Geen afbeeldingen? Webversie

 
Naar de website van SKG-IKOB

Interessant nieuws voor de na-isolatie en stapelbouw!

Deze maand presenteren wij weer ons laatste nieuws over
na-isolatie, metsel- en voegwerk en gevelrenovatie

 
 
 
 
 

SKG-IKOB Certificatie aanwezig op de Voegvakdag 2016

Op 4 mei aanstaande vindt de Voegvakdag plaats in Veenendaal. Jeroen van der Eeze van SKG-IKOB is aanwezig om de laatste stand van zaken met betrekking tot de certificatie het hydrofoberen en reinigen van gevels toe te lichten. Daarbij wordt stil gestaan bij de toegevoegde waarde van certificatie, de aansluiting met de laatste ontwikkelingen rond de kwaliteitsborging en vooral bij veel praktijkvoorbeelden en techniek. 

De Voegvakdag is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Voegbedrijven, de VNV, en vindt plaats tussen 10.30 uur en 15.30 uur bij de Aannemersfederatie op de Nieuweweg 226 te Veenendaal.

Voor meer informatie en een overzicht van de andere workshops kunt u de website van de VNV raadplegen, www.vnv-voeg.nl

 
 
 

Nieuwe zoekfuncties in certificatendatabase

Met de verhuizing naar Geldermalsen is ook onze nieuwe huisstijl en website geïntroduceerd. Daarbij zijn ook de wensen van u en uw klanten verwerkt in onze certificatendatabase. Zo is er een ‘Google-achtige’ zoekfunctie toegevoegd. Daarmee kan op de inhoud van de scopes worden gezocht.

Verder is er bij het overzicht van bijvoorbeeld de certificaten op basis van BRL 2826 en BRL 2110 te zien welke scopes het bedrijf bezit. Zo kan er bijvoorbeeld snel worden geselecteerd op de inhoud, bijvoorbeeld voegwerk en renovatieankers bij BRL 2826 en minerale wol bij BRL 2110. 
Deze aanpassing was nodig omdat de certificatendatabase ook vaak wordt gebruikt bij de selectie van gespecialiseerde aannemers.

Klik op onderstaande button om naar de certificatendatabase te navigeren.

 
 
 
 

Update nieuwe uitvoeringsrichtlijn: Gevelreiniging

In 2015 is SKG-IKOB in samenwerking met o.a. de VNV en enkele reinigingsbedrijven gestart met het opstellen van een nieuwe richtlijn voor het reinigen van gevels.

De scope is beperkt tot het reinigen minerale ondergronden. Met behulp van actie, chemie en tijd is het mogelijk om gevels goed te reinigen. Onvoldoende kennis van het type vervuiling of van de ondergrond kan leiden tot fouten bij het reinigen en tot (soms onherstelbare) schade aan de ondergrond. Omdat er veel verschillende soorten bedrijven werkzaam zijn in de branche die niet allen gevelspecialist zijn, was er een behoefte om de kennis vast te leggen in een document en bedrijven te kunnen certificeren met het KOMO merk.

Op initiatief van de VNV heeft SKG-IKOB een werkgroep ingeschakeld met experts uit de branche. Deze werkgroep heeft een uitvoeringsrichtlijn opgesteld. De afgelopen maanden heeft er een afstemming plaatsgevonden met de stichting ERM in een werkgroep voor het aparte hoofdstuk dat is opgesteld voor monumenten. Deze afstemmingsfase is afgerond en naar verwachting zal de nieuwe ‘URL’ in april worden gepubliceerd. Dit is de kritiekversie. Na het verwerken van de reacties uit de markt wordt het stuk definitief gemaakt. 

De nieuwe ‘URL’ maakt deel uit van de certificatieregeling onder BRL 2826 met onder andere de bestaande scopes van voegwerk en metselwerk. Bedrijven die al gecertificeerd zijn op basis van BRL 2826 kunnen daarmee eenvoudig hun scope uitbreiden. 

Wilt u meer weten over de nieuwe richtlijn?
Neem dan contact op met Jeroen van der Eeze.

 
 
 

Nieuwe testwand voor na-isolatie

In het laboratorium van SKG-IKOB wordt hard gewerkt aan de nieuw testwand voor het na-isoleren met minerale wol. De engineeringsfase is afgerond en de voorzetwand is gereed. Om alle situaties welke we in de praktijk tegen komen te kunnen toetsen zijn de afmetingen groter dan die van de vorige testwand. Zo zijn er gat vullende elementen geplaats welke kaders van deuren en kozijnen na bootsen om ook deze aansluitingen goed te kunnen beoordelen. 

Er zijn meerdere boorgaten aangebracht zodat de vulling met verschillende boorpatronen getest kan worden. De standaard gaten bootsen een 22 mm boordiameter na. Met behulp van passtukken kan dit worden aangepast naar 18 mm en naar 14 mm. De spouwbreedte is variabel instelbaar waardoor alle voorkomende spouwbreedte na te bootsen zijn. De standaard spouwbreedte bij de testen zal naar verwachting 40 mm en 60 mm zijn. De eis is dat de wand homogeen wordt gevuld en dat de ‘pakking’ van de minerale wol juist is. Dit is het gewicht aan isolatiemateriaal per inhoud (kg/m3).

De testmuur wordt gebruikt om per boordiameter toelating te doen voor de bedrijven die minerale wol willen gaan verwerken. Er wordt gekeken naar het boorpatroon dat zij uitzetten, naar de vulgraad en hoe zij omgaan met de machine instellingen. Daarnaast zal de testwand in de toekomst gebruikt worden om nieuwe innovaties te testen. Tevens kan de wand dienst doen voor het opleiden van vaklieden en het uitvoeren van praktijkexamens. 

Naar verwachting zal de gehele test opstelling over 8 weken gereed zijn. Op de foto ziet u het ‘buitenspouwblad’ van de testmuur. Aan de achterzijde van de testmuur zijn, om de praktijk maximaal na te bootsen, speciebaarden en spouwankers aangebracht. aan de voorzijde zijn kunststof strips met baksteen patroon aangebracht om een zo realistisch mogelijk boorpatroon te creëren. De dikte van het totale “buitenspouwblad” is 100 mm.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnold Hofland.

 
 
 

Wist u dat SKG-IKOB Certificatie ook uw VCA*, ISO en MVO kan verzorgen?

  • VCA* / VCA**
  • ISO 9001
  • ISO 14001 (milieu)
  • Bouwen aan MVO

Klik hier voor meer informatie of stuur een email om direct contact op te nemen.

 
 
 

Wilt u meer weten over de KOMO-certificatie van uw bedrijf?  Neem dan contact op met Patrick Bart, projectleider voor gemetselde gevels en na-isolatie.