Alles over Onderwijsbeleid in Antwerpen. 

Nieuwsbrief september
 
Nieuwsbrief september
Nieuws over Onderwijsbeleid

Nieuw aanmeldsysteem voor het Centraal Meldpunt (CMP)
Leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren en andere partners kunnen vanaf dit schooljaar jongeren in een risicovolle situatie aanmelden bij het Centraal Meldpunt (CMP) via de Onderwijsdatabank. Ook aanmeldingen voor de Leerloopbaanadviseurs verlopen via dit formulier.

Meer info

Lerend Netwerk: Omgaan met gedragsmoeilijkheden in de klas
Lerend Netwerk

In het najaar van 2016 organiseert het Netwerk rond Inclusie 2 lerende netwerken voor leerkrachten basis en secundair uit het regulier onderwijs én 3 lezingen met de focus op omgaan met gedragsmoeilijkheden in de klas. De 3 lezingen staan open voor alle geïnteresseerden.

Meer info

210 scholen zetten de ouders van hun leerlingen in de bloemetjes op 20 oktober tijdens de Dag van de Ouder
Op 20 oktober 2016 is het Dag van de Ouder. In totaal zetten 210 basis- en secundaire scholen de samenwerking met hun ouders in de kijker. Leuke ideeën, acties, mogelijke partners vindt u op www.dagvandeouder.be.

Laat u voor de Dag van de Ouder en voor ouderbetrokkenheid inspireren door andere scholen. Deze bloemlezing van goede praktijken –  verzameld bij uiteenlopende basisscholen en secuncaire scholen – brengt u op ideeën. Zo komt u te weten hoe het Xaverius college voor een aanspreekbaar, toegankelijk schoolteam zorgt.

Vraag uw subsidies aan voor binnenschoolse opvang
Binnenschoolse opvang

Van 1 tot en met 30 september 2016 kan uw basisschool gewoon onderwijs de subsidies voor binnenschoolse opvang aanvragen via de Onderwijsdatabank. Voor basisscholen van het buitengewoon onderwijs loopt de aanvraagperiode van 1 tot en met 31 oktober 2016.

Meer info

Op uitstap met uw klas? Vraag dan subsidies en tussenkomsten aan
Klasuitstap

Wie een uitstap met de klas plant, kan daarvoor subsidies en financiële tussenkomsten krijgen. Dien tijdig uw aanvraag in via de Onderwijsdatabank.

Meer info

Een nieuwe school bouwen
Dit schooljaar krijgt stad Antwerpen er weer een nieuw school bij. De stad en Vlaanderen investeren elk schooljaar extra middelen om tegemoet te komen aan de dringende capaciteitsnoden. Steinerschool Antwerpen kreeg ondersteuning voor hun project. Het schoolbestuur en de directie werden begeleid door medewerkers van Onderwijsbeleid Antwerpen. Directeur Ietje Visser deelt de ervaringen die haar school heeft opgedaan.

Meer info

Kandidaat-vrijwilligers ontmoeten Antwerpse scholen
Op maandag 29 augustus stelden 14 Antwerpse scholen in Permeke hun vrijwilligersvacatures voor aan meer dan 90 enthousiaste kandidaat-vrijwilligers. De ontmoetingsavond was een intiatief van Onderwijsbeleid Antwerpen in samenwerking met het servicepunt vrijwilligerswerk.

Meer info

ruler

In de kijker

Antwerp Children's Zone is volop in ontwikkeling

Samen lezen

Eind september 2016 krijgt de stad advies voor de specifieke invulling van de Antwerp Children’s Zone. Het onderzoeksbureau Rebel bestudeert de aanpak en de resultaten van Harlem Children’s Zone en Rotterdam Children’s Zone. Wat werkt, wat kan ook in Antwerpen werken? ‘Good practices’ in Antwerpen worden onder de loep genomen. De relevante data (demografie, onderwijs, welbevinden…) en wetenschappelijk onderzoek worden in rekening gebracht.

Meer info

ruler

Anderstalige nieuwkomers

Succesvolle editie van de Antwerpse zomerscholen voor anderstalige nieuwkomers

breed beeld

Ook dit jaar weer organiseerden 10 Antwerpse organisaties naar goede gewoonte een Zomerschool. Deze zomerscholen bieden anderstalige nieuwkomers de kans extra Nederlands te leren in de maanden juli en augustus.

Lees meer

Onthaaltraject Anderstalige Nieuwkomers voor opstartende scholen en startende AN-leerkrachten: schrijf nu in!
In oktober en november 2016 biedt het LOP Antwerpen Basisonderwijs een onthaaltraject aan voor startende AN-leerkrachten in nieuwe en ervaren AN-scholen. Het traject is netoverschrijdend, complementair aan het aanbod van de pedagogisch begeleidingsdiensten en gratis. In ruil verwachten we een gedeeld engagement van de AN-leerkracht, de directe en het zorgteam, zodat expertise behouden blijft binnen de deelnemende school.

Meer info

Partners

Deze rubriek kwam tot stand dankzij de werkgroep Anderstalige nieuwkomers van het LOP. Meer informatie vindt u op de pagina over anderstalige nieuwskomer in onderwijs.

ruler

Kalender

Dinsdag 27 september 2016
Startdag 'Naar een verbindend en herstellend schoolklimaat'
Op dinsdag 27 september 2016 organiseren het Lokaal Overleg Platform Antwerpen en Onderwijsbeleid een startdag rond definitieve uitsluitingen. Samen gaan we aan de slag om verbinding en herstel te realiseren tussen leerlingen, ouders en scholen, en zo tot minder definitieve uitsluitingen te komen.

Inschrijven

Zaterdag 24 september 2016
Maak kennis met de workshop 'inspiratie overal!' tijdens de lerarendag van het Letterenhuis
Ontdek de workshop 'Inspiratie overal!' tijdens de lerarendag van het Letterenhuis. De workshop moedigt jongeren van de derde graad BSO en TSO aan om hun eigen literaire en creatieve talenten te ontdekken. Ze gaan met tips van schrijver Ish Ait Hamou op zoek naar inspiratie en maken een literair-artistiek stuk.

Meer info | Inschrijven

Donderdag 29 september 2016
Dag van de differentiatie
Differentiatie begint vanaf de eerste minuut dat jongeren op school arriveren; hoe spreekt u jongeren aan op hun mogelijkheden zodat ze gemotiveerd aan de slag blijven gaan? Na een plenum door Ludo Heylen, krijgt u van leerkrachten, begeleiders, directies en andere deskundigen inspirerende praktijkvoorbeelden om in uw eigen lessen toe te passen. Deze studiedag wordt georganiseerd door Centrum Nascholing Onderwijs (UA).

Meer info | Inschrijven

Woensdag 5 oktober 2016
Dag van de leerkracht in DocAtlas
Het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas verwent op woensdag 5 oktober, tijdens de dag van de leerkracht, alle leerkrachten, leerkrachten in opleiding, vrijwillige lesgevers, … die langskomen met één jaar gratis lidmaatschap.

Meer info

ruler

Nieuws en activiteiten van partners

Projectoproep: My Future, Our Society
De Stichting P&V is opzoek naar projecten die jongeren mobiliseren voor het oplossen van een probleem of het verwezenlijken van een droom. Zo proberen ze collectieve actie bij jongeren te bevorderen en hen aan te zetten tot dialoog met verschillende actoren, waaronder (lokale) overheden.

Meer info

 
 
sfs_icon_facebook Delen op facebook
sfs_icon_twitter Delen op Twitter
sfs_icon_linkedin Delen op LinkedIn
sfs_icon_forward Doorsturen naar een vriend
158x60