Facebook icon Twitter icon Forward icon

Verzending van uitslagen aan onderwijsinstellingen tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantieperiode wordt de SVPB regelmatig benaderd door kandidaten over de verzending van hun diploma. Omdat er tijdens de zomermaanden gewoon examens worden afgenomen, worden er ook diploma’s verzonden aan de onderwijsinstellingen.
Indien gewenst kunnen wij post tijdelijk verzamelen en op een later tijdstip verzenden.
Indien u hiervan gebruik wilt maken, geef dit dan tijdig aan ons door via planning@svpb.nl.

Vooraankondiging (regionale) informatiebijeenkomsten

In september organiseren we (online en/of fysiek) informatiebijeenkomsten voor opleiders.

De data zijn:

  • Dinsdag 7 september
  • Donderdag 9 september
  • Dinsdag 14 september
  • Woensdag 15 september

U kunt zich nu al aanmelden voor deze bijeenkomsten middels het aanmeldformulier informatiebijeenkomsten

T.z.t. informeren we u over de details. In het geval fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn en u als gastheer wilt optreden voor een van de bijeenkomsten, vernemen wij dit graag via info@svpb.nl.

Nieuwe examenprogramma’s vanaf 1 juli op de website

Op onze website zijn geactualiseerde examenprogramma’s gepubliceerd.  Deze examenprogramma’s lopen van 01-08-2021 t/m 31-07-2022.

Voor de meeste examenprogramma’s zijn er geen grote wijzigingen. Een aantal examenprogramma’s heeft een grotere wijziging ondergaan:

  • de examenprogramma’s behorende bij het nieuwe kwalificatiedossier (Beveiliger N2 crebo 25690 en Beveiliger N3 crebo 25691) zijn uitgebreid met de vrijstellingsregeling
  • de cesuur van de MBO-keuzedeelexamens is verlaagd van 67% naar 60%. Een toelichting hierop staat in het volgende bericht.

Cesuur MBO-keuzedelen

De SVPB neemt sinds 1 augustus 2018 MBO-keuzedeelexamens af. Deze examens zijn gebaseerd op de examens voor branchecertificaten met dezelfde inhoud, bedoeld voor zittende medewerkers met een aantal jaren werkervaring. In de praktijk blijkt dat zowel kandidaten als opleiders de moeilijkheidsgraad van deze MBO-keuzedeelexamens als hoog ervaren voor startende beroepsbeoefenaars. Dit signaal werd sterker nu keuzedelen ook meetellen voor de diplomering en mede om die reden is SVPB verzocht mogelijkheden te onderzoeken om de slagingskans voor startende beroepsbeoefenaars te vergroten voor de betreffende keuzedeelexamens.
Het uitgangspunt hierbij is wel dat de examens voor beginnende en vakvolwassen beroepsbeoefenaar inhoudelijk gelijk blijven. Met dit als uitgangspunt heeft de examencommissie onderzocht of er een mogelijkheid was om de cesuur voor de MBO-keuzedeelexamens te verlagen. De vragen blijven dan hetzelfde als bij het branchecertificaat, alleen mag een kandidaat bij het MBO-keuzedeelexamen meer fouten maken dan bij het examen voor het branchecertificaat.

De examencommissie heeft besloten om de cesuur van de MBO-keuzedeelexamens van de SVPB per 1 augustus 2021 (ingang van de nieuwe examenprogramma’s) vast te stellen op 60%. Omdat het MBO-keuzedeelexamen niet meer gelijk is qua cesuur aan het examen voor het branchecertificaat, komt hiermee de regeling te vervallen waarmee:

a. het keuzedeelcertificaat ingewisseld kan worden voor een branchecertificaat of;
b. vrijstelling aangevraagd kan worden voor een onderdeel van het branchecertificaat voor alle examens die na 1 augustus 2021 worden afgenomen.

Om tot de nieuwe cesuur te komen is de cesuur-bepalingsmethode van Cohen-Schotanus gebruikt. De methode van Cohen-Schotanus is een compromismethode (compromis tussen een absolute cesuur en een relatieve cesuur). Het gaat uit van een absolute cesuur met een relatief referentiepunt namelijk de groep beste kandidaten. In plaats van het nemen van de theoretisch hoogst haalbare score wordt uitgegaan worden van de gemiddelde score van de kandidaten die scoren in het 95e percentiel en hoger (de top 5%). Deze methode is toegepast op alle scores voor MBO-keuzedeelexamens in het jaar 2020. Gemiddeld komt de cesuur volgens deze methode op 60%. Gemeten over het jaar 2020 zou een cesuur van 60% een stijging geven van het slagingspercentage per MBO-keuzedeelexamen tussen 15% tot 30%.

Themanieuwsbrief nieuw kwalificatiedossier

Nieuws en ontwikkelingen rondom de examens voor het nieuwe kwalificatiedossier zullen we delen via een nieuwe themanieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden door op de onderstaande link te klikken en uw gegevens in te vullen.

https://www.svpb.nl/themanieuwsbrief-nieuw-kwalificatiedossier/

Diagnostische toets Event Security

Sinds 1 maart 2021 is er ook een diagnostische toets beschikbaar voor het examenonderdeel Event Security.
Voor deze diagnostische toetsen gelden dezelfde procedure en kosten als voor de overige diagnostische toetsen. De vaste contactpersonen voor de diagnostische toets kunnen, na inloggen in MijnSVPB, het aanvraagformulier openen, invullen en verzenden. Als uw onderwijsinstelling gebruik wil maken van de diagnostische toetsen en/of een nieuwe contactpersoon wil doorgeven, neemt u dan contact met ons op via info@svpb.nl.

Er wordt een bedrag van € 4,- (ex. btw.) per student per getoetst examenonderdeel in rekening worden gebracht als tegemoetkoming in de kosten. Er geldt een minimum van 5 kandidaten en een maximum van 50 per toets.

Einde tijdelijke regeling ESO

Per 1 juli 2021 is er een einde gekomen aan de tijdelijke regeling voor ESO. Dit betekent dat kandidaten vanaf die datum de praktijkopdrachten niet meer in simulatie mogen doen. Praktijkbeoordelingsformulieren van kandidaten die de afgelopen maanden opdrachten in simulatie hebben gedaan worden alleen in behandeling genomen als deze voor 1 juli zijn afgetekend.

Tijdig aanmelden examens

Voor het aanmelden van groepen examenkandidaten vragen wij u tijdig te mailen naar de afdeling planning via planning@svpb.nl.

Mocht u examens bij onze partner Eureka willen plannen en u treft te weinig open plaatsen, kunt u ook per mail contact opnemen met de afdeling planning middels planning@svpb.nl.

Bereikbaarheid SVPB

SVPB is telefonisch bereikbaar van maandag tot en vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur.
In de middag van 13.00 tot 17.00 uur kunt u ons bereiken via de email.

Voor planning en uitvoering mailt u naar planning@svpb.nl
Voor financiële zaken mailt u naar FAO@svpb.nl
Voor overige zaken kunt u mailen naar info@svpb.nl

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Data waarop geen examenafname is

Op de volgende dagen nemen wij geen examens af:

Maandag 23 augustus t/m vrijdag 27 augustus.
Vrijdag 17 september en donderdag 4 november.