Facebook icon Twitter icon Forward icon

NLQF-beoordeling voor het examen Bewindvoerder

Voor de bewindvoerder is het van belang dat hij/zij bij de rechtbank kan aantonen dat er sprake is van een hbo-niveau. Om dit niveau rechtstreeks aan te tonen met het ExSI-diploma, hebben wij NLQF verzocht om het examen te beoordelen op het opleidingsniveau.

Dit traject is nu in een vergevorderd stadium en de kwaliteitscommissie van NLQF is alle documenten, validatie en borging aan het beoordelen. Wij verwachten na de zomer uitslag over de definitieve NLQF-inschaling.

Meer informatie over NLQF.

Uitbreiding ExSI-bestuur

De afgelopen periode zijn Mayte van Bokhoven (NBPB) en Willem Brusse (VeWeVe) toegetreden tot het ExSI-bestuur. Beiden vertegenwoordigen de eigen branchevereniging, onder voorbehoud dat er voldoende inspraak is en de ledenbelangen kunnen worden vertegenwoordigd. Dit volledig in overeenstemming met de opzet van ExSI. We zijn dan ook verheugd met de bijdrage die beide bestuurders vanuit hun achterban kunnen leveren. 

Beschikbaarheid proefexamen

ExSI is terughoudend geweest met het beschikbaar stellen van een proefexamen. Dit om te voorkomen dat er aan het proefexamen een waarde wordt gehecht of dat deze gebruikt wordt voor examentraining. Omdat transparantie essentieel is voor betrouwbaar examineren, heeft het ExSI-bestuur besloten om toch een proefexamen ter beschikking te stellen.

Speciaal voor het proefexamen hebben we nieuwe vragen laten ontwikkelen. Deze vragen zullen niet terugkomen in het echte examen, maar geven wel een goed beeld van de vraagtypen en de wijze waarop wij de kandidaat bevragen. Het proefexamen zal binnenkort beschikbaar zijn. Houd onze website in de gaten.

Gebruik ExSI-toetstermen

Zo nu en dan ontvangen we berichten dat opleiders nog niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om onze eind- en toetstermen (ETT) te gebruiken. Vanzelfsprekend juichen wij het van harte toe dat opleiders onze ETT gebruiken en deze zijn dan ook vrijblijvend te downloaden van de ExSI website. De aangesloten opleiders hebben ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling hiervan tijdens de opleidersbijeenkomst. Bent u als opleider nog niet actief betrokken, meld u dan aan via info@exsi.nl.

Opleidersbijeenkomst 21 maart

Donderdag 21 maart vond de halfjaarlijkse opleidersbijeenkomst plaats. Met de opleiders is gesproken over de volgende onderwerpen: terugblik vorige bijeenkomst, verwerking opleiders-feedback door examencommissie, ontwikkeling draagvlak ExSI, ontwikkeling examens BC/FO/IB/SHV, toekomst opleidersmanifest, de beroepsstandaard en vele andere onderwerpen. 
Lees hier meer.

Hoffelijk kiest voor het ExSI-diploma

Sinds 2010 biedt Hoffelijk jaarlijks aan ruim 20.000 mensen in de financiƫle dienst- en zorgverlening ondersteuning bij hun ontwikkeling als professional. Dit doen zij door het aanbieden van Permanent Actueel, Wft- en PE-opleidingen, examentrainingen, examens en verschillende vakopleidingen. Recent heeft Hoffelijk het opleidingsinstituut Financial Academy overgenomen om daarmee het opleiden van startende bewindvoerders toe te voegen aan hun portefeuille.

Met deze overname heeft Hoffelijk ook besloten om direct een start te maken met het opleiden voor het ExSI-branchediploma Bewindvoerder. Lees hier meer.