachte en harde factoren verbindt? En snel vertrouwen ontwikkelt?

INFORMEER MIJ

Open aanbod

Wil je meer weten over de opbrengst gerichte dialoog? Wil je ervaren hoe je samenwerken versterkt? Er zelf mee aan de slag? Bekijk ons aanbod met open inschrijving.

DATA + AANMELDEN

Gratis uitproberen

Binnen 24 uur ontvang je een inlogcode en kun je direct gratis kennismaken met de STAP-dialoog. Je doet het zelfonderzoek in de IK-fase op basis van een eigen thema.

UITPROBEREN
Bel, mail of bezoek de website
0343 59 77 10  |  info@stapdialoog.nl  |  www.stapdialoog.nl 2013 © STAP-dialoog

Afmelden