Forward icon

“Børspolitiet” tillader ratslør i prognoserne

JP Finans bringer den 16.3. en artikel med udtalelse fra bl.a. DIRF's formand Claus I. Jensen, om den enorme usikkerhed, som coronaudbruddet skaber og vanskelighederne med at give guidance til markedet.

Virksomheder bokser med, hvor meget ratslør og usikkerhed de må lægge ind i deres prognose. Finanstilsynet og fondsbørsen giver dem lov til at være meget usikre på fremtiden. Link til artikel

Coronavirus (COVID-19) i Danmark: Om generalforsamlinger og intern viden - opdateret nyhedsbrev fra Bech-Bruun

COVID-19 spreder sig hastigt i øjeblikket, og myndighederne opfordrer til at udskyde eller aflyse alle arrangementer med mere end 100 deltagere. Folketinget vedtog derudover den 12. marts 2020 lovforslag L 133 om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (”Hasteloven”). Hasteloven giver bl.a. sundheds- og ældreministeren hjemmel til at indføre forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer mv., herunder generalforsamlinger.

  • Kan selskabet aflyse en allerede indkaldt generalforsamling pga. COVID-19-situationen?
  • Kan selskabet udskyde en allerede indkaldt generalforsamling pga. COVID-19-situationen?
  • Kan selskabet være forpligtet til at aflyse generalforsamlingen pga. COVID-19-situationen?
  • Kan selskabet afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling i stedet for en fysisk generalforsamling pga. COVID-19-situationen?
  • Kan selskabet afholde delvis elektronisk generalforsamling pga. COVID-19-situationen?

Link til hele artiklen med spørgsmål og svar til emnet hos Bech-Bruun.

COVID-19 og børsretlige overvejelser - Kromann Reumert

COVID-19, eller coronavirus, har stor bevågenhed i øjeblikket og bliver tæt fulgt af myndigheder, virksomheder og private. I denne nyhed ser vi nærmere på, hvilke overvejelser børsnoterede selskaber bør gøre sig i den forbindelse.

Link til nyhederne fra Kromann Reumert

ESMA anbefalinger vedr. COVID-19, oplysningsforpligtelser og finansielle forventninger

ESMA anbefaler, at udstedere sikrer:

  • At der i henhold til gældende MAR-forpligtelser sker offentliggørelse af enhver relevant og væsentlig information vedrørende påvirkning af COVID-19 på virksomhedens grundlæggende forudsætninger, finansielle forecasts eller finansielle situation,
  • At der skabes gennemsigtighed i den finansielle rapportering, herunder så vidt muligt gennem kvalitativ og kvantitativ vurdering af påvirkningen på forretningen, den finansielle situation og økonomisk performance. Dette bør medtages i årsrapporten (hvis ikke allerede færdiggjort) eller i forbindelse med kvartals- og delårsrapporteringen,
  • At deres kontinuitetsplanlægning og beredskab er klar.

Læs hele opdateringen hos Gorrissen Federspiel inklusive link til ESMA-anbefalingen

IR-ansatte: Coronavirus er en helt ny situation

Udbruddet af coronavirus er en helt ny situation for IR-afdelingerne i globale virksomheder. Medarbejderne forsøger at tage højde for udviklingen og svare på spørgsmål fra nervøse investorer, men det er svært at navigere i en situation, der konstant udvikler sig, lyder det.

DIRF har taget pulsen hos Vestas, Carlsberg og GN Store Nord og hørt, hvilke konsekvenser de oplever. Link til artiklen her (fra d. 6. marts).

Finanstilsynet vil imødekomme praktiske problemer i de finansielle virksomheder

Finanstilsynet vil så vidt muligt imødekomme de praktiske problemer, som finansielle virksomheder oplever som følge af situationen omkring COVID-19. Hvor det er muligt, og hvor der et konkret behov, vil Finanstilsynet dispensere fra regler og tidsfrister.

Link til opdateringen fra 12. marts

Nasdaq: Harmonized Nordic Main Market Rulebook of Shares

The Common Nordic Rules cover the framework for Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Stockholm and Nasdaq Clearing within the areas of listing (Issuers Rules), cash equity trading (Member Rules) and trading in derivatives (Rules and Regulations of Nasdaq Derivatives Markets). First North MTF Rulebook is also a part of Common Nordic Rules.

The Main Market Rulebook will enter into force on 1 May 2020.