TDM Nyhedsbrev

Læs nyhedsbrevet på nettet

Maj 2015

Internt nyhedsbrev

Fra Centerlederen

Kære alle

Sidste nyt fremgår af nedenstående punkter.

IUP-CUDiM undersøgelse
Fase-1 og 2 er nu afsluttet, og konsulentfirmaet er ved at færdiggøre deres rapport om de faglige samarbejdsmuligheder. Den vil blive distribueret internt. Generelt synes jeg, at processen har været god, og der kom på fase-2-seminaret mange gode ideer til samarbejder og synergier, jf. rapporten. Uafhængig af beslutningen, mener jeg at vi bør se på om det ikke er muligt at understøtte nogle af disse.
Styregruppen er nu i fase-3 og arbejder på et beslutningsoplæg til Fakultetsledelsens møde den 05.05.2015. Jeg kan derfor orientere yderligere om dette på medarbejdermødet 06.05.2015.

RSE’s organisatoriske placering
Der er ikke noget nyt at berette vedr. dette.

Advisory Board møde
Alle fire fakulteter har et internationalt sammensat Advisory Board, og på Arts havde vi besøg af dem den 18.-19.04.2015.
Vi havde ef fagligt udbytterigt møde, hvor fokus om torsdagen var på Uddannelser og om fredagen på Forskning.
For Centret var det interessant, at der var noget fokus på anvendelse af digitale medier i undervisningen, herunder ikke mindst diskussioner af online undervisning som en integreret del af almindelig undervisning. Andreas Roepstorff, Interacting Minds Centre (IMC) på AU, holdt et oplæg om eksperimentel humaniora, som minder om den måde vi arbejder med undervisningsudvikling og brugen af digitale medier i undervisningen. Der kan godt være noget inspiration at hente. Samtidig gav en af paneldeltagerne udtryk for, at der kan være internationale finansieringsmuligheder, hvis man kan gentænke undervisning med digitale medier (udvikle nye didaktiske formater). Læs mere her.

LSV-udbud
Mette WS og en del andre i LSV-teamet arbejder i disse dage hårdt på at få skrevet tilbud til Styrelsen vedr. Dysleksi-ydelser, som er sendt i udbud de næste tre år. Udbuddet blev annonceret onsdag den 01.04.2015 (dagen før påske), hvilket ikke har været specielt hensigtsmæssigt. Tilbudsfristen var oprindelig fastsat til 01.05.2015, men den er efterfølgende blevet flyttet et par gange og er nu den 11.05.2015. Dette skyldes formentlig ikke mindst at der har været mange spørgsmål til udbudsteksten, som styrelsen har skulle svare på. Vi har i processen haft støtte af økonomi-afdelingen og været i dialog med dekanen med henblik på at finde det rigtige prisniveau i vores tilbud.

Entrepreneurship
Mette BT arbejder sammen med Sarah og Lene på et tilbud til Fonden for Entrepreneurship om at udvikle og afholde efteruddannelseskurser i Entrepreneurship (som didaktisk format) til undervisere på alle niveauer i uddannelsessystemet, dvs. folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. I dette tilbud arbejder vi sammen med VIA og en privat virksomhed i København, CIEC, Copenhagen Innovation and Entrpreneurship Centre. Det er en slags rammetilbud, hvor vi efterfølgende skal forhandle detaljerne på plads med Fonden – hvis de vælger at gå videre med vores tilbud.

Stillinger på PMV
Vi har i løbet af det seneste år haft forskellige medarbejdere, der af forskellige grunde har forladt PMV-delen af Centret. Det betyder, at den lokale koordineringsgruppe på PMV har set på behovet for nye medarbejdere, og vi er nået frem til, at vi har behov for medarbejdere inden for følgende områder:

 • Didaktik på universitets- og gymnasie-niveau
 • Uddannelseskompetence, som skal dække studiekompetence, men også være bredere end som så og dermed kunne være bro til LSV-teamet
 • Digitale spil og læring, som skal dække undervisningsopgaver, men også hvordan ideer som gamification kan bruges i universitetsundervisning
 • Kombinationen af didaktik og brugen af digitale medier, ligeledes på universitets- og gymnasieniveau
 • En administrativ stilling til ledelsessupport (en erstatning for Jonas)

Den sidste stilling er slået op med ansøgningsfrist 19.05.2014
Vi orienterer, når andre stillinger slås op.

CEI – Center for Entrepreneurship og Innovation
Centret er (stort set) blevet flyttet til et vicedirektør-område. Men de madarbejdere, som har arbejdet med Entrepreneurship som didaktisk form, bliver i stedet tilbudt ansættelse på de fire pædagogiske centre. Det betyder, at vi pr. 01.05.2015 kan byde en ny medarbejder velkommen, nemlig Helle Meibom Færgemann. Helle skal resten af 2015 have primært fokus på allerede planlagte opgaver i regi af CEI.
Jeg håber alle vil tage godt i mod Helle, således at hun kan blive en integreret del af centret.

Med ønsket om et god forlænget Bededags-weekend.

Arne Kjær
Centerleder

Fra Sekretariatet

Ferie

Sekretariatet holder lukket følgende dage i maj:

 • St. Bededag fredag d.1. maj
 • Kristi Himmelfart torsdag d. 14 og fredag d.15. maj
 • Pinsemandag d. 25. maj

Ansættelser
Laura C. Felby er ansat d. 1. april 2015 som studentermedhjælp, Didaktisk Udvikling, PMV48

Line B. Bjerre er ansat d. 23. april 2015 som studentermedhjælp, Didaktisk Udvikling, Emdrup

Sarah L. Petersen er ansat d. 15. marts 2015 som AC-bachelor, Didaktisk Udvikling, PMV48

Thea M. Pedersen er ansat d. 15. marts 2015 som studentermedhjælp, Didaktisk Udvikling, PMV48

Ansættelsesforhold

Ditte Zachariassen, studieadjunkt går på deltid (30 timer) pr. 1. maj 2015, Læse-skrivevejledning, Trøjborg.

Kathrine Eriksen, studieadjunkt går på fuldtid (37 timer) pr. 15. marts 2015, Pædagogisk, Psykologisk Uddannelsesrådgivning, Odense.

Fratrædelser
Dorte Skov Christensen fratræder sin stilling som studentermedhjælp 30. april 2015, Didaktisk Udvikling, Emdrup.

 

Husk at tjekke medarbejderportalen løbende for informationer.

Nyheder

Generelle nyheder

Aarhus Universitet ruster lærere til at uddanne fremtidens udviklere

A.P. Møller Fonden, IT Vest, Aarhus Universitet og tre jyske kommuner står bag nyt mastermodul i innovation, teknologi og didaktik, som skal gøre børn og unge til kritiske og innovative teknologi-brugere. Metoderne præsenteres på en konference 30. april.

Læs mere

Tværgående netværk - opslag 2015

Aarhus Universitet har et mål om at fremme innovativ tværfagligt samarbejde. Forskere fra Aarhus Universitet opfordres til at indsende forslag til tværfaglige forskningsnetværk. 

Læs hele opslaget, se tidsplanen og hent ansøgningsskema her.

ARTS er klar til årligt kvalitetseftersyn af alle uddannelser 

Efter pilotevalueringer af Musikvidenskab og Digital Design er Arts nu klar til at gennemføre den såkaldte etårige status på kvalitetsarbejdet med alle fakultetets uddannelser. Det årlige eftersyn skal bruges som afsæt til temadage i efteråret om kvalitet i Arts' uddannelser. 

Læs mere

Få hjælp til dit Horizon 2020-projekt 

Forskningsstøtteenheden inviterer AU-medarbejdere til tre forskellige Horizon 2020-arrangementer med fokus på at skrive professionelle og konkurrencedygtige projektansøgninger. Arrangementerne finder sted 3.-4. juni 2015.

Læs mere

Kursuskatalog nedlægges - kurser oprettes efter behov 

Som konsekvens af besparelsen i administrationen udbyder AU HR ikke længere diverse kurser, som medarbejderne kan tilmelde sig individuelt. I stedet sættes målrettede kurser op, når der er en konkret efterspørgsel fra en større gruppe.

Læs mere

Se nyheder fra Arts her.

Kalender

Kommende møder på Centret:

 • 6. maj 2015  Medarbejdermøde kl. 14.30 – 16.00
 • 11. maj 2015  Besøg af Marianne Ping Huang kl. 13.00 – 14.00
 • 27. maj 2015   Centerforummøde kl. 11.00 – 12.00

ARTS sommerfest 2015

Arts holder sommerfest fredag den 19. juni 2015 for medarbejdere på Arts samt ACA. 

I Aarhus foregår festen i år i Turbinehallen med spanskinspireret tema.

I Emdrup er der westerntema i Aulaen.

Tilmelding via dette link.

Rethink our common future

Conference and workshops on relational competences, empathy and mindfulness in education. The conference features the latest insights from both research and practice, as researchers and practitioners present results and experiences from ongoing research projects and interventions in this field in Denmark and abroad.

More information here.

Informationskompetence i undervisningen - sådan!

Danske 8. klasseelever klarer sig fint i den internationale undersøgelse af elevernes computer- og informationskompetence (ICILS 2013), men undersøgelsen viser også, at der er en del at lære. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) arrangerer derfor to praksisrettede heldagskonferencer i København og i Aarhus under ledelse af professor Jeppe Bundsgaard.

Læs mere.

Se flere arrangementer her.

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet