Forandringer

Hvert år besøger jeg hver af IT-Center Fyns 38 partnerskoler. Det er spændende at få indblik i så mange skolers hverdag, selv om mødets formål selvfølgelig er IT. I år er det de kommende års effektiviseringer, der har ledelsesfokus.

Jeg oplever at skolerne efterhånden har vænnet sig til at forandringer er hverdag. Og flere steder bruger man de økonomiske krav til at ændre på indgroede vaner. For IT-Center Fyn betyder der at vi fremlægger en tre års strategi, som vil have et større økonomisk fokus på styregruppemødet i oktober. Vi vil gerne hjælpe skolerne i de processer og vi afholder derfor d. 6. oktober en konference med fokus på effektivisering af administrative procedurer.

Jens Ole Henriksen, direktør IT-Center Fyn

 

Flipped Learning fremadrettet

af Anne Mette Lundstrøm, it-pædagogisk konsulent

Den formelle del af projekt Flipped Learning blev afsluttet med konferencen i maj, men projektets erfaringer og ideer lever videre på flipped.itcfyn.dk.Denne videndelingsportal rummer såvel informationer om projektets formalia og organisering samt mange, inspirerende eksempler på deltagernes undervisningsforløb og læringsaktiviteter. Desuden er der adgang til en beskrivelse af det skolebaserede Flipped Learning kursus vi tilbyder. Det glæder os at se at Flipped Learning tanken fortsat spreder sig og fx SOSU Fredericia Vejle Horsens er pt i færd med at udvikle en implementeringsplan for Flipped Learning på hele skolen.

Antologien Alle kan flippe. Erfaringer med Flipped Learning på ungdoms- og erhvervsuddannelser samler op på erfaringerne med projektet og indeholder 20 artikler, hvor en række engagerede undervisere inviterer læseren ind i klasseværelset og deler deres Flipped Learning baserede undervisningsforløb samt deres refleksioner over elevernes læring. Artiklerne anlægger forskellige perspektiver på Flipped Learning erfaringerne, så både almendidaktiske, fagspecifikke, teknologiske, teoretiske og organisatoriske vinkler bliver udforsket.

Der er blevet sendt et eksemplar af antologien til samtlige partnerskoler.

 

Nyt fra de it-pædagogiske netværkskoordinatorer

På vores blog ITC Didaktik er der indlæg fra de faglige netværkskoordinatorer med aktuelle it-pædagogiske nyheder og refleksioner.

Rasmus Kragh Wendelbo, naturvidenskabelig faggruppe, beretter om at Google har lanceret Science Journal, som muliggør nem dataopsamling af lys, lyd og acceleration i elevens Android smartphone. Der kobles videre til de forsøg med makerspaces, der breder sig i gymnasiet.

Marie-Louise Bach, samfundsfag/historie præsenterer hvordan Word i O365  kan anvendes som platform til tværfagligt samarbejde, der giver eleverne oplevelsen af hvordan de forskellige fag bidrager til at belyse det valgte emne.

Sidsel Nonnemann, matematik, belyser problemstillingen i at nogle elever tror at de kan google sig til alt og kobler det til det overordnede begreb digital dannelse, der er omdrejningspunktet for de virtuelle faggruppemøder i september.

Finn Roholt, dansk/sprog, knytter ligeledes an til digital dannelse og konkretiserer begrebet i forhold til elevernes arbejde med OneNote-klassenotesbogen

 

Nyt om digitale læremidler

af Anne Mette Lundstrøm, it-pædagogisk konsulent

Partnerfællesskabets skoler anvender i stadig stigende grad digitale læremidler som fx Gymportalen og Meebook, der her præsenterer den seneste udvikling i deres udgivelser.

Ny Gymportal uden licencadministration

Gymportalen er kommet i en helt ny app, fra det danske firma Lix Technologies. App'en understøtter:

•Adgang offline og online
•Emnesøgning på tværs af titler
•Interaktion mellem brugerne

For at både elever og lærere kan få mulighed for at prøve den nye platform, er der fri adgang til samtlige titler indtil 1. november. Derefter er der fri adgang for lærere ved tilmelding til nyhedsbrev.

Download app’en på gymportalen.lix.com. Du kan her søge alle 400 titler i Gymportalen frem og hente dem gratis ned (indtil 1. nov).

Der er ingen licensadministration. Læs mere på bloggen ITC Didaktik: Nyt om digitale læremidler
 


Meebook: Fra studieplan til standpunktskarakter

Læringsplatformen Meebook er nu i anvendelse hos 30.000 undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. I skoleåret 2016/2017 sætter vi ekstra fokus på, hvorledes man som underviser kan bruge sin årsplanlægning til at lette arbejdet med standpunktskarakterer og samtidig give eleverne et kontinuerligt indblik i deres faglige standpunkt henover året.

Et vigtigt element i dette er ledelsens rolle i forhold til implementeringen af sådanne tiltag. Igennem de sidste fire år har vi opbygget en stor ekspertise inden for institutioners forandringsprocesser og kan således rådgive ledelsen på den enkelte skole omkring implementeringsprocessen. Det betyder, at ledelsen inden opstart i samarbejde med os bliver klædt på til at iværksætte de rette initiativer og med til at sikre, at underviserne på de enkelte institutioner tager forandringerne til sig ud fra en synlig merværdi i deres arbejde.

Kontakt os, og hør mere om vores digitale værktøjer til STUDIEPLAN, FAGLIG ELEVRAPPORT, SYNLIG LÆRING, VIDENDELING eller læs mere på: Meebook i gymnasiet

Efterårets it-pædagogiske tilbud med fokus på digital dannelse for STX-HF og VUC

af Anne Mette Lundstrøm, it-pædagogisk konsulent

Udover at vores netværksmøder tilbyder en generel, løbende opkvalificering på det it-pædagogiske område, fokuserer vi på baggrund af reformen især på digital dannelse i efteråret. Mind meget gerne jeres undervisere om flg. arrangementer:

Virtuelle faggruppemøder i september for faglige it-vejledere/ressourcepersoner (STX-HV-VUC)

Efterårets møde i IT-Center Fyns netværk for pædagogisk it den 6. oktober kl. 11.00-15. Se invitation.

Bemærk at vi har valgt at nedlægge Applenetværket, men vil fremover integrere relevante temaer og nyheder fra Apple i de eksisterende netværk.

For ledere er der som sædvanligt netværksmøde i forlængelse af IT-Center Fyns styregruppemøde den 24.10 kl. 13.00-15.00, hvor temaet er digital dannelse i et organisatorisk perspektiv.

 

Digitale SOSU-skolers indsatsområde om virtuelle undervisningsforløb og møder

af Andreas Kubsch, it-pædagogisk Sosukonsulent

Netværket Digitale SOSUskoler fokuser i år på et indsatsområde om virtuelle undervisningsforløb og virtuelle møder (VUM). 

Siden årets begyndelse har netværket i fællesskab indhentet viden om og erfaringer med, hvad der teoretisk, didaktisk og ikke mindst erfaringsmæssigt er vigtige elementer i virtuelle møder og undervisning. I løbet af efteråret forventer arbejdsgruppens medlemmer at starte en række lokale afprøvningsforløb med sigte på en senere videndeling af kursuskoncepter mellem netværkets skoler. For eksempel afprøver SOSU Fyn et lokalt projekt om virtuelle møder i ledergruppen.

De hidtidige erfaringer tyder på, at virtuel dialog, videostøttede møder og undervisning er et komplekst anliggende, hvor det, man sædvanligvis gør i dag, foregår på en anden måde, når det foregår i det virtuelle rum. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvad lærer, elever og mødedeltagere foretager sig, det handler også om den virtuelle dialogs tilrettelæggelse og didaktik som en række teknologiske aspekter. Med andre ord forudsætter arbejdet med VUM et tæt samarbejde med såvel teknikere, leverandører af hard- og software samt selvfølgeligt deltagerne.

 

Administrativ konference

af Monja Hansen, økonomi- og administrationschef

Forandring fryder - eller gør det?

IT-Center Fyn inviterer alle administrative medarbejdere og ledere til en inspirerende dag med fokus på forandring i de administrative processer.

Dagen, den 6. oktober 2016, bliver en motiverende dag, som vil give dig blod på tanden og gode inputs til de nødvendige forandringer, som sker på din arbejdsplads.

Programmet bliver sat sammen af en Keynote Speaker med humoristisk tilgang til forandring og det rette glimt i øjet. Derudover workshops, hvor de leverandører vi samarbejder med, vil fortælle om deres systemer. Disse giver inspiration til, at gøre hverdagen lettere og støtter op om en forandringsproces.

Se program og det praktiske omkring tilmelding her: Invitation - Forandring fryder

 

Ephorus plagiatkontrol

af Monja Hansen, økonomi- og administrationschef

Aftalen med Turnitin på Ephorus plagiatkontrol er fornyet. Den nye aftale er etårig. De skoler der har valgt, at forlænge, er orienteret om vilkår pr. mail. Såfremt andre er interesserede kan de kontakte Monja Hansen for yderligere information.

 

Windows 10

af Hoder Jensen, systemkonsulent

Microsoft lancerede Windows 10 i juli 2015 og har siden lanceringen modtaget to store opdateringer. IT-Center Fyn anbefaler at man kører Windows 10 for optimal udnyttelse af Office 365, Windows apps, nye PC modeller og høj sikkerhed.

Windows 10 byder på indbygget support af OneDrive for Business, og nyeste udgaver af Microsofts browsere - Internet Explorer og Edge, som virker optimalt med Office 365. Yderligere har Windows 10 den stærkeste sikkerhed blandt de forskellige Windows operativsystemer og den bedste support for enheder med touch, højopløselige skærme, samt moderne hardware som SSD’er, mobile enheder og pen.

Til sidst er det værd at bemærke, at Windows 10 har betydeligt hurtigere opstart og nedlukning på personlige computere.

 

Office 365 pas på "Shared with Everyone"!

af Jens Ole Henriksen, direktør IT-Center Fyn og Kent Hansen, teknisk chef

De fleste der bruger Office365 har i forbindelse med installation fået en mappe i deres OneDrive som hedder "Shared with Everyone". Dokumenter og andre filer der er placeret i den mappe kan alle se. Og alle er ca. 36.000 ansatte og elever/kursister på IT-Center Fyns netværk.

IT-Center Fyn opfordrer til at man sletter denne mappe, da man ikke vil have behov for at dele dokumenter med alle. I stedet kan man oprette en mappe som hedder "Delt med alle ansatte" eller "Delt med ledergruppen". Når mappen er oprettet i Office365 vælger du 'Del' og i feltet 'Angiv et navn eller en mailadresse' skriver du dem du vil dele med eller en gruppe. Grupperne starter med skolen navn.

Mere info på: Shared with Everyone

 

IT-Center Fyn lægger et ekstra sikkerhedslag på netværket.

af Kent Hansen, teknisk chef

Verden oplever en stigende udfordring med ransomware som Crypto logger.

Antivirus programmer er ikke længere nok til at forhindre angreb, men heller ikke undværlig. Antivirus producenter har først mulighed for at lave en opdatering til deres antivirusprogram når de første angreb er blevet registeret. Når opdateringer er produceret skal alle deres antivirusprogrammer opdateres for at sikre at brugeren er beskyttet mod de seneste trusler. Dette er en langsommelig måde at få lukket en evt. trussel og kræver derfor at vi kigger på nye metoder.

Derfor tager IT-Center Fyn et yderligere skridt mod bekæmpelse af disse typer angreb med et produkt der hedder OpenDNS.

OpenDNS forhindrer at hjemmesider, der er inficerede bliver utilgængelige for den enkelte bruger og dermed minimerer risikoen for at en hacker kan afvikle ondsindet kode på brugernes computere. 

OpenDNS er en produkt som undersøger indholdet af Internetdomæner og har mulighed for at blokere potentielle angreb før de lanceres, da de 80 milliarder daglige DNS forespørgsler konstant bliver analyseret af både mennesker og computere. 

Udskiftning af vores Panda antivirus program med et mere effektiv program som hedder Bitdefender vil også komme til at ske inden udgangen af 2016.

Pas på Ransomware!
Ransomware opleves ofte ved at brugerne modtager et link, enten pr. e-mail eller via ét af dine sociale medier eller ved besøg på en hjemmeside, som er inficeret. Når brugeren klikker på linket startes en proces på computeren, som begynder at kryptere data, således man ikke længere kan læse dem.

Da truslen hele tiden ændrer sig inden for dette område, er det selvfølgelig stadig god ide at følge disse gode råd. (kilde Nemid.dk)

1. Vær ekstra opmærksom, når du åbner vedhæftede filer. De kan indeholde virus. Pas især på filer med underlige eller lokkende navne. Også hvis de kommer fra nogen, du kender.

2. Vær påpasselig med at afgive personlige oplysninger via e-mail. E-mail er i princippet lige så frit tilgængeligt som et åbent postkort. Hvis du sender fortroligt materiale i en e-mail, så brug kryptering og digital signatur. Hold øje med netsteder, der beder om fortrolige oplysninger, benytter kryptering (se efter hængelås nederst i browseren).

3. Hent kun programmer fra netsteder, du stoler på. Undersøg om du skal afgive private oplysninger og/eller siger ja til reklamer, før du installerer. Vær især opmærksom over for fildelingsprogrammer og gratis programmer.

4. Spørg din lokale tekniker hvis du er i tvivl.

 

EU persondataforordningen

af Jens Ole Henriksen, direktør IT-Center Fyn

EU persondataforordningen træder i kraft i foråret 2018. Mange skoler spørger: Hvad skal vi gøre?

IT-Center Fyn opdaterer de databehandleraftaler I har med os og vi sørger for at have databehandleraftaler med vores leverandører. Derudover anmelder vi de registre med persondata til Datatilsynet, vi kender til fx ip-logning i forbindelse med eksamener. På den måde vil vi være klar til at imødekomme de forandringer som EU-persondataforordningen vil påføre os.

Der er stadig en lang række uklarheder i forordningen, som skal beskrives af de danske myndigheder. Det vil ske løbende i det kommende år. Skolernes interesseorganisationer (Danske Gymnasier m.fl.) vil selvsagt have fokus på området. En er uklarhederne er den såkaldte Data Protection Officer, som det ikke er nødvendigt at beskæftige sig med, før der kommer nærmere retningslinjer.

Men tilbage til spørgsmålet: Hvad kan skolerne selv gøre? Jeg mener I kan gøre to ting nu:

1. Beskriv alle datastrømme med personhenførbare data på skolen. Hvilke data handler det om, hvor kommer data fra, hvem kan se dem, hvem autoriserer, hvem der kan se data, hvordan logges adgangen til data, hvor er data placeret, hvem er evt. databehandler, er der en databehandleraftale, på hvilket grundlag slettes data.

2: Indfør et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) til opbevaring af de personhenførbare data, så overholdes den nuværende lovgivning og forordningen.

Men som sagt vil det kommende år byde på mere information.

 

Nye kommunikationskanaler for det it-pædagogiske område

af Anne Mette Lundstrøm, it-pædagogisk konsulent

Vi har i de seneste år bl.a. kommunikeret via grupper i Yammer, men fordi adgangen til Yammer er besværlig for vores Googleskoler, er det besluttet at nedlægge aktiviteten i Yammer. NB: Office 365 gruppen i Yammer er dog stadig åben og I er velkomne til at poste indlæg i denne gruppe, der dog overvejende har teknisk karakter.

Fremover er det muligt at blive orienteret om IT-Center Fyns it-pædagogiske aktiviteter via vores facebookside, samt på vores hjemmeside under kurser og arrangementer samt vidensdeling, hvor der er to blogs: ITC Didaktik med generelt ny fra den it-pædagogiske verden og Didaktisering af Office 365, hvor der er indlæg og læringsvideoer bl.a. fra de igangværende kurser.
 

 

Procedure ved ophør af medarbejdere / elever / kursister

af Thomas Eriksen, projektleder

I disse dage lægges de sidste medarbejdere i skolernes administrationer ind i driftsfællesskabets brugerhåndteringssystem, UMS. Det har en række fordele for skolerne og for IT-driften.

Vedligeholdelse af alle medarbejderes/elevers/kursisters oprettelse, ophør, stamdata og rolle i diverse IT-systemer skal nu kun ske i SA-system (LUDUS, Lectio, EASY).

Når samtlige brugere er omfattet af automatiseringen, bliver det også muligt at indføre en fælles og ensartet ophørsprocedure, og det har mange skoler efterlyst. En ensartet procedure, som gælder alle på skolen, er nemmere at kommunikere ud.

Den nye procedure er indrettet sådan, at en ophørsdato i SA-systemet er tilstrækkelig ved ophør. Automatikken tager over og fjerner brugerens adgange og sletter brugerens data.

Generel procedure:

Skolen sætter en ophørsdato for en medarbejder/elev/kursist i SA-system (Lectio, LUDUS, EASY).
• 1-60 dage efter ophørsdato: Brugeren kan fortsat logge på og få adgang til alle personlige data
• 60-90 dage efter ophørsdato: Brugeren kan ikke længere logge på. 
• 90 dage efter ophørsdato: Brugerdata slettes.

Se hele proceduren på IT-Center Fyns hjemmeside: Procedure ved ophør

Det fremgår blandt andet, hvad man skal gøre ved bortvisning, hvis man ønsker Outlook-autosvar eller hvis man ønsker adgang til en ophørt medarbejders data.

Proceduren er ny og uprøvet. Kommentarer og spørgsmål til proceduren er velkomne. Skriv eller ring til Thomas Eriksen, ther@itcfyn.dk, tlf. 2920 2272

 

Vi siger goddag til:

Malene Nielsen. Juridisk studentermedhjælp pr. 1/8-2016.
Peter Rostkjær. IT-Supporter elev pr. 1/8-2016.
Bjarke Pedersen. IT-Pædagogisk studentermedhjælp pr. 1/9-2016

Vi siger farvel til:

Michella Kronberg, Juridisk studentermedhjælp fratrådte den 31/5-2016.
Julie Sørensen, studentermedhjælp på det IT-pædagogiske område fratrådte den 30/6-2016.

Vi siger tillykke til:

Christopher Nørgaard blev færdiguddannet som IT-Supporter i juni og er ansat som IT-Tekniker indtil 31. december 2016.