Facebook icon Forward icon

Virtuel undervisning, forlænget undervisningsperiode og online nærvær // Nyhedsbrev fra Hvidovre Gymnasium & HF, april 2020

Samfundets vanlige gang har taget en drejning, og det samme har hverdagen som elev og ansat på Hvidovre Gymnasium & HF. Undervisningsforløbet den sidste måneds tid har været udsat for en stor omstilling, eksamensperioden kommer til at se meget anderledes ud end den plejer, og studentertiden inviteter til nye, kreative traditioner. 

Midlertidig lukning af gymnasiet

Grundet regeringens tiltag for at begrænse spredningen af Coronavirus, lukkede gymnasiet ned for al fysisk undervisning fra den 12. marts. Fra den 12. marts og frem, er undervisningen blevet gennemført virtuelt.

Det har været en udfordring og en stor omvæltning for alle, men både elever og lærere har taget denne midlertidige, men nødvendige, omstilling i stiv arm. Læs mere om lærernes forskellige perspektiver på den virtuelle undervisning her.

Skolen er åben for afgangsklasserne igen, mens vores 1.G-, 1.HF-, 2.G- og GIF-elever vil fortsætte med at modtage al deres undervisning virtuelt, indtil vi hører nærmere fra regeringen.

Afgangsklasserne er tilbage

Den 20. april tog vi imod de første af vores afgangselever, der nu er tilbage på gymnasiet.

2.HF- og 3.G-klasserne modtager på nuværende tidspunkt næsten al deres undervisning fysisk på skolen.
Selvom 2.HF- og 3.G-eleverne er tilbage, er hverdagen slet ikke som den plejer på gymnasiet. Elevernes tilstedeværelse skal følge de sundhedsfaglige anvisninger, og det sætter præg på skoledagen.

Hver klasse har fået tildelt deres eget klasselokale. Her sidder hver elev ved deres eget enmandsbord, med to meter til sidemanden. Til hver klasse er der tilknyttet et toilet og en trappeopgang, som det kun er dem der må bruge, og håndvask er blevet en fast del af rutinen.

Læs mere om afgangselevernes hverdag og om hvordan Mira fra 3.B synes det er at være tilbage her.

Skoleåret forlænges med undervisning til 15. juni

Ministeriet har besluttet, at undervisningsperioden på ungdomsuddannelserne skal forlænges. Den forlængede undervisningsperiode skal dække de faglige huller, som den virtuelle undervisning kan have medført. Dette betyder, at eleverne skal op til færre eksamener, men til gengæld får forlænget undervisning.

Skoleåret forlænges med undervisning til den 15. juni. I de efterfølgende uger skal elever fra 3.G og 2.HF til deres afsluttende eksamener.

Alle 3.G’ere skal til eksamen i skriftlig dansk og mundtlig SRP. Derudover vil der være én eksamen til udtræk. Alle 2. HF’ere skal til eksamen i skriftlig dansk, skriftlig engelsk, mundtlig dansk og ét udtræksfag. Elever i 1.G, 2.G, 1.HF og GIF har ingen eksamener i år.

For alle de hold, der afsluttes til sommer, og hvor eleverne ikke kan komme til eksamen, vil der blive givet en afsluttende standpunktskarakter. Dette gælder også for HF og GIF, som normalt ikke får standpunktskarakterer. Disse karakterer kommer til at gøre det ud for deres eksamenskarakterer, i de fag hvor den planlagte eksamen er blevet aflyst.

Fejring af studenterne

Når vores 2.HF’ere og 3.G’ere bliver studenter til sommer, er chancen for at vi kan afholde de sædvanlige arrangementer som vi plejer, ikke særlig store.

Vi er allerede i fuld gang med at planlægge, hvordan vi skal sørge for at studenterne bliver fejret for fulde udblæsninger, på trods af regeringens restriktioner for sociale forsamlinger.

Vi samles virtuelt

I denne tid, hvor vi alle er i underskud på kontoen for kram og socialt nærvær, har vi fokus på at samles på andre måder end til fester, samlinger og fredagscaféer.

Vi ved, at det er vigtigt, at vores elever har mulighed for at opleve den stærke sociale sammenhængskraft vi har her på stedet, og derfor forsøger vi at lave ”erstatninger” for dette på vores online platforme. Vi savner vores elever, og gør hvad vi kan, for at vi kan hygge os sammen, hver for sig.

Den 23. april kl. 10 samledes vi alle til HvG-samling på skolens Facebookside. Se samlingen her.

Hold øje med vores Facebook og hjemmeside, for flere sociale arrangementer i den kommende tid.

Fuldt hus i 20/21

Vi er ved at have et overblik over elevoptaget for næste skoleår, og i den forbindelse kan vi med glæde fortælle, at vi starter for fuldt hus efter sommerferien.

I skoleåret 20/21 udnytter gymnasiet sin fulde kapacitet, og efter sommerferien starter vi altså med fem 1.G-klasser, to 1.HF-klasser og tre GIF-klasser.

Vi glæder os meget til at tage imod de mange nye studerende, torsdag den 13. august.