Geen afbeeldingen? Webversie

Naar de website van SKG-IKOB

Als relatie van SKG-IKOB presenteren wij u onze “Nieuwsbrief Gebouwschil”. Zo houden wij u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van certificatie, beproevingen en keuringen.
 

 

INGANGSDATUM EN 16034 GEPUBLICEERD IN OJEU
BRAND- EN/OF ROOKWERENDE RAMEN EN DEUREN UPDATE

Onlangs heeft u in onze nieuwsbrief kunnen lezen dat de coëxistentieperiode van EN 16034 waarschijnlijk later dan 1 september 2016 in zal gaan. In de OJEU (Official Journal of the European Union) van 10 juni jl. is een nieuwe ingangsdatum gepubliceerd. De EN 16034 zal twee maanden later ingaan op 1 november 2016 en loopt tot 1 november 2019.

Vanaf 1 november 2016 kan een fabrikant gecertificeerd worden door SKG-IKOB. Daarna is het toegestaan om de prestaties van de producten die op de markt gebracht worden te vermelden in een CE-markering en op een prestatieverklaring (DoP). De verplichting voor certificering geldt pas na het verstrijken van de coëxistentieperiode.

Wist u dat wij ook rookwerendheidsbeproevingen op ramen, deuren en gevels kunnen uitvoeren op basis van EN 1634-3?

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met Harm van Dartel: h.vandartel@skgikob.nl

 
 
 

Wist u dat SKG-IKOB Certificatie ook uw VCA, ISO en MVO certificatie kan verzorgen?

  • VCA* / VCA**
  • ISO 9001
  • ISO 14001 (milieu)
  • Bouwen aan MVO

Klik hier voor meer informatie of stuur een email om direct contact op te nemen.