logo logo

DIRFnyt - 21. december 2017

spacing
headerimg

Opdaterede best practice-anbefalinger fra DIRF

Der er gået halvandet år, siden MAR trådte i kraft, og de nye regler er nu blevet en integreret del af de børsnoterede selskabers hverdag. Implementeringen af MAR har betydet ændringer af IR-praksis på en række områder, og DIRFs best practice-udvalg har opdateret foreningens best practice-anbefalinger, så de afspejler den nye praksis inklusive råd og vejledning til, hvordan IR-arbejdet bedst muligt tilpasses og udføres under det nye ”regime”.

Link til artiklen med en beskrivelse af de væsentligste ændringer i DIRFs best practice-anbefalinger. Her har vi også bedt Jesper Wagener fra NNIT, David Moalem fra Bech-Bruun og Anne Bruun fra Finanstilsynet om at give deres syn på, hvordan implementeringen af MAR er gået, og hvordan praksis har udviklet sig.

Af: Dorte Samuelsen, Partner i Guidance og medlem af Best Practice-udvalget


DIRF medlemsmøder

Analyse af makroøkonomien og finansmarkederne ved indgangen til 2018

DIRF indleder det nye år med at invitere en af landets førende makroøkonomiske kommentatorer, Danske Banks chefstrateg Tine Choi Danielsen, til at præsentere sin analyse af den globale makroøkonomi, og hvilken påvirkninger der vil komme på finansmarkederne i året, der ligger foran os.

 • Hvad er det fremtidige scenarie for de finansielle markeder?
 • Kan væksten og det globale opsving fortsætte, eller er der tegn på en korrektion?
 • Hvilke påvirkninger kan ventes politisk med implikationer globalt og i Danmark?

Mødet finder sted den 16. januar kl. 8.00 - 10.00 hos Danske Bank, Laksegade 7, København K. - Bellevuesalen.

Tilmelding

----------------------------------------------------------------------------

Indtryk fra julebrunchen hos Nasdaq

Årets sidste medlemsmøde var igen den populære julebrunch i samarbejde med Nasdaq i deres hyggelige kantine. Der blev budt på brunch, og netværkssnakken med IR-kollegerne gik livligt rundt omkring ved bordene. Nasdaq Copenhagen stod for første indlæg ved Carsten Borring og Peter Legind-Hansen, som fortalte om årets forløb på børsen, udviklingen i noteringer og hvad man især arbejder med.

Link til ny bog om børsnotering i Danmark (dansk og engelsk version)

Herefter var turen kommet til Thomas Larsen, politisk redaktør, Berlingske til at give sin analyse af, hvordan stemningen er på Christiansborg.

Indtryk fra hele arrangementet findes her.


Medlemsnyt

Det glæder os at kunne byde velkommen til følgende nye medlem:

 • Orphazyme A/S
  - Anders Vadsholt, CFO
  - Sarah Maria Wilkens, Executive Assistant & IR Manager

IR nyheder, trends og best practice fra ind- og udland

 • Finanstilsynets nyhedsbrev - kapitalmarkedet
  Første nyhedsbrev med information om insiderlister, intern viden, ESMA Q&A om Markedsmisbrugsforordningen og ny lovgivning.
   
 • Erhvervsstyrelsen - Årsberetning fra Komitéen for god Selskabsledelse
  Beretningen indeholder dels en redegørelse for komitéens arbejde i det forgangne år, og dels den årlige undersøgelse af selskabernes efterlevelse af Anbefalingerne for god Selskabsledelse.
   
 • PwC - Årsnyt 2017
  Samling af de vigtigste nyheder inden for årsregnskabsloven, internationale regnskabsstandarder (IFRS), fondslovgivning, børsforhold og selskabsret – alt sammen med henblik på, at du kan være bedst muligt forberedt på den kommende regnskabssæson.
   
 • KommunikationsKartellet - Fremtidens investorkommunikation
  Med baggrund i den rivende udvikling både digitalt og finansielt gives her 6 tendenser, som vil påvirke fremtidens IR-arbejde.
   
 • 2017 Global Trends in Investor Relations - BNY Mellon
  This research spotlights issues such as gender equality in the IR profession and an increase in investor stewardship. Also IR response to critical market development such as the growth of passive investment and the headwinds affecting the global brokerage community.
   
 • LAB Risk and Viability Reporting
  This projekt report summarises observations on practices that investors find useful to their analysis and encourage companies to consider adopting the practices if appropriate. 


klik her for at afmelde nyhedsbrevet
annonor1
annonor2
annonor3
annonor4

annonor1
annonor2
annonor3
annonor4

annonor1
annonor2
annonor3
annonor4
annonor1
annonor2
annonor3
annonor4

Vil du annoncere?