Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen?  Klik dan hier

header

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2018

 

 

 
 

RUIMTE RECYCLEREN

 

Lokale verenigingen blazen voormalig brandstoffendepot nieuw leven in

 
Site Oostende

Enkele lokale verenigingen, samen O.666 gedoopt, nemen hun intrek in een voormalig brandstoffendepot in Oostende. Het is het sluitstuk van een vruchtbare samenwerking tussen de OVAM en de afdeling KUST. Na de nodige bodemonderzoeken, is er immers 11.000 ton zwaar verontreinigd materiaal verwijderd tijdens de bodemsaneringswerken, waarna het terrein een nieuwe invulling  kon krijgen.

Lees verder
 
 

GEZONDE GROND

 

Engie-Electrabel en OVAM brengen bodemsanering tot goed einde

 

Engie-Electrabel heeft succesvol bodemonderzoeken en bodemsaneringen op zijn bedrijventerreinen afgerond via een bedrijfsspecifieke overeenkomst.

Lees verder
 
WRF

CIRCULAIRE ECONOMIE

 

WRF: schrijf je nu in om te genieten van de early bird tarieven!

 

Volgend jaar organiseert Vlaanderen het World Resources Forum (WRF). In gaststad Antwerpen brengen de OVAM en WRF een internationaal gezelschap samen van 1.000 wetenschappers, beleidsmakers, ondernemers en experts, actief in de circulaire economie en het materialen-,afval- en bodembeleid. Mis deze afspraak met de toekomst niet en registreer je nu op onze website.

Lees verder
 
verpakkingsafval

AFVAL RECYCLEREN

 

Werkplan Halve Euro steunt selectieve inzameling van verpakkingsafval

 

In 2018 stelt Fost Plus een budget van 250.000 euro ter beschikking van lokale besturen en intercommunales die projecten opzetten rond een betere selectieve inzameling van verpakkingsafval.

Lees verder
 
Mooimakers

AFVAL RECYCLEREN

 

Vraag financiële steun aan voor project tegen zwerfvuil en sluikstorten

 

Gemeentes en afvalintercommunales die een project tegen zwerfvuil of sluikstorten willen opstarten, kunnen voor financiële steun en begeleiding nog steeds terecht bij Vlaanderen Mooi.

Lees verder
 
Operatie Proper

AFVAL RECYCLEREN

 

Start het nieuwe schooljaar met Operatie Proper

 

Propere terreinen en een mooiere buurt: zowel gemeentes en intercommunales als scholen en verenigingen die gemotiveerd zijn om daarvoor de handen uit de mouwen te steken, kunnen dit schooljaar opnieuw intekenen op Operatie Proper.

Lees verder
 
Textielcontainer

AFVAL RECYCLEREN

 

Niet herbruikbaar textiel wordt voortaan ook selectief ingezameld

 

Oud of versleten textiel hoort niet meer thuis in de restafvalzak, maar wordt voortaan in kledingcontainers en/of huis-aan-huis verzameld.

Lees verder
 
Vlaco's CO2-tool

Vlaco’s C02-tool

 

Vlaco ontwikkelde een excel-tool om de voetafdruk van compost- en digestaatgebruik uit te drukken in termen van CO2-equivalenten. De tool becijfert per ton eindproduct de broeikasgas-emissie en–emissiebesparingen. Dit is gerelateerd aan de productie van compost of digestaat, aan hun turf- en/of kunstmeststofvervanging, aan de hernieuwbare energieproductie gelinkt aan compostering of vergisting, en aan de koolstofsequestratie in de bodem bij het opbrengen van digestaat en compost. In de referentiesituatie wordt geen compost of digestaat geproduceerd op professionele wijze in Vlaanderen (<1990).

Lees verder
 
 

AGENDA

 
24 sept 2018Workshop waterbodembeleid in VlaanderenMeer info
1 okt 2018Uiterlijke deadline asbestsubsidie-aanvraagMeer info
19-20 nov 2018ENSOr: internationale workshopMeer info
24-27 feb 2019World Resources ForumMeer info