Geen afbeeldingen? Webversie

Naar de website van SKG-IKOB

Als relatie van SKG-IKOB presenteren wij u onze “Nieuwsbrief Gebouwschil”. Zo houden wij u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van certificatie, beproevingen en keuringen.
 

 

EN 16034
BRAND- EN/OF ROOKWERENDE RAMEN EN DEUREN UPDATE

De coëxistentieperiode van EN 16034 gaat waarschijnlijk later dan 1 september 2016 in.

EN 16034 beschrijft de eisen voor het voeren van CE-markering en het afgeven van prestatieverklaringen (DoP’s) voor  brand- en/of rookwerende ramen en deuren. De norm is materiaal onafhankelijk en is van toepassing op alle brandwerende en/of rookwerende producten die bedoeld zijn om toegepast te worden in brand- en/of rookcompartimentering en/of vluchtroutes. 

Doordat het van kracht worden van EN 16034 consequenties heeft voor enkele andere Europese normen, dienen deze eerst aangepast te worden. Tijdens de SKG-IKOB informatiemiddagen over EN 16034 van enkele maanden geleden leek september hiervoor nog haalbaar.  In de vergadering van CEN Technical CommitteeTC33 in april 2016 is echter aangegeven dat de eerder vermelde datum van 1 september waarschijnlijk niet gehaald wordt.  Op dit moment wordt ingeschat dat in het meest gunstige geval de coëxistentieperiode van EN 16034 pas ingaat op 1 november 2016, maar dit kan ook 1 december 2016 worden.

Vanaf dat moment kan een fabrikant gecertificeerd worden door SKG-IKOB. Daarna is het toegestaan om de prestaties van de producten die op de markt gebracht worden te vermelden in een CE-markering en op een prestatieverklaring (DoP). De verplichting voor certificering geldt pas na het verstrijken van de coëxistentieperiode.

Wist u dat wij ook rookwerendheidsbeproevingen op ramen, deuren en gevels kunnen uitvoeren op basis van EN 1634-3?

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met Harm van Dartel: h.vandartel@skgikob.nl

 
 
 
 

VLUCHTDEUREN EN HANG- EN SLUITWERK CE-MARKERING

Fabrikanten van vluchtdeuren in buitengevels zijn wettelijk verplicht om gecertificeerd te zijn op norm EN 14351-1. Hiervoor dienen zij te beschikken over een gedocumenteerd Fabrieks Productiebeheersingsysteem (FPC-systeem). Dit om te waarborgen dat de op de markt gebrachte vluchtdeuren voldoen aan de prestaties die in de  CE-markering opgenomen zijn. Het FPC-systeem moet bestaan uit schriftelijke procedures, regelmatige keuringen en beproevingen en/of beoordelingen. 

Als onafhankelijke, door Europa aangewezen Notified Body verzorgt SKG-IKOB deze certificering. Een Certificate of constancy of performance verklaart dan officieel dat zowel het bedrijf als de producten aan alle eisen voldoen die in het kader van CE-markering gesteld worden.

Deze eisen gelden niet alleen voor fabrikanten van vluchtdeuren, maar ook voor fabrikanten en leveranciers van hang- en sluitwerk dat toegepast wordt in brand- of rookdeuren, zoals noodopeners (EN 179), panieksluitingen (EN 1125) en scharnieren (EN 1935). 

SKG-IKOB is aangewezen als Notified Body en daardoor uw partner voor het uitvoeren van ITT-beproevingen en certificeringen in het kader van o.a. CE-markering van vluchtdeuren en hang- en sluitwerkproducten.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met Martin Kloppenberg: m.kloppenberg@skgikob.nl 

 
 

BOUWPLAATSKEURING VLUCHTDEUREN

De expertise van SKG-IKOB wordt steeds vaker ingezet voor het beoordelen van de montage van gevelelementen op de bouwplaats. Deze verschuiving is niet vreemd omdat een aanzienlijk deel van de kwaliteit op de bouwplaats bepaald wordt. Door op het juiste moment een bouwplaatskeuring uit te laten voeren, worden montagefouten tijdig gesignaleerd. Dit biedt de mogelijkheid om gedurende het montageproces aanpassingen te doen. Hiermee wordt herhaling van montagefouten in een vroeg stadium voorkomen.

Naast technische aspecten zoals de luchtdichtheid, waterdichtheid en de oppervlaktebehandeling is het functioneren van het hang- en sluitwerk een toenemend aandachtspunt. Met name na montage van vluchtdeuren is het van belang dat de deur te openen is bij de daarvoor voorgeschreven krachten. SKG-IKOB beschikt over testapparatuur om dit op locatie te beoordelen. Hiermee wordt de opdrachtgever overtuigd van de kwaliteit van de geleverde dienst en leveren wij samen met u een bijdrage aan de vluchtveiligheid van gebouwen.

Wist u bovendien dat een groot deel van ons aanbod aan beproevingen op locatie uitgevoerd kan worden?

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met Martin Kloppenberg: m.kloppenberg@skgikob.nl 


Voor een volledig overzicht van onze diensten verwijzen wij u graag naar onze website www.skgikob.nl

 
 

Wist u dat SKG-IKOB Certificatie ook uw VCA, ISO en MVO certificatie kan verzorgen?

  • VCA* / VCA**
  • ISO 9001
  • ISO 14001 (milieu)
  • Bouwen aan MVO

Klik hier voor meer informatie of stuur een email om direct contact op te nemen.