Facebook icon Twitter icon Forward icon

Aanpassingen examentijd ExSI Bewindvoering

ExSI heeft de afgelopen maanden de eerste kandidaten voor het examen Bewindvoerder mogen verwelkomen.
De eerste kandidaten zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het examen, omdat de feedback aanleiding kan geven tot verbeteringen.
De eerste feedback heeft ertoe geleid dat de examentijd is aangepast van 60 naar 90 minuten. Met name vanwege de rekenopdrachten bleek er meer tijd nodig dan de eerste inschatting van de examencommissie.
De laatste kandidaten hebben aan de 90 minuten voldoende tijd gehad

Het ExSI register

Om opdrachtgevers, werkgevers en cliënten de mogelijkheid te geven de echtheid van het ExSI diploma te verifiëren, werkt ExSI met een register.
In de huidige variant van het register zouden alle kandidaten, onbeschermd zichtbaar zijn. Omdat dit niet wenselijk is, heeft ExSI besloten om een nieuw register te ontwikkelen.
In het nieuwe register kan gezocht worden op diplomanummer of achternaam in combinatie met de geboortedatum (zoals vermeld op het papieren diploma).

Geslaagde kandidaten worden derhalve nog niet vermeld in het huidige register. Wij verwachten dat het nieuwe register (incl. geslaagde kandidaten) binnen twee weken online zal zijn

Examenvragen met meerdere antwoordmogelijkheden

Binnen de ExSI examens gebruikt de examencommissie meerdere vraagvormen. Naast de bekende MC vraag, kan ook de meervoudig antwoord vraag, numerieke invulvraag en de matrixvraag voorkomen.
Wanneer er meerdere antwoorden mogelijk zijn, ontstaat de vraag of het fair is dat de kandidaat alleen de hele vraag goed, of de hele vraag fout kan hebben.
Met andere woorden; als er drie antwoorden goed zijn en 1 fout, is het dan fair dat de hele vraag fout word gerekend?

Het antwoord is gelegen in de aanwezigheid van een correlatie tussen de antwoorden. Als deze er is, bijvoorbeeld bij het aangeven van opeenvolgende processtappen, dan is het fair dat alle antwoorden goed moeten zijn.
Als er echter geen correlatie tussen de antwoorden is, is dit niet fair. ExSI heeft besloten om in deze gevallen te werken met deelscores.

Onafhankelijke borging van vakbekwaamheid

Het opleiden van professionals is belangrijk om meerdere redenen, maar niet in de laatste plaats ter bescherming van cliënt en/of opdrachtgever. Opleiders hebben dan ook een cruciale rol in de ontwikkeling van een vakgebied en daarmee in het algemene vertrouwen in de professional.

Gelukkig hebben we veel goede opleiders in Nederland, met de ontwikkeling van de professional hoog in het vaandel. Maar helaas zijn er ook inhoudelijke verschillen, opleiders die het minder goed doen en kwaliteitsverschil tussen professionals. Opleiders bepalen de eigen inhoud en kwaliteitsstandaard waardoor de cliënt en/of opdrachtgever het verschil helaas niet kan detecteren. Het vertrouwen in het vakgebied en de professional gaat hiermee verloren.

Gelukkig ontdekken steeds meer opleiders en professionals de meerwaarde van het onafhankelijk geborgde diploma.