Interessant nieuws voor de na-isolatie en stapelbouw!

Geen afbeeldingen? Webversie

Naar de website van SKG-IKOB

Interessant nieuws voor de na-isolatie en stapelbouw!

Deze maand presenteren wij weer ons laatste nieuws over
na-isolatie, metsel- en voegwerk en gevelrenovatie

 

Feestelijke opening nieuwe testwand na-isolatie

Op 1 september jl. is de nieuwe testwand voor na-isolatie van SKG-IKOB in Geldermalsen geopend door dhr. R. van Boxtel, voorzitter van VENIN (Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland). De wand is bedoeld om zowel de producten en machines te keuren en om het uitvoerend personeel van na-isolatiebedrijven op te leiden. Het is de enige permanente testopstelling voor na-isolatiemateriaal in Nederland. In de testwand zijn meerdere boorgaten aangebracht zodat de vulling met verschillende boorpatronen getest kan worden.

 
 

Wijzigingen BRL Metselen en voegen

In verband met de harmonisatie van de BRL-en met Stichting KOMO hebben de BRL 2826 en de bijbehorende uitvoeringsrichtlijnen een nieuwe nummering gekregen. De URL-en zijn nu voorzien van een nummer dat ook het BRL-nummer draagt. Hiermee is de nummering een stuk eenvoudiger geworden.

Onlangs is er ook een nieuw wijzigingsblad uitgekomen van BRL 2826. Wat betekent dit voor u als certificaathouder? De belangrijkste wijzigingen zijn van redactionele aard vanwege een verdere harmonisatie met Stichting KOMO. Verder is het sanctiebeleid opgenomen en is de inspectiefrequentie een stuk eenvoudiger weergegeven in tabellen. Er wijzigt voor u dus niets in uw werkwijze voor het certificaat.

 
 

Nieuwe projectleider na-isolatie

SKG-IKOB heet Tom van Cuijk van harte welkom in onze organisatie. Tom zal de komende maanden langzamerhand het eerste aanspreekpunt worden voor verwerkers van na-isolatie. Voor de goedkeuring van de isolatieproducten en -systemen blijft Arnold Hofland het aanspreekpunt. Tom heeft een ruime ervaring in de isolatiesector. Hij neemt op termijn de rol van projectleider over van Patrick Bart, die deze een jaar lang heeft waargenomen.

 
 

Wijziging beoordelingscriteria metselwerk

In samenwerking met het Kennisnetwerk Baksteenmetselwerk van het KNB werkt SKG-IKOB aan nieuwe beoordelingscriteria voor metselwerk. Deze zijn onder andere opgenomen in de URL 2826-01 Metselen. Het betreft onder andere het voegverloop, de vlakheid en de voegbreedte. Het doel is om de criteria beter te laten aansluiten op de praktijk. Als de werkgroep gereed is zal de wijziging worden aangeboden aan het College van Deskundigen en volgt er een nieuw wijzgingsblad voor de URL.

 
 

Update nieuwe URL gevelreiniging

De nieuwe uitvoeringsrichtlijn voor het reinigen van (gemetselde) gevels heeft inmiddels ter visie gelegen. In de speciale editie van onze vorige nieuwsbrief hebben wij u hierover bericht. De binnengekomen reacties worden nu verwerkt door de technische begeleidingscommissie en het College van Deskundigen Stapelbouw. De verwachting is dat de URL dit najaar gereed is. Hierna worden de eerste gevelrenovatiebedrijven gecertificeerd voor gevelreiniging.

 
 
 

Wist u dat SKG-IKOB Certificatie ook uw VCA, ISO en MVO kan verzorgen?

  • VCA* / VCA**
  • ISO 9001
  • ISO 14001 (milieu)
  • Bouwen aan MVO

Klik hier voor meer informatie of stuur een email om direct contact op te nemen.

 

Wilt u meer weten over de KOMO-certificatie van uw bedrijf?  Neem dan contact op met Patrick Bart, projectleider voor gemetselde gevels en na-isolatie.