Facebook icon Twitter icon Forward icon

Van de branche, voor de branche

Van de branche, voor de branche! Dat is het uitgangspunt van de Exameninstelling Schuld & Iinkomen (ExSI), die is ontstaan uit een initiatief van de branche Bewindvoering.

De examensinstelling heeft geen winstoogmerk en het examen Beschermingsbewind (BW) is ontwikkeld door de branche zelf. Het diploma zal na 17 april eigendom worden van de aangesloten branches. Op deze datum zullen een aantal branchepartijen met elkaar overeenstemming zoeken over de oprichting van een gezamenlijke stichting (stichting ExSI). De deelnemende branches zullen alle vertegenwoordigd zijn in het bestuur en zich inzetten voor de tot standkoming van een beroepsstandaard en borging van vakbekwaamheid.   

Leden NVVBC geven akkoord voor deelname aan stichting ExSI

Zoals hierboven al vermeld staat 17 april aanstaande de oprichtingsbijeenkomst van stichting ExSI gepland. Verschillende branchepartijen hebben aangegeven vervolgstappen te willen maken richting een sectorale beroepsstandaard. Om deel te kunnen nemen in de stichting zijn besturen druk om de eigen leden te informeren en te enthousiasmeren voor een mandaat voor deelname.
Op zaterdag 17 maart was Kees Boonman, senior adviseur bij eX:plain, aanwezig bij de algemene ledenvergadering (ALV) van de NVVBC om daar te praten over de ontwikkeling en meerwaarde van een beroepsstandaard. Hierbij stonden met name het belang voor de cliënt en de sectorale samenwerking centraal.
Na afloop heeft de ALV besloten om het NVVBC-bestuur te mandateren om deel te nemen aan de stichting ExSI.

Gebruik VTLB Calculator

Per 1 april is de VTLB calculator in het ExSI examen geüpdatet naar de versie van januari 2018. Ook de bijbehorende vragen zijn op de wijzigingen aangepast, waarmee het examen actueel blijft. Voor opleiders die kandidaten opleiden voor het ExSI diploma is het van belang om ook in het lesprogramma uit te gaan van de nieuwe VTLB calculator.  

Keuzedeel Assistent Bewindvoerder

Op aangeven van de branche heeft het mbo, met name ROC Midden Nederland en de ROC van Twente, het initiatief genomen om een keuzedeel Assistent Bewindvoerder te ontwikkelen. Dit keuzedeel, dat afgesloten kan worden met het ExSI branchediploma, komt tegemoet aan de behoefte van werknemers met een mbo-diploma, die gespecialiseerde kennis over bewindvoering bezitten. Kennis die in de reguliere mbo-opleiding niveau 4 niet aan de orde komt. 

De aanvraag van het keuzedeel is door het marktsegment van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) gehonoreerd en is voorgelegd aan de toetsingskamer van SBB. Zodra hier uitsluitsel over is, zullen wij u hierover berichten. 

Nieuwe LinkedIn pagina

ExSI heeft nu een eigen LinkedIn-bedrijfspagina waarop regelmatig updates worden geplaatst over het ExSI examen en de sector Schuld & Inkomen. Door op bovenstaande link te klikken, komt u bij onze nieuwe pagina en kunt u ons daar blijven volgen. Wij nodigen u graag uit.

Kijk naast onze LinkedIn-pagina voor het laatste nieuws ook regelmatig op onze website.