Interessant nieuws voor de na-isolatie en stapelbouw !

Geen afbeeldingen? Webversie

Naar de website van SKG-IKOB

URL Gevelreiniging nu ter visie!

Deze maand presenteren wij weer ons laatste nieuws over
na-isolatie, metsel- en voegwerk en gevelrenovatie

Tot 22 augustus ligt de nieuwe Uitvoeringsrichtlijn 20-104 ‘Gevelreiniging’ ter visie

Vanuit de gevelreinigingsbranche is er behoefte aan een richtlijn voor het reinigen van gevels van steenachtige materialen. SKG-IKOB heeft, in nauwe samenwerking met de VNV, het initiatief  genomen voor een nieuwe URL. De scope bestaat uit het reinigen van minerale ondergronden bij nieuwbouw (witte uitslag), renovatie en restauratie. Voor de restauratie heeft er een afstemming plaatsgevonden met de Stichting ERM.

De URL is door een begeleidingscommissie opgesteld bestaande uit de VNV, het KNB, TCKI, de RCE, Remmers Bouwchemie BV, FHB, Superlook, van der Haar, IMTO, Wildvank, Gevelconsultancy en SKG-IKOB.

Reinigingsmethoden die zijn uitgewerkt:
Chemisch reinigen
Stralen (mechanisch)
Stoomreiniging
Biologisch reinigen

IJsstralen
lees meer

Ook voor monumenten
De RCE heeft geparticipeerd in de begeleidingscommissie. Gedurende het proces is enkele keren afgestemd met betrokkenen vanuit de restauratiebranche (Gevelgilde, RVB, RCE, ERM). Het CCvD Restauratiekwaliteit van de ERM geeft een bindend advies op de inhoud van hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5 over monumenten is zo veel mogelijk opgezet volgens het ERM-model (inclusief restauratieladder).
lees meer

Deelcertificaten
Certificering voor nieuwbouw en renovatie zal plaatsvinden op basis van BRL 2826. Dit leidt tot een KOMO-certificaat. Op de hoofdstukken 1, 2, 3, en 5 is tevens de Beoordelingsrichtlijn onderhoud en restauratie monumenten (BRL ERM 4000) van toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat voor dit onderwerp zowel een KOMO-certificaat als een ERM-certificaat behaald kunnen  worden.
lees meer

Voor meer informatie en voor het indienen van uw reactie kunt u per e-mail contact opnemen met ing. J.R. van der Eeze van SKG-IKOB Certificatie.

 
 
 

Wist u dat SKG-IKOB Certificatie ook uw VCA, ISO en MVO kan verzorgen?

  • VCA* / VCA**
  • ISO 9001
  • ISO 14001 (milieu)
  • Bouwen aan MVO

Klik hier voor meer informatie of stuur een email om direct contact op te nemen.

 

Wilt u meer weten over de KOMO-certificatie van uw bedrijf?  Neem dan contact op met Patrick Bart, projectleider voor gemetselde gevels en na-isolatie.