TDM Nyhedsbrev

Læs nyhedsbrevet på nettet

Marts 2015

Internt nyhedsbrev

Fra Sekretariatet

Ophold på Klitgården
Universitetsledelsen har den 10. december 2014 besluttet at nedlægge den centrale pulje, så det ikke længere er muligt at søge om refusion af halvdelen af opholdsudgiften på Klitgården. Universitetet har indgået aftale med Klitgården om en rabatordning på alle overnatninger. Fakultetsledelsen har besluttet, at institutterne/centre ser med velvilje på at give tilskud til Klitgården-ophold.

Ansættelser

  • Marianne Melsen er ansat  pr. 1. februar 2015 som studentermedhjælper, Studiemetroen, PMV48.
  • Henrik Ravn er ansat pr. 1. marts 2015 som studiestudentermedhjælper, Arts Media Lab, PMV48.

Fratrædelser

  • Hanne Buhl fratræder sin stilling som udviklingskonsulent, Didaktisk Udvikling, pr. 31. marts 2015.
  • Charlotte Albrechtsen fratræder, efter længere tids sygdom og gensidig aftale, sin stilling som AC-TAP, Didaktisk Udvikling, pr. 31. juli 2015.
  • Pernille Elving er pr. 1. marts 2015 fratrådt sin stilling som studentermedhjælper, Studiemetroen, PMV48. 

Vi takker alle for et godt samarbejde og ønsker alle held og lykke fremover.

Nyheder

Generelle nyheder

Decentralisering skal sikre fagnær opgaveløsning 

CEI, EVU, Karriere og Alumne decentraliseres. Løsningen skal sikre nærhed til fagmiljøerne i opgavevaretagelsen.

Brug karrierecentret i din undervisning

De studerende kender efterhånden alle til Karrierecentret på Arts – og nu er det undervisernes tur.

Arts: nye regler for studieaktivitet og maksimal studietid 

Regeringens fremdriftsreform betyder nye regler for, hvor mange år den studerende må bruge på sit studium, og hvor aktiv vedkommende skal være undervejs.

Bliv mentor eller mentee i 2015

Mentorordningen Styrk Talentet! matcher medarbejdere på adjunkt-niveau (adjunkt/forsker/post doc) med mere erfarne kolleger på lektor- eller professorniveau. Formålet er at bidrage til at understøtte og udvikle de videnskabelige medarbejderes faglige og personlige karrierepotentiale samt at fastholde dygtige talenter på universitetet.

Se nyheder fra Arts her.

Kalender

Invitation til Artsforskere: Præsenter din forskning på Forskningens Døgn

Der er brug for din forskning, dine erfaringer og idéer under dette års tema: FREMTIDENS TEKNOLOGIER til Forskningens Døgn fredag den 24. april.

Tilmelding til DHL er åben

AU deltager igen i år i DHL Stafetten (i Århus d.20. august), og tilmeldingen er nu åben. Fristen for tilmelding er 24. april 2015.

Workshop om børnekultur - RETHINKIMPACTS 2017

En workshop for praktikere og forskere, der ønsker indblik i den aktuelle status og udviklingsmuligheder indenfor børnekultur-feltet. Foregår tirsdag d. 17. marts fra kl.13-16.

Workshop: skriv succesfulde ansøgninger - foråret 2015

Står du over for at skulle ansøge om forskningsmidler inden for det næste halve år, så har du her mulighed for at få indblik i de grundlæggende principper bag en god ansøgning. Den 25. marts og 8. april holdes kurset på dansk, mens det den 29. maj holdes på engelsk.

Sociale medier - forstyrrelser og potentialer

Den øgede tilstedeværelse af it og i særdeleshed sociale medier har medført forstyrrelser i klasselokalet, men tilbyder samtidig nye potentialer for læring. Formålet med kurset er at ruste lærere på de gymnasielle uddannelser til at forstå elevers medievirkelighed og udnytte sociale mediers potentialer i en læringssammenhæng. Seminarformatet finder sted sted d. 20. marts og 27. april 2015. Frist for tilmelding i dag! 

Se flere arrangementer her.

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet