Nieuwsbrief Gebouwschil

Geen afbeeldingen? Webversie

Naar de website van SKG-IKOB

Als relatie van SKG-IKOB presenteren wij u onze “Nieuwsbrief Gebouwschil”. Zo houden wij u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van certificatie, beproevingen en keuringen.
 

 

CERTIFICATIE VAN HEKWERKEN EN POORTEN
SPECIAAL AANBOD VOOR LEDEN VAN DE NHI

Met een SKG-IKOB KOMO certificaat op BRL 4108 of BRL 4109 kan de klant snel en eenvoudig overtuigd worden van de kwaliteit van het eindproduct. Bovendien zullen interne faalkosten dalen door periodiek toezicht op uw productie en/of montage door SKG-IKOB. Deskundige keurmeesters wijzen u op de mogelijkheden voor kwaliteitsverbeteringen in de productie, de montage en in het beheersingsproces.

Certificatie van de productie
Gedurende het certificatieproces op BRL 4108 worden bij de fabrikant de producten beoordeeld op belangrijke aspecten zoals gebruiksveiligheid, corrosiebestendigheid en beschikbaarheid van correcte montage en fundatievoorschriften. Bovendien wordt vastgesteld of het productieproces beheerst is en of er op adequate wijze met kwaliteitsborging wordt omgegaan.

Voor leden van de branchevereniging NHI, die in 2016 het certificaat behalen, heeft SKG-IKOB een speciaal aanbod en wordt het certificatieonderzoek aangeboden tegen de volgende tarieven:

Certificatie van een handbediende poort of hekwerksysteem:  €  995,00
Certificatie van een elektrisch bediende poort excl. uitvoeren ITT:  €  995,00
Certificatie van een elektrisch bediende poort incl. uitvoeren ITT:  € 1515,00

Certificatie van de montage
Gedurende het proces van heien van palen, het storten van de fundering en het plaatsen van het hekwerk of de poort kijkt onze keurmeester mee of de montage plaatsvindt volgens de montagevoorschriften en de eisen uit BRL 4109.

Voor leden van de NHI, die in 2016 het certificaat behalen, heeft SKG-IKOB een speciaal aanbod en wordt het certificatieonderzoek aangeboden tegen het volgende tarief:

Certificatie van de montage van hekwerksystemen of  poorten:  € 995,00

Een SKG-IKOB KOMO certificaat zorgt ervoor dat bedrijven zich kunnen onderscheiden en dat kwaliteit aantoonbaar wordt gemaakt. Dit geeft de klant vertrouwen in de keuze voor u als leverancier van hekwerken en poorten.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met Charles Wallert: c.wallert@skgikob.nl

 
 
 
 
Xentry® Speedgate

Xentry® Speedgate

BEPROEVINGEN OP HEKWERKEN EN POORTEN
VEILIGHEID BIJ ELEKTRISCHE AANDRIJVING - EN 12455

In het kader van CE-markering op garagedeuren en poorten volgens EN 13241-1 kan het noodzakelijk zijn om de prestaties van het product te laten bepalen. Voor enkele eigenschappen mag de fabrikant dit zelf, voor het merendeel dienen deze initiële type testen (ITT) door een Notified Body uitgevoerd te worden.

SKG-IKOB beschikt over de deskundigheid en apparatuur om de beproevingen op het gebied van gebruiksveiligheid volgens EN 12445 op uw locatie uit te kunnen voeren met als doel om vast te kunnen stellen dat aan de eisen overeenkomstig EN 12453 wordt voldaan.

Als onafhankelijke, door Europa aangewezen, Notified Body is SKG-IKOB uw deskundige partner voor het uitvoeren van initiële type testen (ITT) op EN 13241-1. De resultaten van deze testen kunnen gebruikt worden bij het opstellen van de CE-markering en de bijbehorende prestatieverklaring (DoP).

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met Charles Wallert: c.wallert@skgikob.nl 

 
 


Voor een volledig overzicht van onze diensten verwijzen wij u graag naar onze website www.skgikob.nl

 
 

Wist u dat SKG-IKOB Certificatie ook uw VCA, ISO en MVO certificatie kan verzorgen?

  • VCA* / VCA**
  • ISO 9001
  • ISO 14001 (milieu)
  • Bouwen aan MVO

Klik hier voor meer informatie of stuur een email om direct contact op te nemen.